Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها درهلمند در واکنش به آتش گرفتن موتر پناه‌جویان در ایران

چگونگی تیراندازی بر موتر حامل شهروندان افغانستان در استان یزد ایران، واکنش‌های بیشتری را برانگیخته‌است.

چنان‌که امروز یک شنبه، فعالان جامعه مدنی در هلمند با آتش زدن پرچم ایران خواهان بررسی‌ها در این باره شدند.

فعالان جامعۀ مدنی در ولایت هلمند، در حالی که در شعارهای‌شان، افزون بر ایران نام پاکستان را هم نوشته بودند، از آنچه که بدرفتاری با پناه‌جویان افغانستان در این کشورها می‌گویند انتقاد می‌کنند.

عبدالحق زواکمن، یکی از این معترضان گفت: «بار گذشته، پنجاه تن را به شهادت رسانیدند و در آب انداختند، آنان مردند و پس از آن حالا موتر افغانان ما را آتش زده‌اند.»  

عبدالولی پتیال، معترض دیگر نیز افزود: «یک نوجوان ما چیغ می‌زند که می‌سوزم آب می‌خواهم. یک قطره آب برایش داده نمی‌شود و او در آتش می‌سوزد.»

در همین‌حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین در خبرنامه‌یی خواهان بررسی‌ها در این باره از سوی تهران و درمیان گذاشتن نتایج این بررسی‌ها با کابل شده‌است.

کمیسیون امور خارجی مجلس نماینده‌گان نیز بر پیگیری جدی این رویداد از سوی حکومت افغانستان تأکید می‌ورزد.

عتیق رامین، رییس کمیسیون امور خارجی ‌مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «به دریا انداختن پنجاه و هفت نفر، به گلوله بستن موترهای حامل هم‌وطنان عزیز ما که در شهر یزد ایران به شهادت رسیدند را، نباید نادیده گرفت!» 

وزارت امور خارجه به روز شنبه در خبرنامه‌یی از پیگیری جدی و دقیق این رویداد از سوی کابل خبر داد؛ اما تصویری که از دیدار سفیر افغانستان در ایران با یکی از مجروجان این رویداد پخش شده است، انتقادهایی را برانگیخته است.

در این تصویر دیده می‌شود که دست این شهروند افغانستان با دست‌بند به تخت شفاخانه بسته شده‌است.

حکمت‌الله شهباز، استاد دانشگاه در این باره گفت: «بر حکومت افغانستان صدا می‌زنیم که هرچه زودتر سفیرش را از ایران پس بخواهد. چنین انسان‌های ناتوان نمی‌توانند در کشورهای دیگر، از افغانستان نماینده‌گی کنند.»

از سویی هم ، عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران دربارۀ این رویداد به رسانه‌های داخلی و رسانه‌های ایرانی گپ‌های ناهم‌گونی زده‌است؛ وی به روز شنبه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز بر این‌که موتر حامل شهروندان افغانستان از سوی پولیس ایران آماج تیراندازی قرار گرفته است، تأکید کرد: «این‌ها پذیرفتند - مسؤولین - که فیر صورت می‌گیرد.»

اما در همان روز، رسانه‌های ایرانی در این باره، گفته‌های دیگری را از سفیر افغانستان در ایران پخش کردند که او در این گفته‌ها بیشتر به عمیق بودن روابط میان کابل و تهران پرداخته بود: «مسبب این حادثه، راننده و باند قاچاقچی انسان‌ها است. مراجع قضایی در جریان است که این راننده دستگیر شود و مجازات شود.»  

در تیراندازی بر موتر حامل شهروندان افغانستان در استان یزد ایران که هفته پیش رخ داد، سه‌تن جان باختند و پنج‌تن دیگر زخم برداشته‌اند. از میان ده سرنشین این موتر، تنها سه‌تن سالم مانده‌اند.

اعتراض‌ها درهلمند در واکنش به آتش گرفتن موتر پناه‌جویان در ایران

بدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران دربارۀ این رویداد به رسانه‌های داخلی و رسانه‌های ایرانی گپ‌های ناهم‌گونی زده‌است.

تصویر بندانگشتی

چگونگی تیراندازی بر موتر حامل شهروندان افغانستان در استان یزد ایران، واکنش‌های بیشتری را برانگیخته‌است.

چنان‌که امروز یک شنبه، فعالان جامعه مدنی در هلمند با آتش زدن پرچم ایران خواهان بررسی‌ها در این باره شدند.

فعالان جامعۀ مدنی در ولایت هلمند، در حالی که در شعارهای‌شان، افزون بر ایران نام پاکستان را هم نوشته بودند، از آنچه که بدرفتاری با پناه‌جویان افغانستان در این کشورها می‌گویند انتقاد می‌کنند.

عبدالحق زواکمن، یکی از این معترضان گفت: «بار گذشته، پنجاه تن را به شهادت رسانیدند و در آب انداختند، آنان مردند و پس از آن حالا موتر افغانان ما را آتش زده‌اند.»  

عبدالولی پتیال، معترض دیگر نیز افزود: «یک نوجوان ما چیغ می‌زند که می‌سوزم آب می‌خواهم. یک قطره آب برایش داده نمی‌شود و او در آتش می‌سوزد.»

در همین‌حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین در خبرنامه‌یی خواهان بررسی‌ها در این باره از سوی تهران و درمیان گذاشتن نتایج این بررسی‌ها با کابل شده‌است.

کمیسیون امور خارجی مجلس نماینده‌گان نیز بر پیگیری جدی این رویداد از سوی حکومت افغانستان تأکید می‌ورزد.

عتیق رامین، رییس کمیسیون امور خارجی ‌مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «به دریا انداختن پنجاه و هفت نفر، به گلوله بستن موترهای حامل هم‌وطنان عزیز ما که در شهر یزد ایران به شهادت رسیدند را، نباید نادیده گرفت!» 

وزارت امور خارجه به روز شنبه در خبرنامه‌یی از پیگیری جدی و دقیق این رویداد از سوی کابل خبر داد؛ اما تصویری که از دیدار سفیر افغانستان در ایران با یکی از مجروجان این رویداد پخش شده است، انتقادهایی را برانگیخته است.

در این تصویر دیده می‌شود که دست این شهروند افغانستان با دست‌بند به تخت شفاخانه بسته شده‌است.

حکمت‌الله شهباز، استاد دانشگاه در این باره گفت: «بر حکومت افغانستان صدا می‌زنیم که هرچه زودتر سفیرش را از ایران پس بخواهد. چنین انسان‌های ناتوان نمی‌توانند در کشورهای دیگر، از افغانستان نماینده‌گی کنند.»

از سویی هم ، عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران دربارۀ این رویداد به رسانه‌های داخلی و رسانه‌های ایرانی گپ‌های ناهم‌گونی زده‌است؛ وی به روز شنبه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز بر این‌که موتر حامل شهروندان افغانستان از سوی پولیس ایران آماج تیراندازی قرار گرفته است، تأکید کرد: «این‌ها پذیرفتند - مسؤولین - که فیر صورت می‌گیرد.»

اما در همان روز، رسانه‌های ایرانی در این باره، گفته‌های دیگری را از سفیر افغانستان در ایران پخش کردند که او در این گفته‌ها بیشتر به عمیق بودن روابط میان کابل و تهران پرداخته بود: «مسبب این حادثه، راننده و باند قاچاقچی انسان‌ها است. مراجع قضایی در جریان است که این راننده دستگیر شود و مجازات شود.»  

در تیراندازی بر موتر حامل شهروندان افغانستان در استان یزد ایران که هفته پیش رخ داد، سه‌تن جان باختند و پنج‌تن دیگر زخم برداشته‌اند. از میان ده سرنشین این موتر، تنها سه‌تن سالم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید