Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال ایشچی از حکم لوی سارنوالی برای بازداشت نگهبانان دوستم

احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی، از حکم لوی سارنوالی برای بازداشت نگهبانان جنرال دوستم استقبال می‌کند، اما تنها صدور حکم را بسنده نمی‌داند و تأکید می‌ورزد که نگهبانان جنرال دوستم بازداشت شوند و وظیفۀ جنرال دوستم نیز به حالت تعلیق در آید.

وی از کندی در روند بررسی‌های لوی سارنوالی انتقاد می‌کند و می‌گوید که اگر پروندۀ اتهام‌های وی بر جنرال دوستم به نتیجه برسد، ده‌ها تن دیگر نیز به لوی سارنوالی از بهر شکایت از معاون نخست رییس جمهور خواهند آمد.

وی در این باره گفت: «حکم صادر شده و حالا مسؤولیت وزارت داخله و دیگر نهادها است که آنان را بازداشت کنند. اما تقاضای من از سارنوالی و نهادهای عدلی این است که وظیفه جنرال دوستم معاون نخست را به تعلیق بیاورد و ممنوع الخروج بسازد.»

سخنگوی لوی سارنوالی در این باره می‌گوید پس از آن که سه جلب لوی سارنوالی نادیده گرفته شد، این نهاد حکم بازداشت نگهبانان جنرال دوستم را صادر کرد.

نگهبانان جنرال دوستم متهم به بدرفتاری به احمد ایشچی است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «قبل  از این سه جلب سارنوالی به آنان فرستاده بود، اما آنان حاضر نشدند و سارنوالی حالا حکم گرفتاری نه تن از نگهبانان آقای دوستم را صادر کرد.»

پس از صدور حکم اکنون نهادهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله مسوولیت دارد تا نگهبانان جنرال دوستم را بازداشت کند، اما ظاهراً تا کنون گامی در این زمینه برداشته نشده است و وزارت امور داخله نیز از گفت‌وگو در این باره شانه خالی می‌کند.

عین الدین بهادری، حقوق دان، گفت: «علت پیچیده گی موضوع است و شاید فکر شده که وقت زیاد را خواهد گرفت و هزینه‌های بسیاری را در بر خواهد داشت؛ مسیر موضوع را تغییر داده اند.»

تنش میان جنرال دوستم و ایشچی بر نزاع آنان در میدان بزکشی در شهر شبرغان بر می‌گردد. 

احمد ایشچی و نزدیکانش گواهی می‌دهند که جنرال دوستم وی را در میدان بزکشی لت و کوب کرد و سپس در خانه‌اش زندانی کرد. 

بدرفتاری جنسی و شکنجه از اتهام‌های اصلی بر جنرال دوستم است. اما دفتر جنرال دوستم این اتهام‌ها را رد کرده است.
 

استقبال ایشچی از حکم لوی سارنوالی برای بازداشت نگهبانان دوستم

احمد ایشچی از کندی در روند بررسی‌های لوی سارنوالی انتقاد کرد و از لوی سارنوالی خواست تا وظیفۀ دوستم را به تعلیق بیاورد

Thumbnail

احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی، از حکم لوی سارنوالی برای بازداشت نگهبانان جنرال دوستم استقبال می‌کند، اما تنها صدور حکم را بسنده نمی‌داند و تأکید می‌ورزد که نگهبانان جنرال دوستم بازداشت شوند و وظیفۀ جنرال دوستم نیز به حالت تعلیق در آید.

وی از کندی در روند بررسی‌های لوی سارنوالی انتقاد می‌کند و می‌گوید که اگر پروندۀ اتهام‌های وی بر جنرال دوستم به نتیجه برسد، ده‌ها تن دیگر نیز به لوی سارنوالی از بهر شکایت از معاون نخست رییس جمهور خواهند آمد.

وی در این باره گفت: «حکم صادر شده و حالا مسؤولیت وزارت داخله و دیگر نهادها است که آنان را بازداشت کنند. اما تقاضای من از سارنوالی و نهادهای عدلی این است که وظیفه جنرال دوستم معاون نخست را به تعلیق بیاورد و ممنوع الخروج بسازد.»

سخنگوی لوی سارنوالی در این باره می‌گوید پس از آن که سه جلب لوی سارنوالی نادیده گرفته شد، این نهاد حکم بازداشت نگهبانان جنرال دوستم را صادر کرد.

نگهبانان جنرال دوستم متهم به بدرفتاری به احمد ایشچی است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «قبل  از این سه جلب سارنوالی به آنان فرستاده بود، اما آنان حاضر نشدند و سارنوالی حالا حکم گرفتاری نه تن از نگهبانان آقای دوستم را صادر کرد.»

پس از صدور حکم اکنون نهادهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله مسوولیت دارد تا نگهبانان جنرال دوستم را بازداشت کند، اما ظاهراً تا کنون گامی در این زمینه برداشته نشده است و وزارت امور داخله نیز از گفت‌وگو در این باره شانه خالی می‌کند.

عین الدین بهادری، حقوق دان، گفت: «علت پیچیده گی موضوع است و شاید فکر شده که وقت زیاد را خواهد گرفت و هزینه‌های بسیاری را در بر خواهد داشت؛ مسیر موضوع را تغییر داده اند.»

تنش میان جنرال دوستم و ایشچی بر نزاع آنان در میدان بزکشی در شهر شبرغان بر می‌گردد. 

احمد ایشچی و نزدیکانش گواهی می‌دهند که جنرال دوستم وی را در میدان بزکشی لت و کوب کرد و سپس در خانه‌اش زندانی کرد. 

بدرفتاری جنسی و شکنجه از اتهام‌های اصلی بر جنرال دوستم است. اما دفتر جنرال دوستم این اتهام‌ها را رد کرده است.
 

هم‌رسانی کنید