تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استولتنبرگ: ناتو از تلاش‌های صلح امریکا پشتیبانی می‌کند

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، که امروز در یک نشست خبری در باره نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، یادآور شد که تمامی هم پیمانان ناتو از تلاش‌های صلح زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در گفتگوهایش با طالبان پشتیبانی می‌کنند. 

آقای استولتنبرگ گفت که طالبان از راه جنگ پیروز شده نمی‌توانند و باید به گفتگوهای میان افغانان رو آورند. 

وزیران دفاع ناتو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کنار مسایل دیگر جهانی از جمله چگونگی افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای این پیمان در باره افغانستان نیز بحث خواهند کرد. 

آقای استولتنبرگ، گفت: «افغانستان یک موضوع مهم اجندای ما است. با تمامی کشورهای که به مأموریت آموشی ما در این کشور کمک می‎کنند می‌بینیم. در حالی که اوضاع امنیتی جدی باقی مانده است، ما یک فرصت بی نظیر را برای صلح در افغانستان می‌بینیم. هم پیمانان، به گونه کامل از تلاش‌های امریکا برای رسیدن به یک را ه حل صلح افغانستان در افغانستان پشتیبانی می‌کنند.»

او با اشاره به آغاز دور تازه گفتگوهای زلمی خلیل زاد با طالبان تا چهار روز دیگر گفت که او ازهمه  تلاش‌هایش اعضای دیگر ناتو آگاه می سازد.

او افزود: «ما نیرومندانه از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کنیم. همه هم پیمانان از این تلاش‌ها پشتیبانی می‌کنند؛ ما مشوره‌های نزدیک با گفتگو کننده ارشد زلمی خلیلزاد داریم. او چندین بار این جا بود تا با متحدان مشوره و آنان را آگاه بسازد. متحدان ناتو به پشتیبانی ازروند صلح متعهد استند.»

دبیر کل ناتو همچنان تهدید شدن رسانه‌های افغانستان را از سوی طالبان نکوهش می‌کند. 

دبیرکل ناتو گفت: «ما به شدت هرگونه تهدید را در برابر هرگونه خبرنگار نکوهش می‌کنیم. زیرا این به گونه کامل حق دیموکراتیک خبرنگاران است تا آزادی بیان داشته باشند و کارهای شان را به شیوه‌ای که می‌خواهند گزارش دهند و بنویسند، این یک ارزش بسیار دیموکراتیک است.»

از سوی دیگر سفیرامریکا در ناتو ایران را به تلاش برای فرستادن هراس افگنان به افغانستان متهم می‌سازد و می‌گوید که تاکنون نقش مثبت در روند صلح این کشور نداشته است.

کی بیلی هاچیسون، سفیرهمیشه گی امریکا در ناتو، گفت: «آیا نقش ایران در روندد صلح افغانستان مثبت خواهد بود، ما نمی‌دانیم. تاهنوز در این راستا سودمند نبوده اند. امیدواراستیم این روشد تغییر کند.»

قراراست اسدالله خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در نشست روز پنجشنبه وزیران دفاع ناتو شرکت کند.

استولتنبرگ: ناتو از تلاش‌های صلح امریکا پشتیبانی می‌کند

دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان از راه جنگ پیروز شده نمی‌توانند و باید به گفتگوهای میان افغانان رو آورند. 

تصویر بندانگشتی

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، که امروز در یک نشست خبری در باره نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، یادآور شد که تمامی هم پیمانان ناتو از تلاش‌های صلح زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در گفتگوهایش با طالبان پشتیبانی می‌کنند. 

آقای استولتنبرگ گفت که طالبان از راه جنگ پیروز شده نمی‌توانند و باید به گفتگوهای میان افغانان رو آورند. 

وزیران دفاع ناتو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کنار مسایل دیگر جهانی از جمله چگونگی افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای این پیمان در باره افغانستان نیز بحث خواهند کرد. 

آقای استولتنبرگ، گفت: «افغانستان یک موضوع مهم اجندای ما است. با تمامی کشورهای که به مأموریت آموشی ما در این کشور کمک می‎کنند می‌بینیم. در حالی که اوضاع امنیتی جدی باقی مانده است، ما یک فرصت بی نظیر را برای صلح در افغانستان می‌بینیم. هم پیمانان، به گونه کامل از تلاش‌های امریکا برای رسیدن به یک را ه حل صلح افغانستان در افغانستان پشتیبانی می‌کنند.»

او با اشاره به آغاز دور تازه گفتگوهای زلمی خلیل زاد با طالبان تا چهار روز دیگر گفت که او ازهمه  تلاش‌هایش اعضای دیگر ناتو آگاه می سازد.

او افزود: «ما نیرومندانه از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کنیم. همه هم پیمانان از این تلاش‌ها پشتیبانی می‌کنند؛ ما مشوره‌های نزدیک با گفتگو کننده ارشد زلمی خلیلزاد داریم. او چندین بار این جا بود تا با متحدان مشوره و آنان را آگاه بسازد. متحدان ناتو به پشتیبانی ازروند صلح متعهد استند.»

دبیر کل ناتو همچنان تهدید شدن رسانه‌های افغانستان را از سوی طالبان نکوهش می‌کند. 

دبیرکل ناتو گفت: «ما به شدت هرگونه تهدید را در برابر هرگونه خبرنگار نکوهش می‌کنیم. زیرا این به گونه کامل حق دیموکراتیک خبرنگاران است تا آزادی بیان داشته باشند و کارهای شان را به شیوه‌ای که می‌خواهند گزارش دهند و بنویسند، این یک ارزش بسیار دیموکراتیک است.»

از سوی دیگر سفیرامریکا در ناتو ایران را به تلاش برای فرستادن هراس افگنان به افغانستان متهم می‌سازد و می‌گوید که تاکنون نقش مثبت در روند صلح این کشور نداشته است.

کی بیلی هاچیسون، سفیرهمیشه گی امریکا در ناتو، گفت: «آیا نقش ایران در روندد صلح افغانستان مثبت خواهد بود، ما نمی‌دانیم. تاهنوز در این راستا سودمند نبوده اند. امیدواراستیم این روشد تغییر کند.»

قراراست اسدالله خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در نشست روز پنجشنبه وزیران دفاع ناتو شرکت کند.

هم‌رسانی کنید