Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اسامی کارمندان جان باخته‌‌ی تلویزیون طلوع در حمله‌ی روز گذشته

در حمله روز چهارشنبه بر یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع هفت تن از بهترین کارمندان این مجموعه جان باختند؛ در میان جان باخته‌گان این رویداد سه بانو نیز بوده‌اند.

شماری از کارمندان تلویزیون طلوع که روز گذشته پس از پایان یک روز کاری به خانه می‌رفتند تا در آغوش گرم خانواده‌هایشان یک شام زمستانی را سر کنند، بی خبر از همه چیز امشب در آغوش خاک آرام گرفتند یا برتخت بیمارستان زندگی را نفس می کشند.

اسامی شهدای این رویداد غم انگیز به شرح زیر است:

۱- سیدمحمد جواد حسینی کسی که از هفت سال بدینسو در بخش ویراستاری ویدیو با موبی گروپ کار می‌کرد؛ جوانی سرشار و پر انرژی که متأسفانه روز گذشته ما او را از دست دادیم.

۲- زینب میرزایی نیز در میان کشته شدهگان این رویداد است، زینب از دو سال پیش در بخش دوبله دری با موبی گروپ کار می‌کرد.

۳- مهری عزیزی هم در میان جان باختگان این رویداد بود؛ او از پنج سال پیش کار خود را در بخش گرافیک با موبی گروپ آغاز کرد و از اعضای کلیدی این بخش بود.

۴- مریم ابراهیمی یکی دیگر از بانوانی است که در حمله‌ی روز گذشته جان باخت، بانو ابراهیمی شش ماه پیش به موبی گروپ پیوسته بود و در بخش دوبله دری کار می کرد.

۵- حسین امیری هم جان شیرینش را در این حمله تروریستی از دست داد؛ وی هشت سال پیش کارش را با موبی گروپ آغاز کرده بود و در بخش دیکور کار می کرد.

۶- محمدعلی محمدی که پنج سال پیش کار خود را با موبی گروپ آغاز کرده بود و روز گذشته جان شیرین خود را از دست داد در بخش دوبله فارسی همکار ما بود و ما امروز در سوگ او نشسته ایم.

۷- محمد حسین همکار عزیز دیگری بود که رویای رسیدن به خانه را با خود به گور برد؛ وی از شش سال پیش در بخش حمل ونقل کارمندان با ما همکاری میکرد.

حمله‌ی روز چهارشنبه بر یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع از مرگبارترین رویدادها در برابر رسانه‌های افغانستان بوده است.

اسامی کارمندان جان باخته‌‌ی تلویزیون طلوع در حمله‌ی روز گذشته

در حمله روز چهارشنبه بر یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع هفت تن از بهترین کارمندان این مجموعه ج

Thumbnail

در حمله روز چهارشنبه بر یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع هفت تن از بهترین کارمندان این مجموعه جان باختند؛ در میان جان باخته‌گان این رویداد سه بانو نیز بوده‌اند.

شماری از کارمندان تلویزیون طلوع که روز گذشته پس از پایان یک روز کاری به خانه می‌رفتند تا در آغوش گرم خانواده‌هایشان یک شام زمستانی را سر کنند، بی خبر از همه چیز امشب در آغوش خاک آرام گرفتند یا برتخت بیمارستان زندگی را نفس می کشند.

اسامی شهدای این رویداد غم انگیز به شرح زیر است:

۱- سیدمحمد جواد حسینی کسی که از هفت سال بدینسو در بخش ویراستاری ویدیو با موبی گروپ کار می‌کرد؛ جوانی سرشار و پر انرژی که متأسفانه روز گذشته ما او را از دست دادیم.

۲- زینب میرزایی نیز در میان کشته شدهگان این رویداد است، زینب از دو سال پیش در بخش دوبله دری با موبی گروپ کار می‌کرد.

۳- مهری عزیزی هم در میان جان باختگان این رویداد بود؛ او از پنج سال پیش کار خود را در بخش گرافیک با موبی گروپ آغاز کرد و از اعضای کلیدی این بخش بود.

۴- مریم ابراهیمی یکی دیگر از بانوانی است که در حمله‌ی روز گذشته جان باخت، بانو ابراهیمی شش ماه پیش به موبی گروپ پیوسته بود و در بخش دوبله دری کار می کرد.

۵- حسین امیری هم جان شیرینش را در این حمله تروریستی از دست داد؛ وی هشت سال پیش کارش را با موبی گروپ آغاز کرده بود و در بخش دیکور کار می کرد.

۶- محمدعلی محمدی که پنج سال پیش کار خود را با موبی گروپ آغاز کرده بود و روز گذشته جان شیرین خود را از دست داد در بخش دوبله فارسی همکار ما بود و ما امروز در سوگ او نشسته ایم.

۷- محمد حسین همکار عزیز دیگری بود که رویای رسیدن به خانه را با خود به گور برد؛ وی از شش سال پیش در بخش حمل ونقل کارمندان با ما همکاری میکرد.

حمله‌ی روز چهارشنبه بر یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع از مرگبارترین رویدادها در برابر رسانه‌های افغانستان بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره