تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اسماعیل خان: فهرست هیئت برای نشست چین تا کنون نهایی نشده‌است

اسماعیل خان، از رهبران پیشین جهادی روز دوشنبه (۲۰ عقرب) می‌گوید که حکومت افغانستان ترکیب هیئت شرکت کننده‌گان نشست چین را نهایی نساخته‌است و هنوز هم رأی زنی‌ها دربارۀ این ترکیب، ادامه دارند.
 
این چهره سیاسی که گفته می‎شود عضو هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان در چین است، دربارۀ گفته‌های حکومت از نهایی شدن ترکیب هیئت شرکت کننده این نشست واکنش نشان می‎دهد و می‌گوید که رأی زنی‌ها دربارۀ ترکیب این هیئت میان حکومت و چهره‌های با نفوذ سیاسی و احزاب هنوز هم، ادامه دارند و قرار است که تا پایان همین هفته، نهایی شود.

او افزود: "حدود ۲۵ نفر از حکومت و چهره‌های سیاسی در این هیئت است که روی آن گفتگو ها ادامه دارند و بالأخره مجبور درهمین هفته باید به نتیجه برسند و لیست‌هایی که تا هنوز اعلام شده‎است، قابل قبول نیستند."

اما پیش از این حکومت افغانستان از نهایی شدن این هیئت خبر داده‌است و منابعی در حکومت حتا پذیرفته‌اند که ترکیب این هیئت به حکومت چین نیز، فرستاده شده‌است.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور و رییس عمومی ادارۀ ارتباطات عامه و راهبردی ریاست‌جمهوری در این باره می‌گوید: "هیئت از طرف دولت افغانستان نهایی شده‌است و با تمامی جهت‌ها در این باره گفت‌وگو هم شده‌است که هیئتی ایجاد شود که متمرکز، مشخص و مفید باشد."
  
از سویی هم، اسماعیل خان، نشست میان افغانان را در چین، مهم‌تر از نشست میان افغانان در مسکو می‌داند.

او در این باره می‌گوید: "نشست چین مهم این است که بالاتر از نشست مسکو است و البته که فیصله کننده نیست، اما می‌تواند که یک آجندای بهتر را به نشست‌های بعدی، مشخص بسازد."

با این همه، سید اکبر آغا، یک فرمانده پیشین طالبان که در ماه‌های پسین با نماینده‌گان طالبان در قطر دیداری داشته‌است، به این باور است که طالبان در نشست چین با هیئتی دیدار خواهد کرد که در ترکیب آن چهره‌های با نفوذ سیاسی وجود داشته باشند.
 
او اضافه کرد: "طالبان می‌خواهند که در چنین نشست‌هایی در میان نماینده‎گان حکومت، چهره‌های مهم و اثرگذاری سیاسی نیز دخیل باشند."

منابعی در ریاست‌جمهوری می‌گویند که احتمال دارد نشست میان افغانان در چین به روز بیست و یکم ماه نومبر، برگذار شود و این نشست دو روز ادامه خواهد داشت. 

اسماعیل خان: فهرست هیئت برای نشست چین تا کنون نهایی نشده‌است

این رهبر پیشین جهادی می‌گوید که در ترکیب این هیئت، هفت تن از حکومت و ۱۸تن از احزاب، چهره‌های با نفوذ سیاسی و جریان‌های سیاسی، جا دارند.

Thumbnail

اسماعیل خان، از رهبران پیشین جهادی روز دوشنبه (۲۰ عقرب) می‌گوید که حکومت افغانستان ترکیب هیئت شرکت کننده‌گان نشست چین را نهایی نساخته‌است و هنوز هم رأی زنی‌ها دربارۀ این ترکیب، ادامه دارند.
 
این چهره سیاسی که گفته می‎شود عضو هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان در چین است، دربارۀ گفته‌های حکومت از نهایی شدن ترکیب هیئت شرکت کننده این نشست واکنش نشان می‎دهد و می‌گوید که رأی زنی‌ها دربارۀ ترکیب این هیئت میان حکومت و چهره‌های با نفوذ سیاسی و احزاب هنوز هم، ادامه دارند و قرار است که تا پایان همین هفته، نهایی شود.

او افزود: "حدود ۲۵ نفر از حکومت و چهره‌های سیاسی در این هیئت است که روی آن گفتگو ها ادامه دارند و بالأخره مجبور درهمین هفته باید به نتیجه برسند و لیست‌هایی که تا هنوز اعلام شده‎است، قابل قبول نیستند."

اما پیش از این حکومت افغانستان از نهایی شدن این هیئت خبر داده‌است و منابعی در حکومت حتا پذیرفته‌اند که ترکیب این هیئت به حکومت چین نیز، فرستاده شده‌است.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور و رییس عمومی ادارۀ ارتباطات عامه و راهبردی ریاست‌جمهوری در این باره می‌گوید: "هیئت از طرف دولت افغانستان نهایی شده‌است و با تمامی جهت‌ها در این باره گفت‌وگو هم شده‌است که هیئتی ایجاد شود که متمرکز، مشخص و مفید باشد."
  
از سویی هم، اسماعیل خان، نشست میان افغانان را در چین، مهم‌تر از نشست میان افغانان در مسکو می‌داند.

او در این باره می‌گوید: "نشست چین مهم این است که بالاتر از نشست مسکو است و البته که فیصله کننده نیست، اما می‌تواند که یک آجندای بهتر را به نشست‌های بعدی، مشخص بسازد."

با این همه، سید اکبر آغا، یک فرمانده پیشین طالبان که در ماه‌های پسین با نماینده‌گان طالبان در قطر دیداری داشته‌است، به این باور است که طالبان در نشست چین با هیئتی دیدار خواهد کرد که در ترکیب آن چهره‌های با نفوذ سیاسی وجود داشته باشند.
 
او اضافه کرد: "طالبان می‌خواهند که در چنین نشست‌هایی در میان نماینده‎گان حکومت، چهره‌های مهم و اثرگذاری سیاسی نیز دخیل باشند."

منابعی در ریاست‌جمهوری می‌گویند که احتمال دارد نشست میان افغانان در چین به روز بیست و یکم ماه نومبر، برگذار شود و این نشست دو روز ادامه خواهد داشت. 

هم‌رسانی کنید