تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال سفیر بریتانیا درکابل از گفت‌وگوهای مستقیم امریکا و طالبان

در سومین روزی‌که کاروان صلح در برابر سفارت بریتانیا در کابل چادر برپا کرده اند، سفیر بریتانیا به دیدار اعضای این کاروان رفت و یک ساعت پای گفت وگو با آنان نشست.

نیکولاس کی، تأکید می‌ورزد که جنگ در افغانستان تنها از راه‌های سیاسی حل خواهد شد. او تعهد می‌سپارد که برای پایان جنگ در افغانستان، تلاش خواهد کرد.

سفیر بریتانیا، می‌گوید که از گفت وگوهای مستقیم میان امریکا و طالبان استقابل می‌کند: «بریتانیا از تمام تلاش ها برای گفت وگوهای بین الافغانی پشتیبانی می‌کند. هر کسی که برای صلح گفت وگو نماید و هر کسی که آمادۀ گفت وگو با طالبان باشد که آنان را بر میز گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان بکشاند، یک کار خوب است.»

در همین حال، اعضای کاروان مردمی صلح خواهی، نقش بریتانیا را در قانع ساختن پاکستان برای کشانیدن طالبان بر میز گفت وگوهای صلح مهم می‌دانند و از این کشور می‌خواهند که باید بر پاکستان فشار وارد نماید تا در امور افغانستان مداخله نکند.

اقبال خیبر، مسؤول این کاروان از سفیر بریتانیا پرسد که: «چقدر انتظار بکشیم و چقدر شما تعهد سپرده می‌توانید که این جنگ را ختم می‌کنید؟»

اما، نیکولاس کی برای لحظه یی خاموش شد و گفت که برای این پرسش، پاسخی ندارد: «من پاسخی ندارم... هر قدر که شما می‌خواهید جنگ زود تر ختم شود، ما هم می‌خواهیم جنگ زود تر پایان یابد. آرزو دارم که آتش بس آینده یک آتش بس نه بل یک صلح به همراه داشته باشد. من به حیث یک دیپلومات می گویم که نسبت به سال های  دوهزارو هفت و دو هزارو نه نزدیک تر به صلح استیم.»

این صلح خواهان، روز جمعه پس از ختم اعتراض شان در برابر سفارت ایران، در برابر سفارت بریتانیا در کابل بست نشینی را آغاز کردند.

تلاش‌های این صلح خواهان در حالی ادامه دارند که گزارش‌هایی مبنی بر دیدار مقام‌های امریکایی با نماینده‌گان طالبان در قطر نشر شده اند.

گزارش‌هایی‌‍که آن را عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت تأیید می‌کند: «من این تماس‌ها را مفید میدانم در گذشته هم بوده در آینده هم خواهد بود، اما بحث فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است.»

همزمان با این، شورای صلح، از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در سال روان سخن می‌زند.

احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح در این باره گفت: «این به این معنا نیست که مذاکرات صلح افغانستان انجام پیدا می کند یا مذاکرات صلح اغاز شده. مذاکرات صلح مرحله بعدی است.»

در همین حال، سید اکبر آغا، یکی از فرماندهان پیشین طالبان می‌گوید که کمیتۀ سیاسی طالبان به ریاست شیر محمد عباس، مذاکرات صلح را در قطر، رهبری می‌کند: «طالبان اختیارات شان را برای کمیته سیاسی در قطر سپرده اند که در این کمیته یازده - دوازده نفر شامل است.»

استقبال سفیر بریتانیا درکابل از گفت‌وگوهای مستقیم امریکا و طالبان

پیش از این، رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند که معاون وزیر خارجه امریکا با نماینده‌گان طالبان در قطر دیده‌اند؛ برخی از رسانه‌ها از زبان طالبان این دیدار را تأیید کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در سومین روزی‌که کاروان صلح در برابر سفارت بریتانیا در کابل چادر برپا کرده اند، سفیر بریتانیا به دیدار اعضای این کاروان رفت و یک ساعت پای گفت وگو با آنان نشست.

نیکولاس کی، تأکید می‌ورزد که جنگ در افغانستان تنها از راه‌های سیاسی حل خواهد شد. او تعهد می‌سپارد که برای پایان جنگ در افغانستان، تلاش خواهد کرد.

سفیر بریتانیا، می‌گوید که از گفت وگوهای مستقیم میان امریکا و طالبان استقابل می‌کند: «بریتانیا از تمام تلاش ها برای گفت وگوهای بین الافغانی پشتیبانی می‌کند. هر کسی که برای صلح گفت وگو نماید و هر کسی که آمادۀ گفت وگو با طالبان باشد که آنان را بر میز گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان بکشاند، یک کار خوب است.»

در همین حال، اعضای کاروان مردمی صلح خواهی، نقش بریتانیا را در قانع ساختن پاکستان برای کشانیدن طالبان بر میز گفت وگوهای صلح مهم می‌دانند و از این کشور می‌خواهند که باید بر پاکستان فشار وارد نماید تا در امور افغانستان مداخله نکند.

اقبال خیبر، مسؤول این کاروان از سفیر بریتانیا پرسد که: «چقدر انتظار بکشیم و چقدر شما تعهد سپرده می‌توانید که این جنگ را ختم می‌کنید؟»

اما، نیکولاس کی برای لحظه یی خاموش شد و گفت که برای این پرسش، پاسخی ندارد: «من پاسخی ندارم... هر قدر که شما می‌خواهید جنگ زود تر ختم شود، ما هم می‌خواهیم جنگ زود تر پایان یابد. آرزو دارم که آتش بس آینده یک آتش بس نه بل یک صلح به همراه داشته باشد. من به حیث یک دیپلومات می گویم که نسبت به سال های  دوهزارو هفت و دو هزارو نه نزدیک تر به صلح استیم.»

این صلح خواهان، روز جمعه پس از ختم اعتراض شان در برابر سفارت ایران، در برابر سفارت بریتانیا در کابل بست نشینی را آغاز کردند.

تلاش‌های این صلح خواهان در حالی ادامه دارند که گزارش‌هایی مبنی بر دیدار مقام‌های امریکایی با نماینده‌گان طالبان در قطر نشر شده اند.

گزارش‌هایی‌‍که آن را عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت تأیید می‌کند: «من این تماس‌ها را مفید میدانم در گذشته هم بوده در آینده هم خواهد بود، اما بحث فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است.»

همزمان با این، شورای صلح، از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در سال روان سخن می‌زند.

احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح در این باره گفت: «این به این معنا نیست که مذاکرات صلح افغانستان انجام پیدا می کند یا مذاکرات صلح اغاز شده. مذاکرات صلح مرحله بعدی است.»

در همین حال، سید اکبر آغا، یکی از فرماندهان پیشین طالبان می‌گوید که کمیتۀ سیاسی طالبان به ریاست شیر محمد عباس، مذاکرات صلح را در قطر، رهبری می‌کند: «طالبان اختیارات شان را برای کمیته سیاسی در قطر سپرده اند که در این کمیته یازده - دوازده نفر شامل است.»

هم‌رسانی کنید