Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: رهایی زندانیان طالب پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان ممکن نیست

اعضای دفتر طالبان در قطر گفته‌اند که میان این گروه و امریکا توافق شده‌است که پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان – که زمان آن معلوم نیست - روند آزاد سازی پنج‌هزار زندانی طالب از زندان‌های حکومت افغانستان و یک‌هزار زندانی از زندان‌های طالبان آغاز شود.

اما، ریاست‌جمهوری افغانستان، می‌گوید که رهایی زندانیان طالب در جریان گفت‌وگوهای میان افغانان یکی از بحث‌های مهم خواهد بود و رهایی این زندانیان پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان ممکن نیست.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان گفت: «وقتی که ما به‌حیث دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره با گروۀ طالبان شویم و تقاضای آنان رهایی زندانیان باشد، طبعأ روی آن بحث می‌شود و با درنظرداشت قوانین و منافع مردم ما و نیز بربنیاد اجماعی که قرار است به وجود بیاید این کار مربوط آن مرحله می‌شود.»

در همین حال، سراج‌الدین حقانی، معاون گروۀ طالبان در مقاله‌یی در روزنامۀ نیویارک تایمز نگاشته‌است، هنگامی که هژده ماه پیش گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان آغاز شدند، اطمینان او از پیروزی این روند نزدیک به صفر بود؛ او اما اکنون از پیشرفت‌های چشم‌گیر در این روند سخن می‌زند و می‌گوید که جنگ چهار دهه گذشته که هر روز از شهروندان افغانستان قربانی می‌گیرد باید پایان یابد.

سراج‌الدین حقانی در این نوشته به نگرانی‌هایی دربارۀ نظام افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز پاسخ داده‌است و گفته‌است که در این باره شهروندان افغانستان در اجماعی به آن خواهند پرداخت و نیز اطمینان می‌دهد که افغانستان نو به هیچ کشوری تهدید نخواهد بود: «در بیشتر از چهار دهه گذشته زنده‌گی‌های ارزشمند شهروندان افغانستان روزانه قربانی می‌شوند، همه‌کس در این جنگ عزیزان شان را از دست داده‌اند و همه از جنگ چهار دهه خسته شده‌اند؛ من به این باور هستم که این کشتارها باید متوقف شوند.»

سیاست‌گرانی که به تازه‌گی با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دیدار داشته‌اند می‌‎گویند که قرار بود تا چند روز آینده نشستی میان حکومت افغانستان و گروۀ طالبان دربارۀ رهایی زندانیان در ژینف برگزار شود، اما حکومت افغانستان نخواسته‌است که در این باره پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان گفت‌وگو کند.

حاجی دین محمد، رهبر حزب اسلامی صلح و ترقی افغانستان در این باره اظهار داشت: «یک نشست قرار بود که دربارۀ آزادی بندی‌ها در ژینف برگزار شود که حالا نمی‌شود.»

مولانا جلال‌الدین شینواری، مقام پیشین طالبان به این باور است که اگر روند آزادسازی زندانیان طالبان پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز نشود، این روند با بن بست‌هایی رو‌به‌رو خواهد شد: «اگر روند آزاد سازی زندانیان آغاز نشود و محور گفت‌وگوهای بین الافغانی "ارگ" باشد، من فکر نمی‌کنم که این گفت‌وگوها شروع شوند.»

زلمی خلیل‌زاد که چند روز پیش به کابل آمد، تاکنون دو بار با رییس‌جمهور غنی دیدار داشته‌است و در متن اعلامیۀ ریاست‌جمهوری هم بر خلاف دیدارهای پیشین طرف‌ها، از نزدیکی دیدگاه‌ها میان دوطرف یاد شده‌است و به جای خواست کابل به تأمین آتش‌بس به کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها اشاره شده‌است.

احمدالله علیزی، فعال سیاسی می‌گوید که تفاهمی میان امریکا و حکومت افغانستان ایجاد شده‌است: «در این شکی نیست که اعلام نتایج انتخابات سبب ایجاد تفاهم میان امریکا و حکومت دربارۀ روند صلح شده‌است.»

آنگونه که حکومت افغانستان گفته‌است قرار است تا سه روز دیگر روند کاهش خشونت‌ها در کشور آغاز گردد - روندی که هفت روز به درازا خواهد کشید و اگر کاهش خشونت‌ها به گونۀ درست عملی گردد قرار است توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و گروۀ طالبان امضا شود.

ارگ: رهایی زندانیان طالب پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان ممکن نیست

قرار بود تا چند روز آینده نشستی میان حکومت افغانستان و گروۀ طالبان دربارۀ رهایی زندانیان در ژینف برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

اعضای دفتر طالبان در قطر گفته‌اند که میان این گروه و امریکا توافق شده‌است که پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان – که زمان آن معلوم نیست - روند آزاد سازی پنج‌هزار زندانی طالب از زندان‌های حکومت افغانستان و یک‌هزار زندانی از زندان‌های طالبان آغاز شود.

اما، ریاست‌جمهوری افغانستان، می‌گوید که رهایی زندانیان طالب در جریان گفت‌وگوهای میان افغانان یکی از بحث‌های مهم خواهد بود و رهایی این زندانیان پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان ممکن نیست.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان گفت: «وقتی که ما به‌حیث دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره با گروۀ طالبان شویم و تقاضای آنان رهایی زندانیان باشد، طبعأ روی آن بحث می‌شود و با درنظرداشت قوانین و منافع مردم ما و نیز بربنیاد اجماعی که قرار است به وجود بیاید این کار مربوط آن مرحله می‌شود.»

در همین حال، سراج‌الدین حقانی، معاون گروۀ طالبان در مقاله‌یی در روزنامۀ نیویارک تایمز نگاشته‌است، هنگامی که هژده ماه پیش گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان آغاز شدند، اطمینان او از پیروزی این روند نزدیک به صفر بود؛ او اما اکنون از پیشرفت‌های چشم‌گیر در این روند سخن می‌زند و می‌گوید که جنگ چهار دهه گذشته که هر روز از شهروندان افغانستان قربانی می‌گیرد باید پایان یابد.

سراج‌الدین حقانی در این نوشته به نگرانی‌هایی دربارۀ نظام افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز پاسخ داده‌است و گفته‌است که در این باره شهروندان افغانستان در اجماعی به آن خواهند پرداخت و نیز اطمینان می‌دهد که افغانستان نو به هیچ کشوری تهدید نخواهد بود: «در بیشتر از چهار دهه گذشته زنده‌گی‌های ارزشمند شهروندان افغانستان روزانه قربانی می‌شوند، همه‌کس در این جنگ عزیزان شان را از دست داده‌اند و همه از جنگ چهار دهه خسته شده‌اند؛ من به این باور هستم که این کشتارها باید متوقف شوند.»

سیاست‌گرانی که به تازه‌گی با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دیدار داشته‌اند می‌‎گویند که قرار بود تا چند روز آینده نشستی میان حکومت افغانستان و گروۀ طالبان دربارۀ رهایی زندانیان در ژینف برگزار شود، اما حکومت افغانستان نخواسته‌است که در این باره پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان گفت‌وگو کند.

حاجی دین محمد، رهبر حزب اسلامی صلح و ترقی افغانستان در این باره اظهار داشت: «یک نشست قرار بود که دربارۀ آزادی بندی‌ها در ژینف برگزار شود که حالا نمی‌شود.»

مولانا جلال‌الدین شینواری، مقام پیشین طالبان به این باور است که اگر روند آزادسازی زندانیان طالبان پیش از گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز نشود، این روند با بن بست‌هایی رو‌به‌رو خواهد شد: «اگر روند آزاد سازی زندانیان آغاز نشود و محور گفت‌وگوهای بین الافغانی "ارگ" باشد، من فکر نمی‌کنم که این گفت‌وگوها شروع شوند.»

زلمی خلیل‌زاد که چند روز پیش به کابل آمد، تاکنون دو بار با رییس‌جمهور غنی دیدار داشته‌است و در متن اعلامیۀ ریاست‌جمهوری هم بر خلاف دیدارهای پیشین طرف‌ها، از نزدیکی دیدگاه‌ها میان دوطرف یاد شده‌است و به جای خواست کابل به تأمین آتش‌بس به کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها اشاره شده‌است.

احمدالله علیزی، فعال سیاسی می‌گوید که تفاهمی میان امریکا و حکومت افغانستان ایجاد شده‌است: «در این شکی نیست که اعلام نتایج انتخابات سبب ایجاد تفاهم میان امریکا و حکومت دربارۀ روند صلح شده‌است.»

آنگونه که حکومت افغانستان گفته‌است قرار است تا سه روز دیگر روند کاهش خشونت‌ها در کشور آغاز گردد - روندی که هفت روز به درازا خواهد کشید و اگر کاهش خشونت‌ها به گونۀ درست عملی گردد قرار است توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و گروۀ طالبان امضا شود.

هم‌رسانی کنید