Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال حکومت از احتمال بازگشت هزاران سرباز امریکایی به افغانستان

کابل از خواست فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان که گفته است جنگ افغانستان به بن بست رسیده و شکستن این بن بست به سربازان بیشتر امریکایی و ناتو نیاز دارد، استقبال می‌کند. 

در همین حال ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور غنی در دومین تماس تلیفونی‌اش با دونالد ترمپ، همتای امریکایی‌اش در باره چه‌گونه‌گی پیکار با هراس افگنی گفت و گو کردند.
در حال حاضر کابل و واشنگتن زمینه دیدار هر دو رییس جمهور را در آینده نزدیک زمنیه سازی می‌کنند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور غنی، گفت: «رییس جمهور غنی و دونالد ترمپ در آینده نزدیک با هم ملاقات و در باره مبارزه با هراس افگنی گفت و گو خواهند کرد.»

ایالات متحده و ناتو درحال حاضر نزدیک به چهارده هزار سرباز در افغانستان  دارند، اما به باور نیکلسن چند هزار سرباز دیگر نیاز است تا بن بست به وجود آمده شکسته شود.

جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان، گفت: «ما از میزان  تلفات نگران استیم. هرچند سرباز گیری‌های کنونی جایگزین این تلفات می‌شوند، اما آنان نمی‌توانند به گونه کامل نیرومند شوند، که این یک کمبودی است. ما در ماموریت آموزش، مشوره‌ دهی و همکاری ناتو  چند هزار سرباز کمبود داریم.»

این جنرال امریکایی همچنان پناه‌گاه‌های امن هراس‌افگنان را در پاکستان تهدید جدی به منافع ایالات متحده می‌داند و برای راضی سازی اسلام آباد در نابوسازی این پناگاه‌ها، خواهان بازنگری جامع روابط واشنگتن با اسلام آباد است.

وی گفت: «پاکستان، روسیه و ایران که هنوز هم به طالبان مشروعیت می‌بخشند و از طالبان پشتیبانی می‌کنند، تلاش‌های حکومت افغانستان را در ساختن یک افغانستان با ثبات تضعیف می‌کنند. روابط مغلق ما با پاکستان، به یک بازنگری جامع نیاز دارد.»

استقبال حکومت از احتمال بازگشت هزاران سرباز امریکایی به افغانستان

ایالات متحده و ناتو درحال حاضر نزدیک به چهارده هزار سرباز در افغانستان  دارند، اما به باور نیکلسن چند هزار سرباز دیگر نیاز است تا بن بست به وجود آمده شکسته شود

Thumbnail

کابل از خواست فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان که گفته است جنگ افغانستان به بن بست رسیده و شکستن این بن بست به سربازان بیشتر امریکایی و ناتو نیاز دارد، استقبال می‌کند. 

در همین حال ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور غنی در دومین تماس تلیفونی‌اش با دونالد ترمپ، همتای امریکایی‌اش در باره چه‌گونه‌گی پیکار با هراس افگنی گفت و گو کردند.
در حال حاضر کابل و واشنگتن زمینه دیدار هر دو رییس جمهور را در آینده نزدیک زمنیه سازی می‌کنند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور غنی، گفت: «رییس جمهور غنی و دونالد ترمپ در آینده نزدیک با هم ملاقات و در باره مبارزه با هراس افگنی گفت و گو خواهند کرد.»

ایالات متحده و ناتو درحال حاضر نزدیک به چهارده هزار سرباز در افغانستان  دارند، اما به باور نیکلسن چند هزار سرباز دیگر نیاز است تا بن بست به وجود آمده شکسته شود.

جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان، گفت: «ما از میزان  تلفات نگران استیم. هرچند سرباز گیری‌های کنونی جایگزین این تلفات می‌شوند، اما آنان نمی‌توانند به گونه کامل نیرومند شوند، که این یک کمبودی است. ما در ماموریت آموزش، مشوره‌ دهی و همکاری ناتو  چند هزار سرباز کمبود داریم.»

این جنرال امریکایی همچنان پناه‌گاه‌های امن هراس‌افگنان را در پاکستان تهدید جدی به منافع ایالات متحده می‌داند و برای راضی سازی اسلام آباد در نابوسازی این پناگاه‌ها، خواهان بازنگری جامع روابط واشنگتن با اسلام آباد است.

وی گفت: «پاکستان، روسیه و ایران که هنوز هم به طالبان مشروعیت می‌بخشند و از طالبان پشتیبانی می‌کنند، تلاش‌های حکومت افغانستان را در ساختن یک افغانستان با ثبات تضعیف می‌کنند. روابط مغلق ما با پاکستان، به یک بازنگری جامع نیاز دارد.»

هم‌رسانی کنید