تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال شهروندان کشور از آغاز کار پروژۀ تاپی در افغانستان

گشایش کار پروژۀ تاپی در ولایت هرات، با جشن و سرور باشنده گان این ولایت استقبال شد.

باشنده گان ولایت هرات، امروز با برگزاری جشن های خیابانی، گشایش کار پروژۀ تاپی را گامی بزرگ برای توسعۀ کشور می دانند و تأکید می ورزند که تا پای جان، از عملی شدن این برنامه، پشتیبانی خواهند کرد.

همزمان با وارد شدن سران کشورهای عضو پروژۀ تاپی به ولایت هرات، باشنده گان ولایت هرات، با لباس های محلی به جاده ها آمدند و به آروزی دست یابی به فردای بهتر به جشن و سرور پرداختند.

داکتر نثاراحمد مصدق، رییس مجمع مردمی ولایت هرات در این باره گفت: «این پروژۀ بزرگ اقتصادی است و در طول تاریخ افغانستان، بی نظیر بوده است. آغاز این را در افغانستان، تبریک می گویم.»

مجلا حکاک، باشندۀ ولایت هرات نیز افزود: «این پروژه می تواند هم در امنیت و هم در رفاه اجتماعی کشور، کمک کند.»

این در حالی است که جاده های شهر ولایت هرات، از چندین روز به این سو به مناسبت آغاز پروژۀ تاپی در این ولایت، به گونۀ ویژه آذین شده بودند.

کارمندان شهرداری هرات، نیز با شور و شوق آغاز تاپی را در افغانستان، گامی برای فردای بهترمی دانند.

محمد کریم، یکی از این کارمندان شهرداری هرات بیان داشت: «به این پروژه همه افتخار می کنند و رضایت دارند، باعث افتخارمان است.»

شماری از نماینده گان ولایت هرات در مجلس، بر تأمین امنیت کارهای عملی شدن این برنامه تأکید می ورزند.

غلام فاروق مجروح اظهار داشت: «مجموعۀ مردم افغانستان به ویژه مردم ولایت هرات و سپس مردم ولایت هایی که این لوله از آن ولایت ها می گذرد، مسؤولیت دارند که با تمام توان از این پروژه حمایت بکنند.»

در همین حال، جوانان در ولایت های شرقی نیز به جاده ها در شهرجلال آباد ریختند و از این پروژۀ استقبال کردند.

شماری ازاین جوانان، می گویند که آغاز کار تاپی، برای رشد اقتصادی کشور بسیار مهم است، زیرا زمینه کار را برای شمار بزرگی از شهروندان کشور فراهم خواهد ساخت.

هدایت الله زهیر، رییس نهاد جامعۀ مدنی وطنپال در شرق کشور گفت: «ما پشتیبانی مان را از این پروژه اعلام می کنیم و برای موفقیت این کار بزرگ، تلاش خواهیم کرد. می خواهیم تا پروژه های دیگر اقتصادی نیز در این جا عملی شوند. و نیز به جهانیان این پیام را می رسانیم که ما ملت صلح پسند استیم و جنگ نمی خواهیم.»

محمد حنیف گردیوال، یکی از بزرگان قوم در ننگرهار نیز افزود: «از یک سو این پروژه کار برای مردم ایجاد می کند و از سوی دیگر، بر زنده گی مردم به گونۀ مستقیم اثر می گذارد.»

اینان، از باشنده گان بخش های دیگر کشور می خواهند تا صداهای شان را از بهر راه اندازی پروژه های دیگر توسعه یی در کشور، برحکومت فشار بیاورند.

بخش های دیگر کشور نیز گواه برگزاری نشست هایی در استقبال از آغاز کار پروژۀ تاپی در خاک افغانستان، بودند.

استقبال شهروندان کشور از آغاز کار پروژۀ تاپی در افغانستان

شهروندان کشور از هرات تا ننگرهار و از بلخ تا هلمند از آغاز کار پروژۀ تاپی در افغانستان، اعلام پشتیبانی کردند و به استقبال از آن، به جاده ها ریختند و به رقص و پایکوبی پرداختند.

تصویر بندانگشتی

گشایش کار پروژۀ تاپی در ولایت هرات، با جشن و سرور باشنده گان این ولایت استقبال شد.

باشنده گان ولایت هرات، امروز با برگزاری جشن های خیابانی، گشایش کار پروژۀ تاپی را گامی بزرگ برای توسعۀ کشور می دانند و تأکید می ورزند که تا پای جان، از عملی شدن این برنامه، پشتیبانی خواهند کرد.

همزمان با وارد شدن سران کشورهای عضو پروژۀ تاپی به ولایت هرات، باشنده گان ولایت هرات، با لباس های محلی به جاده ها آمدند و به آروزی دست یابی به فردای بهتر به جشن و سرور پرداختند.

داکتر نثاراحمد مصدق، رییس مجمع مردمی ولایت هرات در این باره گفت: «این پروژۀ بزرگ اقتصادی است و در طول تاریخ افغانستان، بی نظیر بوده است. آغاز این را در افغانستان، تبریک می گویم.»

مجلا حکاک، باشندۀ ولایت هرات نیز افزود: «این پروژه می تواند هم در امنیت و هم در رفاه اجتماعی کشور، کمک کند.»

این در حالی است که جاده های شهر ولایت هرات، از چندین روز به این سو به مناسبت آغاز پروژۀ تاپی در این ولایت، به گونۀ ویژه آذین شده بودند.

کارمندان شهرداری هرات، نیز با شور و شوق آغاز تاپی را در افغانستان، گامی برای فردای بهترمی دانند.

محمد کریم، یکی از این کارمندان شهرداری هرات بیان داشت: «به این پروژه همه افتخار می کنند و رضایت دارند، باعث افتخارمان است.»

شماری از نماینده گان ولایت هرات در مجلس، بر تأمین امنیت کارهای عملی شدن این برنامه تأکید می ورزند.

غلام فاروق مجروح اظهار داشت: «مجموعۀ مردم افغانستان به ویژه مردم ولایت هرات و سپس مردم ولایت هایی که این لوله از آن ولایت ها می گذرد، مسؤولیت دارند که با تمام توان از این پروژه حمایت بکنند.»

در همین حال، جوانان در ولایت های شرقی نیز به جاده ها در شهرجلال آباد ریختند و از این پروژۀ استقبال کردند.

شماری ازاین جوانان، می گویند که آغاز کار تاپی، برای رشد اقتصادی کشور بسیار مهم است، زیرا زمینه کار را برای شمار بزرگی از شهروندان کشور فراهم خواهد ساخت.

هدایت الله زهیر، رییس نهاد جامعۀ مدنی وطنپال در شرق کشور گفت: «ما پشتیبانی مان را از این پروژه اعلام می کنیم و برای موفقیت این کار بزرگ، تلاش خواهیم کرد. می خواهیم تا پروژه های دیگر اقتصادی نیز در این جا عملی شوند. و نیز به جهانیان این پیام را می رسانیم که ما ملت صلح پسند استیم و جنگ نمی خواهیم.»

محمد حنیف گردیوال، یکی از بزرگان قوم در ننگرهار نیز افزود: «از یک سو این پروژه کار برای مردم ایجاد می کند و از سوی دیگر، بر زنده گی مردم به گونۀ مستقیم اثر می گذارد.»

اینان، از باشنده گان بخش های دیگر کشور می خواهند تا صداهای شان را از بهر راه اندازی پروژه های دیگر توسعه یی در کشور، برحکومت فشار بیاورند.

بخش های دیگر کشور نیز گواه برگزاری نشست هایی در استقبال از آغاز کار پروژۀ تاپی در خاک افغانستان، بودند.

هم‌رسانی کنید