Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت: خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأثیری بر امنیت ندارد

پس از نشر گزارش‌ها در بارۀ تصمیم دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا مبنی بر خروج بیش از هفت هزار سرباز امریکایی از افغانستان، حکومت افغانستان می‌‎گوید که بیرون شدن این نیروها هیچ تأثیری بر امنیت کشور نخواهد داشت.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان در واکنش به این تصمیم در تویترش نگاشته که این نیروها مسؤولیت آموزش، مشوره‌هی و همکاری با نیروهای افغان را داشتند و با رفتن آنان، تغییری در وضعیت امنیتی نخواهد آمد.

او افزود: «این‌که چندهزار سرباز خارجی که از مدت‌ها به‌این‌سو مسؤولیت آموزش، همکاری‌های تخنیکی و حمایتی را داشتند، بروند، این به هیچ وجهه بر وضعیت امنیتی تأثیر نخواهد داشت.»

چخانسوری می‌گوید که از چهارسال به این طرف، تنها نیروهای امنیتی افغان مسؤولیت تأمین امنیت کشور را داشتند و از این پس نیز آنان این مسؤولیت را به خوبی به پیش خواهند برد.

بربنیاد گزارش‌ها، دونالد ترمپ، اعلام کرده‌ که قرار است بیش از هفت هزار سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون کند. ایالات متحده هم اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان استند.

ترمپ، یک روز پیش نیز اعلام کرد که تمامی دوهزار سرباز امریکا را از سوریه بیرون می‌کند.

تصمیم ترمپ برای خروج از سوریه و افغانستان با واکنش شماری از رهبران جمهوریخواه امریکا نیز رو به‌رو شده است.

لینسی گراهام، یکی از سناتوران جمهوریخواه ایالات متحده می‌گوید: «ما دوگزینه داریم؛ یا با هراس افگنان در قلمرو خود آنان و یا در قلمرو خود مان بجنگیم. من یقینآ می‌دانم که داعش در افغانستان به دنبال ایالات متحده و اهداف این کشور است. رییس جمهور، تو فرصتی برای تغییر تصمیم خروج داری..!

از سویی هم، رسانه‌های امریکایی گزارش می‌دهند که جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا در واکنش به این تصمیم رییس جمهور ترمپ، از مقامش کنار رفته است. آقای متیس، یکی از طرفداران حضور امریکا در افغانستان دانسته می‌شود.

پیش از این، دونلد ترمپ گفته بود که با طالبان گفت وگو نخواهند کرد، بل آنان را نابود خواهد کرد: «هیچ گفت گویی با طالبان نیست. ما نمی‌خواهیم با طالبان گفت وگو کنیم. می‌خواهیم آنان را نابود بسازیم، یعنی آن کاری را که هیچ کسی دیگری نتوانسته است ما انجام خواهیم داد.»

اما اکنون برخی از منابع به خبرگزاری رویتررز گفته اند که ترمپ حوصله اش را در باره حضور نیروهای امریکایی در افغانستان از دست داده است.

خروج سربازان امریکایی از افغانستان، خواست اصلی طالبان در گفت وگو های صلح است. از همین رو، مقام‌های امریکایی گفته اند که ممکن است طالبان در گفت وگوهای صلح، ازبهر نشان دادن حسن نیت گامی به جلو بگذارند. اما ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حاضر نشدن طالبان به گفت وگوهای رو در رو با هیئت گفت وگو کنندۀ حکومت در ابوظبی، می‌گوید که طالبان به صلح متعهد نیستند و ادامۀ جنگ را می‌خواهند.

حکومت: خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأثیری بر امنیت ندارد

بربنیاد گزارش‌ها، دونالد ترمپ، اعلام کرده‌ که قرار است بیش از هفت هزار سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون کند. ایالات متحده هم اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان استند.

تصویر بندانگشتی

پس از نشر گزارش‌ها در بارۀ تصمیم دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا مبنی بر خروج بیش از هفت هزار سرباز امریکایی از افغانستان، حکومت افغانستان می‌‎گوید که بیرون شدن این نیروها هیچ تأثیری بر امنیت کشور نخواهد داشت.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان در واکنش به این تصمیم در تویترش نگاشته که این نیروها مسؤولیت آموزش، مشوره‌هی و همکاری با نیروهای افغان را داشتند و با رفتن آنان، تغییری در وضعیت امنیتی نخواهد آمد.

او افزود: «این‌که چندهزار سرباز خارجی که از مدت‌ها به‌این‌سو مسؤولیت آموزش، همکاری‌های تخنیکی و حمایتی را داشتند، بروند، این به هیچ وجهه بر وضعیت امنیتی تأثیر نخواهد داشت.»

چخانسوری می‌گوید که از چهارسال به این طرف، تنها نیروهای امنیتی افغان مسؤولیت تأمین امنیت کشور را داشتند و از این پس نیز آنان این مسؤولیت را به خوبی به پیش خواهند برد.

بربنیاد گزارش‌ها، دونالد ترمپ، اعلام کرده‌ که قرار است بیش از هفت هزار سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون کند. ایالات متحده هم اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان استند.

ترمپ، یک روز پیش نیز اعلام کرد که تمامی دوهزار سرباز امریکا را از سوریه بیرون می‌کند.

تصمیم ترمپ برای خروج از سوریه و افغانستان با واکنش شماری از رهبران جمهوریخواه امریکا نیز رو به‌رو شده است.

لینسی گراهام، یکی از سناتوران جمهوریخواه ایالات متحده می‌گوید: «ما دوگزینه داریم؛ یا با هراس افگنان در قلمرو خود آنان و یا در قلمرو خود مان بجنگیم. من یقینآ می‌دانم که داعش در افغانستان به دنبال ایالات متحده و اهداف این کشور است. رییس جمهور، تو فرصتی برای تغییر تصمیم خروج داری..!

از سویی هم، رسانه‌های امریکایی گزارش می‌دهند که جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا در واکنش به این تصمیم رییس جمهور ترمپ، از مقامش کنار رفته است. آقای متیس، یکی از طرفداران حضور امریکا در افغانستان دانسته می‌شود.

پیش از این، دونلد ترمپ گفته بود که با طالبان گفت وگو نخواهند کرد، بل آنان را نابود خواهد کرد: «هیچ گفت گویی با طالبان نیست. ما نمی‌خواهیم با طالبان گفت وگو کنیم. می‌خواهیم آنان را نابود بسازیم، یعنی آن کاری را که هیچ کسی دیگری نتوانسته است ما انجام خواهیم داد.»

اما اکنون برخی از منابع به خبرگزاری رویتررز گفته اند که ترمپ حوصله اش را در باره حضور نیروهای امریکایی در افغانستان از دست داده است.

خروج سربازان امریکایی از افغانستان، خواست اصلی طالبان در گفت وگو های صلح است. از همین رو، مقام‌های امریکایی گفته اند که ممکن است طالبان در گفت وگوهای صلح، ازبهر نشان دادن حسن نیت گامی به جلو بگذارند. اما ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حاضر نشدن طالبان به گفت وگوهای رو در رو با هیئت گفت وگو کنندۀ حکومت در ابوظبی، می‌گوید که طالبان به صلح متعهد نیستند و ادامۀ جنگ را می‌خواهند.

هم‌رسانی کنید