Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: رهایی طالبان مشروط به آغاز گفتگوها و کاهش چشمگیر خشونت است

ریاست جمهوری امروز( دوشنبه ۲۶ حوت) می‌گوید که فهرست پیشنهادی زندانیان طالبان را زیر بررسی دارد و این زندانیان طالبان به گونه تدریجی آزاد خواهند شد.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در بخش روابط عامه و راهبردی، می‌گوید که رهایی این طالبان مشروط به آغاز گفت‌وگوها میان افغانان و کاهش چشم گیر خشونت‌ها از سوی طالبان است و نیز هیچ زندانی طالبان بدون ضمانت رها نمی‌شود.

آقای عمر گفت: « لیست‌های زندانیان طالبان را مرور و ارزیابی می‌کنیم، مسئله رهایی طالبان یک کار یکباره‌گی نیست که ۵۰۰۰ زندانی رها شود، زمان گیر است که ما باید تشخیص بکنیم که به کدام جرم بازداشت شده اند.»

اما طالبان می‌گویند که اگر ۵۰۰۰ زندانی شان رها نشوند، اعضای گفت‌وگو کننده طالبان در گفت‌وگو‌های میان افغانان حاضر نخواهند شد.

در همین حال، کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان و رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان، دو بند مهم در توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان بوده اند که تاکنون عملی نشده اند و این کار سبب شده است که گفت وگو های میان افغانان نیز در زمان از پیش تعیین شده آن برگذار نشود.

سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی افغانستان، که در واپسین سفر آقای خلیل زاد به کابل، چهار بار با او در باره روند صلح و چالش‌ها در برابر این روند گفت وگو کرده است به این باور است که اگر حکومت در باره رهایی زندانیان طالبان یک راه کار درست را در دست نگیرد، فرصت به دست آمده در روند صلح با چالش‌های جدی رو به رو خواهد شد.

آقای گیلانی گفت:« تا جایی که امکان دارد با توجه به سه کتگوری: کسانی که سن بالا دارند، کسانی که بیماری دارند و کسانی که وقت زندان شان تکمیل شده اند باید رها شوند.»

بر بنیاد فرمان رییس جمهور غنی قرار بود که بخشی از زندانیان طالبان به روز شنبه از زندان‌های کشور آزاد شوند که این کار انجام نشد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان در این باره گفت:« تا وقتی که  ۵۰۰۰ زندانی طالبان رها نشوند، فکر نمی‌کنم که طالبان به گفت وگوها حاضر شوند.»

در حالی که انتظار می‌رفت خشونت‌ها از سوی طالبان کاهش یابند، اما به تازه گی از ولایت غور خبر می‌رسد که در یک حمله طالبان بر یک پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی شهرک این ولایت ۱۱ تن از نیروهای دولتی جان باخته اند و شش تن دیگر شان زخمی شده اند.

ریاست جمهوری فهرست نام هایی را که در روزهای اخیر از آن‌ها همچون اعضای هیئت گفت وگو کننده با طالبان یاد شده است رد می‌کند و می‌گوید که ترکیب هیئت گفت وگو کننده با طالبان پس از رای زنی‌ها با احزاب و جریان‌های سیاسی نهایی  خواهد شد.

سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی افغانستان در این باره گفت:« با هیچ کسی مشوره نشده است، حد اقل با ما مشوره نشده است و با کسانی دیگری که ما به تماس هستیم با آنان هم مشوره نشده است.»

حکومت افغانستان می‌گوید که قرار است ترکیب هیئت گفت وگو کننده با طالبان ۱۵ عضو داشته باشد و تنها دو تن آن نماینده‌گان حکومت خواهند بود. 

ارگ: رهایی طالبان مشروط به آغاز گفتگوها و کاهش چشمگیر خشونت است

طالبان می‌گویند که اگر پنج هزار زندانی شان رها نشوند در گفتگوهای میان افغانان اشتراک نخواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

ریاست جمهوری امروز( دوشنبه ۲۶ حوت) می‌گوید که فهرست پیشنهادی زندانیان طالبان را زیر بررسی دارد و این زندانیان طالبان به گونه تدریجی آزاد خواهند شد.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در بخش روابط عامه و راهبردی، می‌گوید که رهایی این طالبان مشروط به آغاز گفت‌وگوها میان افغانان و کاهش چشم گیر خشونت‌ها از سوی طالبان است و نیز هیچ زندانی طالبان بدون ضمانت رها نمی‌شود.

آقای عمر گفت: « لیست‌های زندانیان طالبان را مرور و ارزیابی می‌کنیم، مسئله رهایی طالبان یک کار یکباره‌گی نیست که ۵۰۰۰ زندانی رها شود، زمان گیر است که ما باید تشخیص بکنیم که به کدام جرم بازداشت شده اند.»

اما طالبان می‌گویند که اگر ۵۰۰۰ زندانی شان رها نشوند، اعضای گفت‌وگو کننده طالبان در گفت‌وگو‌های میان افغانان حاضر نخواهند شد.

در همین حال، کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان و رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان، دو بند مهم در توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان بوده اند که تاکنون عملی نشده اند و این کار سبب شده است که گفت وگو های میان افغانان نیز در زمان از پیش تعیین شده آن برگذار نشود.

سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی افغانستان، که در واپسین سفر آقای خلیل زاد به کابل، چهار بار با او در باره روند صلح و چالش‌ها در برابر این روند گفت وگو کرده است به این باور است که اگر حکومت در باره رهایی زندانیان طالبان یک راه کار درست را در دست نگیرد، فرصت به دست آمده در روند صلح با چالش‌های جدی رو به رو خواهد شد.

آقای گیلانی گفت:« تا جایی که امکان دارد با توجه به سه کتگوری: کسانی که سن بالا دارند، کسانی که بیماری دارند و کسانی که وقت زندان شان تکمیل شده اند باید رها شوند.»

بر بنیاد فرمان رییس جمهور غنی قرار بود که بخشی از زندانیان طالبان به روز شنبه از زندان‌های کشور آزاد شوند که این کار انجام نشد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان در این باره گفت:« تا وقتی که  ۵۰۰۰ زندانی طالبان رها نشوند، فکر نمی‌کنم که طالبان به گفت وگوها حاضر شوند.»

در حالی که انتظار می‌رفت خشونت‌ها از سوی طالبان کاهش یابند، اما به تازه گی از ولایت غور خبر می‌رسد که در یک حمله طالبان بر یک پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی شهرک این ولایت ۱۱ تن از نیروهای دولتی جان باخته اند و شش تن دیگر شان زخمی شده اند.

ریاست جمهوری فهرست نام هایی را که در روزهای اخیر از آن‌ها همچون اعضای هیئت گفت وگو کننده با طالبان یاد شده است رد می‌کند و می‌گوید که ترکیب هیئت گفت وگو کننده با طالبان پس از رای زنی‌ها با احزاب و جریان‌های سیاسی نهایی  خواهد شد.

سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی افغانستان در این باره گفت:« با هیچ کسی مشوره نشده است، حد اقل با ما مشوره نشده است و با کسانی دیگری که ما به تماس هستیم با آنان هم مشوره نشده است.»

حکومت افغانستان می‌گوید که قرار است ترکیب هیئت گفت وگو کننده با طالبان ۱۵ عضو داشته باشد و تنها دو تن آن نماینده‌گان حکومت خواهند بود. 

هم‌رسانی کنید