تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ارگ: طالبان در برابر رهایی زندانیان شان خشونت‌ها را کاهش دهند

حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد که در برابر رهایی زندانیان شان، خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که گفت‌وگوها میان گروه‌های فنی حکومت و طالبان برای تبادله زندانیان میان دو طرف تاکنون نهایی نشده‌است.

صدیقی افزود: «تیم مقدماتی تماس دولت افغانستان با تیم طالبان یکجا کار می‌کنند در این باره پیشرفت‌هایی صورت گرفته‌است. حکومت، گام‌های اساسی را بر آوردن صلح برداشته‌است و ما امیدوار استیم که طالبان از خشونت دست بکشند و پروسۀ صلح را قبول کنند.»

تاکنون سه بار است که گروه‌های فنی حکومت و طالبان دربارۀ رهایی زندانیان گفت‌وگو می‌کنند. هرچند در دومین گفت‌وگوی ویدیویی دو طرف، تصمیم گرفته شده بود که به روز سه شنبه روند آزادسازی زندانیان دوطرف آغاز شود، اما تاکنون این روند آغاز نشده‌است.

سیداکبر آغا، عضو پیشین گروه طالبان گفت: «این مسؤولیت امریکا و حکومت افغانستان است که گفت‌وگوهای میان افغانان را آغاز کنند و موضوع رهایی زندانیان را تمام کنند.»

در همین حال، شماری هشدار می‌دهند که تاخیر در روند رهایی زندانیان به ادامۀ خشونت‌ها در کشور منجر خواهد شد.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه گفت: «بحث روی شرایطی است که هیئت فنی بین هم دارند در صورت که مذاکره بین هیئت فنی به نتیجه قابل ملاحظه نرسد و تعهداتی که حکومت افغانستان به این عملی نشود شاید طولانی‌تر شود.»

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا نیز افزود: «هم حکومت و هم طالبان باید با جدیت و سرعت این روند را نهایی بسازند هر روز تاخیر ادامه جنگ است.»

کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان طالبان و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان از موارد اساسی  در توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان استند که تا هنوز عملی نشده‌اند.

افغانستان

ارگ: طالبان در برابر رهایی زندانیان شان خشونت‌ها را کاهش دهند

یک هیئت سه نفری طالبان در کابل استند و در حال رأی‌زنی با تیم حکومت افغانستان دربارۀ رهایی زندانیان است.

Thumbnail

حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد که در برابر رهایی زندانیان شان، خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که گفت‌وگوها میان گروه‌های فنی حکومت و طالبان برای تبادله زندانیان میان دو طرف تاکنون نهایی نشده‌است.

صدیقی افزود: «تیم مقدماتی تماس دولت افغانستان با تیم طالبان یکجا کار می‌کنند در این باره پیشرفت‌هایی صورت گرفته‌است. حکومت، گام‌های اساسی را بر آوردن صلح برداشته‌است و ما امیدوار استیم که طالبان از خشونت دست بکشند و پروسۀ صلح را قبول کنند.»

تاکنون سه بار است که گروه‌های فنی حکومت و طالبان دربارۀ رهایی زندانیان گفت‌وگو می‌کنند. هرچند در دومین گفت‌وگوی ویدیویی دو طرف، تصمیم گرفته شده بود که به روز سه شنبه روند آزادسازی زندانیان دوطرف آغاز شود، اما تاکنون این روند آغاز نشده‌است.

سیداکبر آغا، عضو پیشین گروه طالبان گفت: «این مسؤولیت امریکا و حکومت افغانستان است که گفت‌وگوهای میان افغانان را آغاز کنند و موضوع رهایی زندانیان را تمام کنند.»

در همین حال، شماری هشدار می‌دهند که تاخیر در روند رهایی زندانیان به ادامۀ خشونت‌ها در کشور منجر خواهد شد.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه گفت: «بحث روی شرایطی است که هیئت فنی بین هم دارند در صورت که مذاکره بین هیئت فنی به نتیجه قابل ملاحظه نرسد و تعهداتی که حکومت افغانستان به این عملی نشود شاید طولانی‌تر شود.»

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا نیز افزود: «هم حکومت و هم طالبان باید با جدیت و سرعت این روند را نهایی بسازند هر روز تاخیر ادامه جنگ است.»

کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان طالبان و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان از موارد اساسی  در توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان استند که تا هنوز عملی نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید