تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از کندز تا اروپا؛ زن ۱۰۵ ساله افغان پیرترین پناهجو در راه اروپا

این زن که ۱۰۵ سال سن دارد میگوید که از راههای خطرناک و غیرقانونی به کرواسی رسیده و دشواری، خطر و گرسنگی‌ای را که در این سفر تحمل کرده است را در این صد سالی که از زنده‌گی‌اش گذشته به چشم ندیده است.

"بی بی حال اوزبیکی" که در این سفر تنها نیست، همراه با خانواده‌ی ۱۷ نفری خود در تلاش است تا خود را به اروپا برساند؛ پسر بی بی حال نیز که ۶۷ سال سن دارد او را در این سفر همراهی می کند.

این پیرزن افغان میگوید که دارو ندارش را برای سفر به سوی اروپا از دست داده است.

بی بی حال اظهارداشت: "من در به در و مهاجر شدم و در راه چهار تا پنج روز را خواب بودم".

وی ادامه داد: "من از خدا می‌خواهم که از این پس روزهای خوبی را برای ما مقدر کند".

محمد میرزایی نواسه‌ی این پیر زن پناهجو می‌گوید: "من از کندز افغانستان هستم. این مادر کلان من است و ۱۰۵ سال سن دارد، پدر من که پسر او است ۶۷ ساله است و خانواده ما ۱۷ نفر جمعیت دارد".

این پیرزن با خانواده‌اش هم اکنون در یک اردوگاه پناهجویان در کرواسی به سر می برد.

پولیس و گروه‌های مددرسان از بهر حرمت گذاری به این زن توجهی ویژه‌ای به او دارند و برای رفتن نزد پولیس و پزشک او را یاری می‌کنند.

این پیرزن و خانواده‌اش تنها کسانی نیستند که از سفر پرچالش و درد و رنج اروپا سخن می‌زنند؛ بل هزاران پناهجوی دیگر نیز چنین دُشواری‌هایی را تجربه کرده‌اند و حتا ده‌ها تن پیش از رسیدن به هدف جان داده‌اند.

شما می توانید برای تماشای این گزارش به لینک زیر سربزنید:

از کندز تا اروپا؛ زن ۱۰۵ ساله افغان پیرترین پناهجو در راه اروپا

این زن که ۱۰۵ سال سن دارد میگوید که از راههای خطرناک و غیرقانونی به کرواسی رسیده و دشواری، خطر

Thumbnail

این زن که ۱۰۵ سال سن دارد میگوید که از راههای خطرناک و غیرقانونی به کرواسی رسیده و دشواری، خطر و گرسنگی‌ای را که در این سفر تحمل کرده است را در این صد سالی که از زنده‌گی‌اش گذشته به چشم ندیده است.

"بی بی حال اوزبیکی" که در این سفر تنها نیست، همراه با خانواده‌ی ۱۷ نفری خود در تلاش است تا خود را به اروپا برساند؛ پسر بی بی حال نیز که ۶۷ سال سن دارد او را در این سفر همراهی می کند.

این پیرزن افغان میگوید که دارو ندارش را برای سفر به سوی اروپا از دست داده است.

بی بی حال اظهارداشت: "من در به در و مهاجر شدم و در راه چهار تا پنج روز را خواب بودم".

وی ادامه داد: "من از خدا می‌خواهم که از این پس روزهای خوبی را برای ما مقدر کند".

محمد میرزایی نواسه‌ی این پیر زن پناهجو می‌گوید: "من از کندز افغانستان هستم. این مادر کلان من است و ۱۰۵ سال سن دارد، پدر من که پسر او است ۶۷ ساله است و خانواده ما ۱۷ نفر جمعیت دارد".

این پیرزن با خانواده‌اش هم اکنون در یک اردوگاه پناهجویان در کرواسی به سر می برد.

پولیس و گروه‌های مددرسان از بهر حرمت گذاری به این زن توجهی ویژه‌ای به او دارند و برای رفتن نزد پولیس و پزشک او را یاری می‌کنند.

این پیرزن و خانواده‌اش تنها کسانی نیستند که از سفر پرچالش و درد و رنج اروپا سخن می‌زنند؛ بل هزاران پناهجوی دیگر نیز چنین دُشواری‌هایی را تجربه کرده‌اند و حتا ده‌ها تن پیش از رسیدن به هدف جان داده‌اند.

شما می توانید برای تماشای این گزارش به لینک زیر سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره