Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اسپر: کاهش نیروها در افغانستان حتا پیش از توافق صلح ممکن است

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه (۲۵ قوس) از کاهش نیروهای امریکایی درافغانستان حتا پیش از یک توافق صلح با طالبان، خبر می‎دهد.

جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی درافغانستان برای آقای اسپر گفته‎است که با کاهش شمار نیروهای امریکایی درافغانستان، مأموریت‌های ضد هراس‌افگنی و آموزش نیروهای افغان، آسیب نخواهند دید.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که احتمال امضای یک توافق صلح میان نماینده‌گان امریکا با طالبان، نزدیک شده‌است.

آقای اسپر افزود: "من مدت‌هاست که می‎گویم که فکر می‌کنم می‌توانیم شمار نیروهای مان را در افغانستان کمتر سازیم، زیرا  فرمانده (میلر) معتقد است که می‎تواند همۀ مأموریت‌های مهم ضد هراس‌افگنی و آموزش، مشاوره و کمک را با این شمار، انجام دهد تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز دوباره پناهگاه امن برای هراس‌افگنان، مبدل نمی شود."

اوی می‌افزاید که نیروهای امریکایی از افغانستان به مأموریت‌های دیگر از جمله رقابت با نفوذ چین، بسیج خواهند شد.

او اضافه کرد: "من می‎خواهم به عدد کمتری بروم زیرا می‎خواهم این سربازان را به خانه بیاورم و آنان برای مأموریت‌های دیگر قابل بازگشت و بازآفرینی باشند و به هندو-اقیانوس آرام فرستاده شوند تا از لحاظ رقابت میان قدرت‌های بزرگ در مقابل چین، کار گرفته شوند."

روز دوشنبه نیز لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ماریکا که از کابل دیدار کرد گفت که فکر می کند که روابط رییس‌جمهور  دانلد ترمپ با پاکستان می‌تواند رفتار را به‌گونه ‌ی تغییر دهد که "واقعاً شانس برقراری صلح را شتاب بخشد."

او افزود: "همۀ ما می‌دانیم که اگر پاکستان فشار بیشتری به طالبان وارد می‎کرد، این امر برای حل مناقشه بسیار کمک کننده می‌بود."

گفتگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا با طالبان در قطر چند روز است که از بهر مشوره دو طرف با رهبران شان متوقف، شده‌اند اما منابع آگاه می‌گویند که این گفتگوها ممکن است تا یکی دو روز دیگر، از سرگرفته شوند.

اسپر: کاهش نیروها در افغانستان حتا پیش از توافق صلح ممکن است

وزیر دفاع امریکا می‌گوید که فرمانده کل نیروهای امریکایی درافغانستان به او گفته‎است که با کاهش شمار نیروها، مأموریت‌های ضد هراس‌افگنی و آموزش نیروهای افغان، آسیب نخواهند دید.

Thumbnail

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه (۲۵ قوس) از کاهش نیروهای امریکایی درافغانستان حتا پیش از یک توافق صلح با طالبان، خبر می‎دهد.

جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی درافغانستان برای آقای اسپر گفته‎است که با کاهش شمار نیروهای امریکایی درافغانستان، مأموریت‌های ضد هراس‌افگنی و آموزش نیروهای افغان، آسیب نخواهند دید.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که احتمال امضای یک توافق صلح میان نماینده‌گان امریکا با طالبان، نزدیک شده‌است.

آقای اسپر افزود: "من مدت‌هاست که می‎گویم که فکر می‌کنم می‌توانیم شمار نیروهای مان را در افغانستان کمتر سازیم، زیرا  فرمانده (میلر) معتقد است که می‎تواند همۀ مأموریت‌های مهم ضد هراس‌افگنی و آموزش، مشاوره و کمک را با این شمار، انجام دهد تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز دوباره پناهگاه امن برای هراس‌افگنان، مبدل نمی شود."

اوی می‌افزاید که نیروهای امریکایی از افغانستان به مأموریت‌های دیگر از جمله رقابت با نفوذ چین، بسیج خواهند شد.

او اضافه کرد: "من می‎خواهم به عدد کمتری بروم زیرا می‎خواهم این سربازان را به خانه بیاورم و آنان برای مأموریت‌های دیگر قابل بازگشت و بازآفرینی باشند و به هندو-اقیانوس آرام فرستاده شوند تا از لحاظ رقابت میان قدرت‌های بزرگ در مقابل چین، کار گرفته شوند."

روز دوشنبه نیز لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ماریکا که از کابل دیدار کرد گفت که فکر می کند که روابط رییس‌جمهور  دانلد ترمپ با پاکستان می‌تواند رفتار را به‌گونه ‌ی تغییر دهد که "واقعاً شانس برقراری صلح را شتاب بخشد."

او افزود: "همۀ ما می‌دانیم که اگر پاکستان فشار بیشتری به طالبان وارد می‎کرد، این امر برای حل مناقشه بسیار کمک کننده می‌بود."

گفتگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا با طالبان در قطر چند روز است که از بهر مشوره دو طرف با رهبران شان متوقف، شده‌اند اما منابع آگاه می‌گویند که این گفتگوها ممکن است تا یکی دو روز دیگر، از سرگرفته شوند.

هم‌رسانی کنید