Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اظهارات تکان‌دهندۀ جان ساپکو در بارۀ فساد میان نیروهای امنیتی

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، در سخنرانی‌اش در دانشگاه دوک ایالات متحده امریکا گفت که فساد اداری و رهبری ضعیف در ارگان‌های امنیتی افغانستان نگران کننده است و این دو عامل اصلی ناکامی نیروهای امینتی افغان استند.

وی گفت: «بدون کدام سوال، دو مشکل اصلی در افغانستان فساد اداری و عدم ظرفیت نیروهای امنیتی افغان است و در اکثر اوقات این دو مشکل موازی با هم به پیش می‌روند.»

وی اضافه کرد: «فرمانده‌هان ارتش افغانستان پول غذای سربازان شان را می‌دزدند. ما داستان پس از داستان می‌شنویم که این فرماندهان تیل و جنگ افزار را می‌دزدند و به طالبان می‌فروشند. این تمسخر آمیز است که در پایان زنجیر اکمالاتی هراس‌افگنان قراردارند.»

وی همچنان در بارۀ عساکر خیالی صحبت کرد و گفت که تنخواه عساکر خیالی به جیب فرماندهان بلند رتبه می‌رود.

ساپکو گفت: «عساکر خیالی وجود دارند چون یا این‌که اسم آن‌ها به فهرست معاشات اضافه شده‌اند و یا این‌که هرگز از فهرست معاشات حذف نشده اند و معاش آن‌ها به جیب فرماندهان بلند رتبه می‌رود. وقتی‌که فرماندهان نظامی این گونه عمل کنند، پس جای تعجب نیست که ۷۵ درصد از نیروهای امنیتی افغان به خاطر معاشات شان وظیفۀ شان را ترک کنند.»

ساپکو اظهار داشت: «جنرال جان نیکلسون، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان در حال حاضر تلاش دارد که این مشکل را از بین ببرد، اما شمار نیروهای خیالی شاید به ده‌ها هزار تن برسد.»

وی در سخنرانی‌اش بیشتر روی فساد در نهادهای امنیتی تمرکز کرد و گفت که در ۱۵ سال گذشته ایالات متحده حدود ۱۱۷ میلیارد دالر در افغانستان مصرف کرده است.

وی گفت: «ایالات متحده امریکا به تنهایی تا امروز حدود ۱۱۷ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. این مقدار پول که هزینۀ نظامی شامل آن نیست، بیشتر از هزینه‌ای است که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال مصرف کرد. از مجموع این ۱۱۷ میلیارد دالر، ۸ میلیارد آن هنوز مصرف نشده است. علاوه براین، ایالات متحده متعهد است که تا سال ۲۰۲۰ سالانه به مبلغ ۵ الی ۶ میلیارد دالر به افغانستان کمک کند.»

ساپکو همچنان به مأموریت امریکا در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت که این مأموریت ناکام بوده است.

وی گفت: «یکی از شکست‌ها در بخش بازسازی، مأموریت مبارزه با مواد مخدر است. ایالات متحده بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر برای نابود سازی تولید (کشتزارهای) کوکنار در افغانستان به مصرف رسانده است، اما پس از ۱۵ سال کشت و تولید کوکنار نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. با وجود این‌که جنرال نیکلسون گفته است که تقریباً ۶۰ درصد درآمد طالبان از طریق تجارت مواد مخدر است؛ اما مأموریت مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است.»

ساپکو در حالی این گفته‌ها را اظهار می‌کند که نیروهای امنیتی افغان در چندین بخش از کشور به شمول ولایت بغلان در شمال و هلمند در جنوب کشور مصروف نبرد با شورشیان از جمله جنگجویان طالبان استند. 

گزارش‌ها می رساند که روز پنج شنبه نیروهای امنیتی افغان از ولسوالی سنگین ولایت هلمند که با ولایت کندهار هم‌مرز است، بیرون شدند و سپس طالبان کنترول این ولسوالی را به دست گرفتند.

اظهارات تکان‌دهندۀ جان ساپکو در بارۀ فساد میان نیروهای امنیتی

ساپکو: فرمانده‌هان ارتش افغانستان پول غذای سربازان شان را می‌دزدند. ما داستان پس از داستان می‌شنویم که این فرماندهان تیل و جنگ افزار را می‌دزدند و به طالبان می‌فروشند.

Thumbnail

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، در سخنرانی‌اش در دانشگاه دوک ایالات متحده امریکا گفت که فساد اداری و رهبری ضعیف در ارگان‌های امنیتی افغانستان نگران کننده است و این دو عامل اصلی ناکامی نیروهای امینتی افغان استند.

وی گفت: «بدون کدام سوال، دو مشکل اصلی در افغانستان فساد اداری و عدم ظرفیت نیروهای امنیتی افغان است و در اکثر اوقات این دو مشکل موازی با هم به پیش می‌روند.»

وی اضافه کرد: «فرمانده‌هان ارتش افغانستان پول غذای سربازان شان را می‌دزدند. ما داستان پس از داستان می‌شنویم که این فرماندهان تیل و جنگ افزار را می‌دزدند و به طالبان می‌فروشند. این تمسخر آمیز است که در پایان زنجیر اکمالاتی هراس‌افگنان قراردارند.»

وی همچنان در بارۀ عساکر خیالی صحبت کرد و گفت که تنخواه عساکر خیالی به جیب فرماندهان بلند رتبه می‌رود.

ساپکو گفت: «عساکر خیالی وجود دارند چون یا این‌که اسم آن‌ها به فهرست معاشات اضافه شده‌اند و یا این‌که هرگز از فهرست معاشات حذف نشده اند و معاش آن‌ها به جیب فرماندهان بلند رتبه می‌رود. وقتی‌که فرماندهان نظامی این گونه عمل کنند، پس جای تعجب نیست که ۷۵ درصد از نیروهای امنیتی افغان به خاطر معاشات شان وظیفۀ شان را ترک کنند.»

ساپکو اظهار داشت: «جنرال جان نیکلسون، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان در حال حاضر تلاش دارد که این مشکل را از بین ببرد، اما شمار نیروهای خیالی شاید به ده‌ها هزار تن برسد.»

وی در سخنرانی‌اش بیشتر روی فساد در نهادهای امنیتی تمرکز کرد و گفت که در ۱۵ سال گذشته ایالات متحده حدود ۱۱۷ میلیارد دالر در افغانستان مصرف کرده است.

وی گفت: «ایالات متحده امریکا به تنهایی تا امروز حدود ۱۱۷ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. این مقدار پول که هزینۀ نظامی شامل آن نیست، بیشتر از هزینه‌ای است که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال مصرف کرد. از مجموع این ۱۱۷ میلیارد دالر، ۸ میلیارد آن هنوز مصرف نشده است. علاوه براین، ایالات متحده متعهد است که تا سال ۲۰۲۰ سالانه به مبلغ ۵ الی ۶ میلیارد دالر به افغانستان کمک کند.»

ساپکو همچنان به مأموریت امریکا در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت که این مأموریت ناکام بوده است.

وی گفت: «یکی از شکست‌ها در بخش بازسازی، مأموریت مبارزه با مواد مخدر است. ایالات متحده بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر برای نابود سازی تولید (کشتزارهای) کوکنار در افغانستان به مصرف رسانده است، اما پس از ۱۵ سال کشت و تولید کوکنار نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. با وجود این‌که جنرال نیکلسون گفته است که تقریباً ۶۰ درصد درآمد طالبان از طریق تجارت مواد مخدر است؛ اما مأموریت مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است.»

ساپکو در حالی این گفته‌ها را اظهار می‌کند که نیروهای امنیتی افغان در چندین بخش از کشور به شمول ولایت بغلان در شمال و هلمند در جنوب کشور مصروف نبرد با شورشیان از جمله جنگجویان طالبان استند. 

گزارش‌ها می رساند که روز پنج شنبه نیروهای امنیتی افغان از ولسوالی سنگین ولایت هلمند که با ولایت کندهار هم‌مرز است، بیرون شدند و سپس طالبان کنترول این ولسوالی را به دست گرفتند.

هم‌رسانی کنید