Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال باشنده‌گان بلخ از ساخت یک مسجد جامع در زیارت‌گاه حضرت علی

رییس شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان بلخ از ساخت یک مسجد جامع جدید در زیارت‌گاه حضرت علی ستایش می‌کنند. 

آنان می‌گویند که این مسجد به گونه معیاری ساخته شده است و در یک هنگام گنجایش بیش از هفت‌هزار نمازگزار را دارد. 

حمیدالله، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «در مسجد پیشین ظرفیت گنجایش نمازگزاران کمتر بود و تا حدود دو هزار تن گنجایش داشت، اما اکنون تا بیش‌تر از هفت هزار تن گنجایش دارد.»

باقر، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «این مسجد کلان است و جای آن بسیار خوب است.»

این مسجد بر گستره بیش از پنج هزار متر مربع ساخته شده است. بلندی مناره‌های آن بیش از ۴۶ متر است. این مسجد دارای مرکز گرمی و ۱۶۰ وضوخانه است. 

افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ، گفت: «این مسجد گنجایش بیش از هفت هزار نمازگزار در یک وقت را دارد و این مسجد نه تنها در افغانستان، بلکه در منطقه؛ در آسیای میانه نظیر ندارد. این مسجد با سیتم‌های پیشرفته ساخته شده است.» 

این مسجد که از بزرگ‌ترین مساجد کشور به شمار می‌رود در بهار  امسال از سوی رییس جمهور گشایش یافت. مسجدی که از کمک‌های مالی بازرگانان ساخته شده است. 

ذبیح الله اختری، رییس سکتوری ولایت بلخ می‌گوید که قرار است در طبقه زیرین این مسجد، موزیم، کتاب‌خانه و شعبه‌های اداری برای کارمندان زیارت‌گاه حضرت علی نیز ساخته شوند. 

ذبیح‌الله اختری، رئیس سکتوری ولایت بلخ، گفت: «این مسجد در دو منزل ساخته شده است. در منزل زیرین آن کتاب‌خانه، دفتر برای کارمندان مسجد، یک محل ثقافت اسلامی و صالون سیمینار ساخته خواهند شد.» 

بر بنیاد اطلاعات رییس سکتوری ولایت بلخ، برای ساخت این مسجد تا اکنون بیش از شش میلیون دالر هزینه شده است. 

این مسجد در غرب زیارت‌گاه حضرت علی که یکی از بزرگ‌ترین مرکزهای دینی و مذهبی می‌باشد، ساخته شده است.

این زیارت‌گاه در روزهای سال نو گواه مسافران بی‌شماری است که از بخش‌های گونه‌گون کشور و یا بیرون از کشور می‌آیند تا در مراسم برافراشتن جنده در زیارت‌گاه حضرت علی حضور داشته باشند.

استقبال باشنده‌گان بلخ از ساخت یک مسجد جامع در زیارت‌گاه حضرت علی

باشنده‌گان بلخ از ساخت یک مسجد جدید در زیارت‌گاه حضرت علی که گنجایش هفت هزار نمازگزار را دارد، ستایش و ابراز خرسندی می‌کنند. 

تصویر بندانگشتی

رییس شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان بلخ از ساخت یک مسجد جامع جدید در زیارت‌گاه حضرت علی ستایش می‌کنند. 

آنان می‌گویند که این مسجد به گونه معیاری ساخته شده است و در یک هنگام گنجایش بیش از هفت‌هزار نمازگزار را دارد. 

حمیدالله، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «در مسجد پیشین ظرفیت گنجایش نمازگزاران کمتر بود و تا حدود دو هزار تن گنجایش داشت، اما اکنون تا بیش‌تر از هفت هزار تن گنجایش دارد.»

باقر، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «این مسجد کلان است و جای آن بسیار خوب است.»

این مسجد بر گستره بیش از پنج هزار متر مربع ساخته شده است. بلندی مناره‌های آن بیش از ۴۶ متر است. این مسجد دارای مرکز گرمی و ۱۶۰ وضوخانه است. 

افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ، گفت: «این مسجد گنجایش بیش از هفت هزار نمازگزار در یک وقت را دارد و این مسجد نه تنها در افغانستان، بلکه در منطقه؛ در آسیای میانه نظیر ندارد. این مسجد با سیتم‌های پیشرفته ساخته شده است.» 

این مسجد که از بزرگ‌ترین مساجد کشور به شمار می‌رود در بهار  امسال از سوی رییس جمهور گشایش یافت. مسجدی که از کمک‌های مالی بازرگانان ساخته شده است. 

ذبیح الله اختری، رییس سکتوری ولایت بلخ می‌گوید که قرار است در طبقه زیرین این مسجد، موزیم، کتاب‌خانه و شعبه‌های اداری برای کارمندان زیارت‌گاه حضرت علی نیز ساخته شوند. 

ذبیح‌الله اختری، رئیس سکتوری ولایت بلخ، گفت: «این مسجد در دو منزل ساخته شده است. در منزل زیرین آن کتاب‌خانه، دفتر برای کارمندان مسجد، یک محل ثقافت اسلامی و صالون سیمینار ساخته خواهند شد.» 

بر بنیاد اطلاعات رییس سکتوری ولایت بلخ، برای ساخت این مسجد تا اکنون بیش از شش میلیون دالر هزینه شده است. 

این مسجد در غرب زیارت‌گاه حضرت علی که یکی از بزرگ‌ترین مرکزهای دینی و مذهبی می‌باشد، ساخته شده است.

این زیارت‌گاه در روزهای سال نو گواه مسافران بی‌شماری است که از بخش‌های گونه‌گون کشور و یا بیرون از کشور می‌آیند تا در مراسم برافراشتن جنده در زیارت‌گاه حضرت علی حضور داشته باشند.

هم‌رسانی کنید