Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتصاب غذایی اعضای حرکت مردمی صلح خواهان وارد سومین روز شد

اعتصاب غذایی شماری از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان در ولایت شرقی ننگرهار وارد سومین روز شد.

هشتاد و پنج تن از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان عصر روز یک شنبه پس از یک گردهمایی در اعتراض به آنچه که خودشان مخالفت والی و برخی از مقام‌های محلی ننگرهار با برگزاری این گردهمایی می‌گویند دست به اعتراض زدند.

اعضای این حرکت می‌گویند که والی و برخی دیگر از مقام‌های محلی به بهانه‌های گونه‌گون مانع شرکت باشنده‌گان ننگرهار در گردهمایی آنان شدند و آنان در واکنش به این اقدام مقام‌های محلی، چادر تحصن را در ورزشگاه شیرزی برپا کردند.

اعضای این حرکت در اعتراض به این حرکت مقام‌های محلی دست به اعتصاب غذایی زدند و این اعتصاب امروز وارد سومین روز شد.

بسم الله وطندوست، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «چهل و شش ساعت می‌شود که هشتاد و پنج تن دست به اعتصاب غذایی زده‌اند. ما از اداره محلی می‌خواهیم که وضاحت بدهد چرا این کار را کرده است. دیروز ما ده‌ها سند به آن‌ها تسلیم کردیم که به گونه واضح نشان می‌دهند آن‌ها و نیروهای امنیتی از این گردهمایی جلوگیری کردند. از سوی آنان به برخی اداره‌های دیگر ایمیل فرستاده شده است و در ایمیل‌ها گفته شده است که در گردهمایی شرکت نکنند.»

پاجاخان مولاداد، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «برخی از نماینده‌گان حکومت محلی ننگرهار شب گذشته هم آمده بودند، مانند فرمانده پولیس، رییس امنیت و کسان دیگر. ما به آنان برخی از ثبوت‌ها را دادیم که نشان می‌دهند گردهمایی را اخلال کرده‌اند.»

اما والی ننگرهار تمامی ادعاهای اعتصاب کننده‌گان را رد می‌کند.

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، گفت: «ما نمی‌توانیم مردم را به زور به گردهمایی ببریم. ما نمی‌توانیم به زور به خاطر گردهمایی دکان‌ها را بسته کنیم. این یک حرکت مدنی است و مردم باید به علاقه خودشان بروند. در شهر جلال آباد مردم گردهمایی زیادی را می‌بینند و به همین خاطر نسبت به ولسوالی‌ها، به گردهمایی علاقه کم دارند. زمانی که آن‌ها دیدند افراد کم در گردهمایی شرکت کردند، گفتند که چرا مردم را تلاشی می‌کنید. .»

خبرنگاران به روز سه شنبه می‌خواستند که از اعتصاب غذایی اعتصاب کننده‌گان خبرتهیه کنند، اما نیروهای دولتی به خبرنگاران نیز اجازه نداد تا چگونه‌گی حالت اعتصاب کننده‌گان را به تصویر بکشند.

جاوید رازمند، خبرنگار، گفت: «خبرنگاران دیگر هم آمده بودند تا صدای کسانی را که دست به اعتصاب غذایی زده‌اند بلند کنند. ما تقریبا یک ساعت آن‌جا منتظر ماندیم و نتوانستیم به داخل برویم.»

اعتصاب کننده‌گان هشدار می‌دهند تا هنگامی که به خواست‌های‌شان پاسخ روشن داده نشود، دست از اعتصاب غذایی برنخواهند داشت.

اعتصاب غذایی اعضای حرکت مردمی صلح خواهان وارد سومین روز شد

شماری از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان که عصر روز یک‌شنبه در ولایت ننگرهار دست به اعتصاب غذایی زدند می‌گویند تا زمانی که خواست‌های شان برآورده نشوند به اعتصاب شان پایان نخواهند داد.

تصویر بندانگشتی

اعتصاب غذایی شماری از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان در ولایت شرقی ننگرهار وارد سومین روز شد.

هشتاد و پنج تن از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان عصر روز یک شنبه پس از یک گردهمایی در اعتراض به آنچه که خودشان مخالفت والی و برخی از مقام‌های محلی ننگرهار با برگزاری این گردهمایی می‌گویند دست به اعتراض زدند.

اعضای این حرکت می‌گویند که والی و برخی دیگر از مقام‌های محلی به بهانه‌های گونه‌گون مانع شرکت باشنده‌گان ننگرهار در گردهمایی آنان شدند و آنان در واکنش به این اقدام مقام‌های محلی، چادر تحصن را در ورزشگاه شیرزی برپا کردند.

اعضای این حرکت در اعتراض به این حرکت مقام‌های محلی دست به اعتصاب غذایی زدند و این اعتصاب امروز وارد سومین روز شد.

بسم الله وطندوست، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «چهل و شش ساعت می‌شود که هشتاد و پنج تن دست به اعتصاب غذایی زده‌اند. ما از اداره محلی می‌خواهیم که وضاحت بدهد چرا این کار را کرده است. دیروز ما ده‌ها سند به آن‌ها تسلیم کردیم که به گونه واضح نشان می‌دهند آن‌ها و نیروهای امنیتی از این گردهمایی جلوگیری کردند. از سوی آنان به برخی اداره‌های دیگر ایمیل فرستاده شده است و در ایمیل‌ها گفته شده است که در گردهمایی شرکت نکنند.»

پاجاخان مولاداد، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «برخی از نماینده‌گان حکومت محلی ننگرهار شب گذشته هم آمده بودند، مانند فرمانده پولیس، رییس امنیت و کسان دیگر. ما به آنان برخی از ثبوت‌ها را دادیم که نشان می‌دهند گردهمایی را اخلال کرده‌اند.»

اما والی ننگرهار تمامی ادعاهای اعتصاب کننده‌گان را رد می‌کند.

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، گفت: «ما نمی‌توانیم مردم را به زور به گردهمایی ببریم. ما نمی‌توانیم به زور به خاطر گردهمایی دکان‌ها را بسته کنیم. این یک حرکت مدنی است و مردم باید به علاقه خودشان بروند. در شهر جلال آباد مردم گردهمایی زیادی را می‌بینند و به همین خاطر نسبت به ولسوالی‌ها، به گردهمایی علاقه کم دارند. زمانی که آن‌ها دیدند افراد کم در گردهمایی شرکت کردند، گفتند که چرا مردم را تلاشی می‌کنید. .»

خبرنگاران به روز سه شنبه می‌خواستند که از اعتصاب غذایی اعتصاب کننده‌گان خبرتهیه کنند، اما نیروهای دولتی به خبرنگاران نیز اجازه نداد تا چگونه‌گی حالت اعتصاب کننده‌گان را به تصویر بکشند.

جاوید رازمند، خبرنگار، گفت: «خبرنگاران دیگر هم آمده بودند تا صدای کسانی را که دست به اعتصاب غذایی زده‌اند بلند کنند. ما تقریبا یک ساعت آن‌جا منتظر ماندیم و نتوانستیم به داخل برویم.»

اعتصاب کننده‌گان هشدار می‌دهند تا هنگامی که به خواست‌های‌شان پاسخ روشن داده نشود، دست از اعتصاب غذایی برنخواهند داشت.

هم‌رسانی کنید