Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری پناهجویان افغان در فنلند

شماری از شهروندان افغانستان و فعالان جامعۀ مدنی فلند که در برابر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور از چند روز به این سو دست به اعتراض زده‌اند، از حکومت فنلند خواستند که که تفاهم‌نامۀ افغانستان با اتحادیۀ اروپا در بارۀ پناهجویان را لغو کند.

صادق بهروز، پناهجوی افغان، گفت: «یوناما در گزارش سال آخرش بالاترین ارقام تلفات افراد ملکی را شریک ساخت. اداره مهاجرت کشور فنلاند نیز می پذیرد که بلی در گرفتن جواب منفی بعضی افغان ها مشکل در کارمند و ترجمان های غیر مسلکی ما نیز بوده است.»

عبدالجلیل حسینی، پناهجوی افغان، گفت: «خوشبختانه فعلا گروه زیادی شهروندانی فنلاندی نیز درین تحصن در کنار ما استند و ما را کمک میکنند. این تحصن بیست و یک روز است که ادامه دارد و ما هر روز شاهد آمدن افراد جدید فنلاندی در محل تحصن هستیم.»

در آلمان پنجاه و پنج درصد از پناهجویان افغان پذیرفته شده اند، اما چهل و پنج درصد دیگر ناگزیر استند، آلمان را ترک کنند.

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده گان، بیش از دو هزار شهروند افغان، به این کشور درخواست پناهنده گی داده اند.

اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، گفت: «تا کنون آلمان بر بنیاد تفاهم نامه عمل نکرده و پناهجویانی کمتری به افغانستان آمدند. در اعلامیه تذکر یافته است که هفته یک پرواز که پنجاه تن را در بر می گیرد، به کابل خواهد آمد. یعنی در یک ماه دوصد تن.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴۰ هزار شهروند افغان به آلمان و ۶۰ هزار تن دیگر به کشورهای دیگر اروپایی، درخواست پناهنده‎گی داده‌اند.

اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری پناهجویان افغان در فنلند

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، بیش از دو هزار شهروند افغان، در فنلند درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

Thumbnail

شماری از شهروندان افغانستان و فعالان جامعۀ مدنی فلند که در برابر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور از چند روز به این سو دست به اعتراض زده‌اند، از حکومت فنلند خواستند که که تفاهم‌نامۀ افغانستان با اتحادیۀ اروپا در بارۀ پناهجویان را لغو کند.

صادق بهروز، پناهجوی افغان، گفت: «یوناما در گزارش سال آخرش بالاترین ارقام تلفات افراد ملکی را شریک ساخت. اداره مهاجرت کشور فنلاند نیز می پذیرد که بلی در گرفتن جواب منفی بعضی افغان ها مشکل در کارمند و ترجمان های غیر مسلکی ما نیز بوده است.»

عبدالجلیل حسینی، پناهجوی افغان، گفت: «خوشبختانه فعلا گروه زیادی شهروندانی فنلاندی نیز درین تحصن در کنار ما استند و ما را کمک میکنند. این تحصن بیست و یک روز است که ادامه دارد و ما هر روز شاهد آمدن افراد جدید فنلاندی در محل تحصن هستیم.»

در آلمان پنجاه و پنج درصد از پناهجویان افغان پذیرفته شده اند، اما چهل و پنج درصد دیگر ناگزیر استند، آلمان را ترک کنند.

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده گان، بیش از دو هزار شهروند افغان، به این کشور درخواست پناهنده گی داده اند.

اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، گفت: «تا کنون آلمان بر بنیاد تفاهم نامه عمل نکرده و پناهجویانی کمتری به افغانستان آمدند. در اعلامیه تذکر یافته است که هفته یک پرواز که پنجاه تن را در بر می گیرد، به کابل خواهد آمد. یعنی در یک ماه دوصد تن.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴۰ هزار شهروند افغان به آلمان و ۶۰ هزار تن دیگر به کشورهای دیگر اروپایی، درخواست پناهنده‎گی داده‌اند.

هم‌رسانی کنید