تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض باشنده‌گان هرات به جان باختن افغان‌ها در ایران

شماری از باشنده گان هرات در برابر آنچه که جنایت‌های ضدبشری ایران در برابر مهاجران افغان می‌گویند، امروز چهارشنبه گردهمایی اعتراضی را مقابل قنسول‌گری ایران در هرات به را انداختند.

این اعتراض کننده‌گان حکومت افغانستان را در پی‌گیری «جنایت‌های ضدبشری» ایران به بی‌پروایی متهم می‌کنند و می‌گویند که به آتش کشیده شدن موتر مهاجرین افغان از سوی نظامیان ایران باید از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی پی‌گیری شود.

نوریه افغان، یکی از این معترضان گفت: «گاهی زنده زنده آتش می‌زنند و گاهی کتله کتله بزرگ آن‌ها را به دریا می‌اندازند. جمعی از جوانان هرات خواستیم صدای خود را اینحا بلند بکنیم تا کل مردم جهان صدای مار ا بشنوند که دیگر بس است!»

معروف صوفی زاده، فعال مدنی هرات نیز بیان داشت: «خواست ما از ایران و افغانستان به‌عنوان دو کشور همسایه و هم دین این است که این قضیه را بررسی کنند وعاملان این قضیه را به نهادهای عدلی معرفی کنند.»

این معترضان می‌گویند در صورت عدم رسیده‌گی به پرونده جنایت‌های ایران در برابر کارجویان افغان، دست به برپا کردن خیمه تحسن و تحریم محصولات ایرانی در داخل کشور می‌شوند.

عبدالطیف مصمم، باشندۀ هرات اظهار داشت: «در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به صدای عدالت خواهی ما لبیک نگوید، اقدام بعدی ما برپا کردن خیمه تحسن مقابل قنسول‌گری ایران می‌باشد. همچنان تحریم محصولات ایرانی.»

مهدی مهرساد، باشنده دیگر هرات نیز اظهار داشت: «ما به شدت محکوم می‌کنیم عملی را که در مقابل مهاجران افغان صورت گرفته. باید غرامت بدهند به خانواده‌های فرزندان شان شهید شده‌است و معذرت خواهی کنند در غیر آن ما دامن گیر نهادهای بین‌المللی استیم.»

در همین حال برخی دیگر از جوانان کشور در ولایت کابل در اعلامیه خواستار پیگیری جدی وضعیت مهاجران افعان در کشور ایران از سوی حکومت شده اند.

پس از به آتش کشیده شدن موتر حامل کارجویان افغان در یزد ایران، در گوشه و کنار افغادنستان اعتراض‌هایی راه اندازی شده‌اند.

اعتراض باشنده‌گان هرات به جان باختن افغان‌ها در ایران

در همین حال برخی دیگر از جوانان کشور در ولایت کابل در اعلامیه خواستار پیگیری جدی وضعیت مهاجران افعان در کشور ایران از سوی حکومت شده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده گان هرات در برابر آنچه که جنایت‌های ضدبشری ایران در برابر مهاجران افغان می‌گویند، امروز چهارشنبه گردهمایی اعتراضی را مقابل قنسول‌گری ایران در هرات به را انداختند.

این اعتراض کننده‌گان حکومت افغانستان را در پی‌گیری «جنایت‌های ضدبشری» ایران به بی‌پروایی متهم می‌کنند و می‌گویند که به آتش کشیده شدن موتر مهاجرین افغان از سوی نظامیان ایران باید از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی پی‌گیری شود.

نوریه افغان، یکی از این معترضان گفت: «گاهی زنده زنده آتش می‌زنند و گاهی کتله کتله بزرگ آن‌ها را به دریا می‌اندازند. جمعی از جوانان هرات خواستیم صدای خود را اینحا بلند بکنیم تا کل مردم جهان صدای مار ا بشنوند که دیگر بس است!»

معروف صوفی زاده، فعال مدنی هرات نیز بیان داشت: «خواست ما از ایران و افغانستان به‌عنوان دو کشور همسایه و هم دین این است که این قضیه را بررسی کنند وعاملان این قضیه را به نهادهای عدلی معرفی کنند.»

این معترضان می‌گویند در صورت عدم رسیده‌گی به پرونده جنایت‌های ایران در برابر کارجویان افغان، دست به برپا کردن خیمه تحسن و تحریم محصولات ایرانی در داخل کشور می‌شوند.

عبدالطیف مصمم، باشندۀ هرات اظهار داشت: «در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به صدای عدالت خواهی ما لبیک نگوید، اقدام بعدی ما برپا کردن خیمه تحسن مقابل قنسول‌گری ایران می‌باشد. همچنان تحریم محصولات ایرانی.»

مهدی مهرساد، باشنده دیگر هرات نیز اظهار داشت: «ما به شدت محکوم می‌کنیم عملی را که در مقابل مهاجران افغان صورت گرفته. باید غرامت بدهند به خانواده‌های فرزندان شان شهید شده‌است و معذرت خواهی کنند در غیر آن ما دامن گیر نهادهای بین‌المللی استیم.»

در همین حال برخی دیگر از جوانان کشور در ولایت کابل در اعلامیه خواستار پیگیری جدی وضعیت مهاجران افعان در کشور ایران از سوی حکومت شده اند.

پس از به آتش کشیده شدن موتر حامل کارجویان افغان در یزد ایران، در گوشه و کنار افغادنستان اعتراض‌هایی راه اندازی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید