Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال وزارت دفاع از تمایل هند برای همکاری با نیروهای هوایی کشور

وزارت دفاع ملی روز پنجشنبه از تصمیم هند برای بررسی پرداخت هزینۀ ترمیم ۱۸ هواپیما و چرخبال‌های از کار افتادۀ نیروهای هوایی افغانستان، استقبال کرد و تأکید کرد که دوستی افغانستان با یک کشور، به معنای دشمنی با کشور دیگر نیست.

دولت وزیری، سخنگوی این وزارت گفت که دهلی نو به خواست کابل برای فراهم‌سازی کمک‌های نظامی پاسخ مثبت داده است.

وی اضافه کرد: «در هر بخشی که منافع هر دو کشور باشد به آن ما هم مصمم استیم. زیرا هند یک کشور دوست ماست و ما هم کشورهای مستقل استیم.»

در همین حال، محسن مختار، نظامی پیشین، در بارۀ این که تمایل دهلی نو برای افزایش همکاری‌های نظامی با کابل چه چیزی را می‌رساند، گفت: «هندوستان نیازهای نظامی افغانستان را می‌داند، به خاطر این که افغانستان به هندوستان اهمیت به سزایی دارد و هند می‌خواهد که افغانستان با ثبات باشد.»

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها، منپریت وهرا، سفیرهند در کابل، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که دهلی نو می‌خواهد برای خریداری پرزه‌های این هواپیماها در حدود ۵۰ میلیون دالر اختصاص بدهد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم شامل ترمیم ۱۱ چرخبال جنگی «می ۳۵» و هفت هواپیمای ترانسپورتی نیروهای هوایی افغانستان می‌شود. 

سفیر هند در کابل همچنان گفته است که این هواپیماها و چرخبال‌ها به علت از کار افتادن پرزه‌های شان کار گرفته نمی‌شوند.

این در حالی است که پاکستان پیش از این بارها از نزدیکی افغانستان با هند ابراز نگرانی کرده است.

هند یکی از بزرگترین کمک کننده در بخش کمک‌های غیرنظامی به افغانستان به شمار می‌رود که تا کنون بیش از دو میلیارد دالر در بازسازی افغانستان هزینه کرده است.

استقبال وزارت دفاع از تمایل هند برای همکاری با نیروهای هوایی کشور

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که دهلی نو به خواست کابل برای فراهم‌سازی کمک‌های نظامی پاسخ مثبت داده است.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی روز پنجشنبه از تصمیم هند برای بررسی پرداخت هزینۀ ترمیم ۱۸ هواپیما و چرخبال‌های از کار افتادۀ نیروهای هوایی افغانستان، استقبال کرد و تأکید کرد که دوستی افغانستان با یک کشور، به معنای دشمنی با کشور دیگر نیست.

دولت وزیری، سخنگوی این وزارت گفت که دهلی نو به خواست کابل برای فراهم‌سازی کمک‌های نظامی پاسخ مثبت داده است.

وی اضافه کرد: «در هر بخشی که منافع هر دو کشور باشد به آن ما هم مصمم استیم. زیرا هند یک کشور دوست ماست و ما هم کشورهای مستقل استیم.»

در همین حال، محسن مختار، نظامی پیشین، در بارۀ این که تمایل دهلی نو برای افزایش همکاری‌های نظامی با کابل چه چیزی را می‌رساند، گفت: «هندوستان نیازهای نظامی افغانستان را می‌داند، به خاطر این که افغانستان به هندوستان اهمیت به سزایی دارد و هند می‌خواهد که افغانستان با ثبات باشد.»

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها، منپریت وهرا، سفیرهند در کابل، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که دهلی نو می‌خواهد برای خریداری پرزه‌های این هواپیماها در حدود ۵۰ میلیون دالر اختصاص بدهد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم شامل ترمیم ۱۱ چرخبال جنگی «می ۳۵» و هفت هواپیمای ترانسپورتی نیروهای هوایی افغانستان می‌شود. 

سفیر هند در کابل همچنان گفته است که این هواپیماها و چرخبال‌ها به علت از کار افتادن پرزه‌های شان کار گرفته نمی‌شوند.

این در حالی است که پاکستان پیش از این بارها از نزدیکی افغانستان با هند ابراز نگرانی کرده است.

هند یکی از بزرگترین کمک کننده در بخش کمک‌های غیرنظامی به افغانستان به شمار می‌رود که تا کنون بیش از دو میلیارد دالر در بازسازی افغانستان هزینه کرده است.

هم‌رسانی کنید