تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استولتنبرگ: ناتو به افغانستان متعهد خواهد ماند

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه (۲۰ سنبله) در که هژده‌همین سالروز حملۀ گروۀ القاعده بر برج‌های تجارتی امریکا در شهر در بلجیم سخن می‌زد، گفت که ناتو بهافغانستان متعهد خواهد ماند.

او افزود که جنگ با هراس‎افگنی یک جنگ جهانی و نسلی است.

او تأکید کرد که هم پیمانان و همکاران ناتو آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه خواهند داد تا این نیروها نیرومند شوند و با هراس‌افگنی جهانی مبارزه کنند و در کشور خود شان، امنیت و ثبات را ایجاد کنند.

آقای استولتنبرگ گفت: "ما قیمت نهایی را پرداخت کرده‌ایم. بسیاری دیگر نیز به شدت زخمی شده‌اند و ما آنها را به یاد داریم و ما باید مطمئن شویم که فداکاری آنها بیهوده نبوده‌است."

او می‌افزاید که نیروهای ناتو در افغانستان به خاطر ایجاد شرایط برای صلح است، اما راه صلح طولانی و سخت است.

او تصریح کرد: "ناتو همچنان با ترویروزم بیرون از افغانستان مبارزه می‌کند. در عراق، ما نیروهای مسلح را آموزش می‎دهیم تا بتوانند از بازگشت داعش، جلوگیری کنند و ما با شرکای خاورمیانه و شمال افریقا نیز، همکاری می‌کنیم."

او تأکید کرد که اروپا و امریکا شمالی باید در کنار یک دیگر باشند، همان‌گونه که پس از حملۀ یازدهم سپتمبر در کنار یک دیگر ناتو و هم‌پیمانان‌اش ایستادند.

استولتنبرگ: ناتو به افغانستان متعهد خواهد ماند

دبیرکل ناتو می‌گوید که پس از حمله یازدهم سپتمبر و فرستادن نیرو به افغانستان، صدها نیرو از اروپا و کانادا در کنار امریکا شانه به شانه ایستاند.

تصویر بندانگشتی

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه (۲۰ سنبله) در که هژده‌همین سالروز حملۀ گروۀ القاعده بر برج‌های تجارتی امریکا در شهر در بلجیم سخن می‌زد، گفت که ناتو بهافغانستان متعهد خواهد ماند.

او افزود که جنگ با هراس‎افگنی یک جنگ جهانی و نسلی است.

او تأکید کرد که هم پیمانان و همکاران ناتو آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه خواهند داد تا این نیروها نیرومند شوند و با هراس‌افگنی جهانی مبارزه کنند و در کشور خود شان، امنیت و ثبات را ایجاد کنند.

آقای استولتنبرگ گفت: "ما قیمت نهایی را پرداخت کرده‌ایم. بسیاری دیگر نیز به شدت زخمی شده‌اند و ما آنها را به یاد داریم و ما باید مطمئن شویم که فداکاری آنها بیهوده نبوده‌است."

او می‌افزاید که نیروهای ناتو در افغانستان به خاطر ایجاد شرایط برای صلح است، اما راه صلح طولانی و سخت است.

او تصریح کرد: "ناتو همچنان با ترویروزم بیرون از افغانستان مبارزه می‌کند. در عراق، ما نیروهای مسلح را آموزش می‎دهیم تا بتوانند از بازگشت داعش، جلوگیری کنند و ما با شرکای خاورمیانه و شمال افریقا نیز، همکاری می‌کنیم."

او تأکید کرد که اروپا و امریکا شمالی باید در کنار یک دیگر باشند، همان‌گونه که پس از حملۀ یازدهم سپتمبر در کنار یک دیگر ناتو و هم‌پیمانان‌اش ایستادند.

هم‌رسانی کنید