تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق کابل – اسلام آباد برای تبادل اطلاعات استخباراتی

وزارت امور خارجۀ کشور در خبرنامه‎یی گفته است که آغاز تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل واسلام آباد بخشی از توافق تازه میان دو کشور می‎باشد.

در خبرنامه افزوده شده است که بنا بر دعوت افغانستان و پاکستان، وانگ یی، وزیر خارجۀ چین از کابل و اسلام آباد دیدار کرد و در جریان این سفر، هر سه طرف، دربارۀ اوضاع افغانستان، روابط میان افغانستان و پاکستان و همچنان همکاری‎های سه جانبۀ چین – افغانستان – پاکستان، به صورت عمیق و همۀ جانبه بحث و گفتگو صورت گرفته است.

اعلامیه مشترک سه جانبه:

۱- هر سه طرف متعهد به حفظ صلح و ثبات در منطقه، افزایش اتصالات و ارتباطات منطقه‎یی و همکاری‌های اقتصادی بوده وخواهان ارتقا و گُسترش دامنۀ امنیت و توسعۀ مشترک می‎باشند.

۲- هردو - افغانستان و پاکستان خواستار بهبود روابط باهمدیگر بوده و خواهان تقویت اعتمادِ متقابل سیاسی، افزایش همکاری‎ها در زمینه‎های مختلف به شمول مبارزه علیۀ تروریزم و رویارویی مشترک با چالش‎های امنیتی می‌باشند. جانب چین امیدوار است تا افغانستان و پاکستان بتوانند روابط خوب و پایداری داشته و بر ارائه کمک‎های لازم در زمینه بر اساس نیازهای طرفین، تمایل داشته باشند.

۳- افغانستان و پاکستان در راستای ایجاد یک میکانیزم مدیریتِ بحران، به شمول پیش گیری از طریقِ تبادل معلوماتِ استخباراتی به موقع و مؤثر و اتخاذ تدابیر مشترک دیگرِ موردِ نظر، به توافق رسیده اند. این، هردو طرف را قادر می سازد تا ارتباطات و گفت‎وگوهای مؤثر و به موقع را در جهتِ مبارزه با تروریزم و حالات اضطراری دیگر با هدفِ یافتنِ راه حل‌های مناسب از طریق گفت‌وگو و مشاورت و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع که ممکن است تأثیرات منفی را بر روابط طرفین بگذارد، داشته باشند. جانب چین، از ایجادِ یک چنین میکانیزمی، پشتیبانی می‎کند.

۴- هر سه جانب، موافقت کرده‌اند تا میکانیزم گفت‎وگوهای وزیران خارجۀ چین – افغانستان – پاکستان را تأسیس نموده و پیرامونِ مسائل موردِ اهتمامِ مشترک که با همکاری‎های اقتصادی آغاز خواهد شد، همکاری نمایند.

۵- هر سه جانب باور دارند که آشتی ملی راه حل اساسی مسألۀ افغانستان است. مسألۀ که نمی‎تواند از طریق توسل به خشونت حل و فصل گردد. چین و پاکستان از روندِ آشتی ملی "تحتِ رهبری ومالکیت افغان‎ها " حمایت نموده و آماده‎اند تا نقشِ مؤثر و سازنده‎ای را در پیشبردِ پروسۀ مذکور، ایفا کنند. هر سه طرف، از طالبان افغانی دعوت می‎نمایند تا به پروسۀ آشتی ملی به زودترین فرصت ممکنه، بپیوندند.

۶- هر سه طرف اعتقاد کامل دارند که گروه همآهنگی چهارجانبه، باید یک بار دیگر اِحیا شود تا محیط و بسترِ مناسبی را برای گفت‎وگوهای صلح و پیوستن طالبان به این گفت وگوها، ایجاد کند.

۷- هر سه طرف، از ابتکار "پروسۀ کابل" حمایت نموده و به این نظر می‎باشند که "گروه تماسِ همکاری‎های شانگ‌های – افغانستان" بایست به زودترین فرصتِ ممکنه اِحیاء گردد تا نقش سازنده‌ای را در جهت پیشبردِ فرآیندِ آشتی ملی افغانستان، بازی نماید.

توافق کابل – اسلام آباد برای تبادل اطلاعات استخباراتی

نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در جریان سفرش به لندن، پایتخت انگلستان به خبرنگاران گفته است که او اعتماد دارد که روابط میان افغانستان و کشورش بهبود خواهد یافت.

Thumbnail

وزارت امور خارجۀ کشور در خبرنامه‎یی گفته است که آغاز تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل واسلام آباد بخشی از توافق تازه میان دو کشور می‎باشد.

در خبرنامه افزوده شده است که بنا بر دعوت افغانستان و پاکستان، وانگ یی، وزیر خارجۀ چین از کابل و اسلام آباد دیدار کرد و در جریان این سفر، هر سه طرف، دربارۀ اوضاع افغانستان، روابط میان افغانستان و پاکستان و همچنان همکاری‎های سه جانبۀ چین – افغانستان – پاکستان، به صورت عمیق و همۀ جانبه بحث و گفتگو صورت گرفته است.

اعلامیه مشترک سه جانبه:

۱- هر سه طرف متعهد به حفظ صلح و ثبات در منطقه، افزایش اتصالات و ارتباطات منطقه‎یی و همکاری‌های اقتصادی بوده وخواهان ارتقا و گُسترش دامنۀ امنیت و توسعۀ مشترک می‎باشند.

۲- هردو - افغانستان و پاکستان خواستار بهبود روابط باهمدیگر بوده و خواهان تقویت اعتمادِ متقابل سیاسی، افزایش همکاری‎ها در زمینه‎های مختلف به شمول مبارزه علیۀ تروریزم و رویارویی مشترک با چالش‎های امنیتی می‌باشند. جانب چین امیدوار است تا افغانستان و پاکستان بتوانند روابط خوب و پایداری داشته و بر ارائه کمک‎های لازم در زمینه بر اساس نیازهای طرفین، تمایل داشته باشند.

۳- افغانستان و پاکستان در راستای ایجاد یک میکانیزم مدیریتِ بحران، به شمول پیش گیری از طریقِ تبادل معلوماتِ استخباراتی به موقع و مؤثر و اتخاذ تدابیر مشترک دیگرِ موردِ نظر، به توافق رسیده اند. این، هردو طرف را قادر می سازد تا ارتباطات و گفت‎وگوهای مؤثر و به موقع را در جهتِ مبارزه با تروریزم و حالات اضطراری دیگر با هدفِ یافتنِ راه حل‌های مناسب از طریق گفت‌وگو و مشاورت و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع که ممکن است تأثیرات منفی را بر روابط طرفین بگذارد، داشته باشند. جانب چین، از ایجادِ یک چنین میکانیزمی، پشتیبانی می‎کند.

۴- هر سه جانب، موافقت کرده‌اند تا میکانیزم گفت‎وگوهای وزیران خارجۀ چین – افغانستان – پاکستان را تأسیس نموده و پیرامونِ مسائل موردِ اهتمامِ مشترک که با همکاری‎های اقتصادی آغاز خواهد شد، همکاری نمایند.

۵- هر سه جانب باور دارند که آشتی ملی راه حل اساسی مسألۀ افغانستان است. مسألۀ که نمی‎تواند از طریق توسل به خشونت حل و فصل گردد. چین و پاکستان از روندِ آشتی ملی "تحتِ رهبری ومالکیت افغان‎ها " حمایت نموده و آماده‎اند تا نقشِ مؤثر و سازنده‎ای را در پیشبردِ پروسۀ مذکور، ایفا کنند. هر سه طرف، از طالبان افغانی دعوت می‎نمایند تا به پروسۀ آشتی ملی به زودترین فرصت ممکنه، بپیوندند.

۶- هر سه طرف اعتقاد کامل دارند که گروه همآهنگی چهارجانبه، باید یک بار دیگر اِحیا شود تا محیط و بسترِ مناسبی را برای گفت‎وگوهای صلح و پیوستن طالبان به این گفت وگوها، ایجاد کند.

۷- هر سه طرف، از ابتکار "پروسۀ کابل" حمایت نموده و به این نظر می‎باشند که "گروه تماسِ همکاری‎های شانگ‌های – افغانستان" بایست به زودترین فرصتِ ممکنه اِحیاء گردد تا نقش سازنده‌ای را در جهت پیشبردِ فرآیندِ آشتی ملی افغانستان، بازی نماید.

هم‌رسانی کنید