تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض باشنده‌‎گان بادغیس از محدود شدن شبکه‌های مخابراتی

باشنده ‌گان ولایت بادغیس امروز(دوشنبه ۲۱دلو) در شهر قلعه نو، مرکز این ولایت در اعتراض به محدود شدن فعالیت‌ های شبکه های مخابراتی، دست به تظاهرات زدند.

اعتراض کننده گان هشدار می ‌دهند تا هنگامی که خدمات شرکت‌های مخابراتی ۲۴ ساعته نشوند، از این شبکه‌ های مخابراتی استفاده نخواهند کرد.

محمد شریف، یکی از اعتراض کننده گان می گوید: "ما در این تظاهرات طی یک قطع نامۀ پنج ماده یی از طالبان خواستیم که دوباره رفاع مردم را برهم نزنند و فعالیت ‌های شبکه‌ های مخابراتی، را قطع نکنند.»

صابر، اعتراض کنندهۀ دیگر در این باره می گوید: "به خاطر قطع شبکه‌ های مخابراتی که در بادغیس رخ داده، تظاهرات دسته جمعی را راه اندازی کردیم. ما خیلی متضرر شدیم و خواست ما از حکومت و مخالفین این است که شبکه ‌های مخابراتی را، مختل نسازند.»

اعتراض کننده می افزایند که شبکه‌ های مخابراتی از۱۰ روز بدینسو در یک شبانه روز، تنها شش ساعت کار می ‌کنند.

ضیاالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان از این ولایت، می گوید: "ما صدا می کنیم بالای اترا که مشکلات ما را حل کند، مردم با مشکلات رو به رو است. اگر حل نکند ما در بادغیس هیچ چیز از این ها نمی خواهیم..."

ریاست مخابرات بادغیس این مشکل را تأیید می ‌کند و می ‌افزاید که تهدیدهای طالبان باعث شده تا شبکه ‌های مخابراتی فعالیت ‌های شان را کمتر سازند.

عزیزالله صابری، سرپرست این ریاست می گوید: "قطع نامه خود را به ما تسلیم کردند. ما قطع نامه این ‌ها را با مکتوب به خدمت جناب وزیر صاحب مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ادارۀ اترا ارسال می کنیم."

این نگرانی ‌ها در حالی ابراز می ‌شوند که از دو سال بدینسو شبکه‌ های مخابراتی ولایت بادغیس در یک شبانه روز ۱۲ ساعت فعالیت داشتند.

اعتراض باشنده‌‎گان بادغیس از محدود شدن شبکه‌های مخابراتی

ریاست مخابرات بادغیس این مشکل را تأیید می ‌کند و می ‌افزاید که تهدیدهای طالبان باعث شده تا شبکه ‌های مخابراتی فعالیت ‌های شان را کمتر سازند.

Thumbnail

باشنده ‌گان ولایت بادغیس امروز(دوشنبه ۲۱دلو) در شهر قلعه نو، مرکز این ولایت در اعتراض به محدود شدن فعالیت‌ های شبکه های مخابراتی، دست به تظاهرات زدند.

اعتراض کننده گان هشدار می ‌دهند تا هنگامی که خدمات شرکت‌های مخابراتی ۲۴ ساعته نشوند، از این شبکه‌ های مخابراتی استفاده نخواهند کرد.

محمد شریف، یکی از اعتراض کننده گان می گوید: "ما در این تظاهرات طی یک قطع نامۀ پنج ماده یی از طالبان خواستیم که دوباره رفاع مردم را برهم نزنند و فعالیت ‌های شبکه‌ های مخابراتی، را قطع نکنند.»

صابر، اعتراض کنندهۀ دیگر در این باره می گوید: "به خاطر قطع شبکه‌ های مخابراتی که در بادغیس رخ داده، تظاهرات دسته جمعی را راه اندازی کردیم. ما خیلی متضرر شدیم و خواست ما از حکومت و مخالفین این است که شبکه ‌های مخابراتی را، مختل نسازند.»

اعتراض کننده می افزایند که شبکه‌ های مخابراتی از۱۰ روز بدینسو در یک شبانه روز، تنها شش ساعت کار می ‌کنند.

ضیاالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان از این ولایت، می گوید: "ما صدا می کنیم بالای اترا که مشکلات ما را حل کند، مردم با مشکلات رو به رو است. اگر حل نکند ما در بادغیس هیچ چیز از این ها نمی خواهیم..."

ریاست مخابرات بادغیس این مشکل را تأیید می ‌کند و می ‌افزاید که تهدیدهای طالبان باعث شده تا شبکه ‌های مخابراتی فعالیت ‌های شان را کمتر سازند.

عزیزالله صابری، سرپرست این ریاست می گوید: "قطع نامه خود را به ما تسلیم کردند. ما قطع نامه این ‌ها را با مکتوب به خدمت جناب وزیر صاحب مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ادارۀ اترا ارسال می کنیم."

این نگرانی ‌ها در حالی ابراز می ‌شوند که از دو سال بدینسو شبکه‌ های مخابراتی ولایت بادغیس در یک شبانه روز ۱۲ ساعت فعالیت داشتند.

هم‌رسانی کنید