تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال اسفندیار ولی خان از پیشنهاد کابل برای گفت‌وگو با پاکستان

اسفندیار ولی خان، رییس حزب عوامی (مردمی) ملی پاکستان، از پیشنهاد اخیر رییس‌جمهور اشرف غنی برای گفت‌وگوهای سیاسی با حکومت پاکستان استقبال کرد.

آقای خان می‌گوید که خواست او از اسلام‌آباد این است پیشنهاد رییس‌جمهور غنی را با آغوش باز بپذیرد زیرا به گفتۀ تا تنش‌ها میان این دو کشور پایان یابند.

روزنامۀ دان باکستان در گزارشی می‌نویسد که رییس حزب عوامی ملی از اسلام‌آباد خواسته است که به پیشنهاد کابل پاسخ مثبت بدهد به خاطری که صلح پیش‌شرطی برای ثبات و پیشرفت اقتصادی در منطقه است.

آقای خان گفته است که وحدت میان پشتون‌ها یک نیاز است و عناصر خارجی باید دست از مداخله در منطقه دست بردارند.

او همچنان گفته است که گفت‌وگوهای دوجانبه می‌تواند به بی‌اعتمادی میان دو کشور پایان ببخشد.

او افزود: «پاکستان باید در این باره پیش‌گام باشد. کابل و اسلام‌آباد باید گام‌های استواری برای بهبود روابط میان دوکشور بردارند.»

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی در سخنرانی‌اش به مناسبت عید سعید اضحی گفت که حکومت افغانستان آمادۀ گفت‌وگوهای جامع سیاسی با پاکستان است. 

او گفت که صلح با پاکستان بخشی از برنامۀ ملی دولت افغانستان است. 

استقبال اسفندیار ولی خان از پیشنهاد کابل برای گفت‌وگو با پاکستان

اسفندیار ولی خان، رییس حزب عوامی (مردمی) ملی پاکستان، از اسلام‌آباد خواست که به پشینهاد کابل برای گفت‌وگوهای سیاسی پاسخ مثبت بدهد. 

Thumbnail

اسفندیار ولی خان، رییس حزب عوامی (مردمی) ملی پاکستان، از پیشنهاد اخیر رییس‌جمهور اشرف غنی برای گفت‌وگوهای سیاسی با حکومت پاکستان استقبال کرد.

آقای خان می‌گوید که خواست او از اسلام‌آباد این است پیشنهاد رییس‌جمهور غنی را با آغوش باز بپذیرد زیرا به گفتۀ تا تنش‌ها میان این دو کشور پایان یابند.

روزنامۀ دان باکستان در گزارشی می‌نویسد که رییس حزب عوامی ملی از اسلام‌آباد خواسته است که به پیشنهاد کابل پاسخ مثبت بدهد به خاطری که صلح پیش‌شرطی برای ثبات و پیشرفت اقتصادی در منطقه است.

آقای خان گفته است که وحدت میان پشتون‌ها یک نیاز است و عناصر خارجی باید دست از مداخله در منطقه دست بردارند.

او همچنان گفته است که گفت‌وگوهای دوجانبه می‌تواند به بی‌اعتمادی میان دو کشور پایان ببخشد.

او افزود: «پاکستان باید در این باره پیش‌گام باشد. کابل و اسلام‌آباد باید گام‌های استواری برای بهبود روابط میان دوکشور بردارند.»

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی در سخنرانی‌اش به مناسبت عید سعید اضحی گفت که حکومت افغانستان آمادۀ گفت‌وگوهای جامع سیاسی با پاکستان است. 

او گفت که صلح با پاکستان بخشی از برنامۀ ملی دولت افغانستان است. 

هم‌رسانی کنید