Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعزام سرباز اضافی به افغانستان بخشی از راهبرد جدید جنگی ترمپ

اطلاعاتی که از راهبرد جدید جنگی ایالات متحده امریکا در افغانستان به رسانه‌ها درز کرده‌ نشان می‌دهند که ادارۀ رییس‌جمهور دونالد ترمپ تغییرات مهمی را در راهبرد تازه جنگی این کشور در افغانستان روی دست گرفته است.

براساس این اطلاعات، افزون بر افزایش نظامیان امریکایی در افغانستان، به ارتش امریکا صلاحیت های بیشتری برای انجام حمله‌های هوایی در برابر مواضع طالبان داده شده است.

وزیردفاع و مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا دوهفته پیش در باره اوضاع امنیتی افغانستان راهبرد تازه جنگی نیروهای خارجی در افغانستان، با رهبران و مقام های امنیتی حکومت افغانستان رای زنی کردند.

اطلاعات که درباره این راهبرد به رسانه ها درز کرده اند نشان می دهند که  این راهبرد آماده شده است وقراراست هفته آینده به رییس جمهور ترمپ سپرده شود وسپس ازسوی او رسمآ اعلام خواهد شد.

در راهبرد تازه  کاخ سفید  افزوده شدن تا به پنج هزار نظامی امریکایی ونیز آوردن فشار بیشتر بر طالبان درنظرگرفته شده است.

نظیفه ذکی، عضوکمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان گفته است:" تا زمانی که بر کشورهای حمایت کننده هراس افگنان تحریم ها وضع نشود، تا اینکه سازمان ملل متحد بر این کشور ها فشار وارد نکند، من فکر می کنم که این نمی تواند زیاد کارساز باشد".

نابود سازی لانه های هراس افگنان در بیرون از مرزهای کشور، یک نیازجدی برای تأمین امنیت درافغانستان شناخته می شود.

عتیق الله امرخیل   نظامی پیشین گفت:"  بجای فرستادن نیروهای خارجی، هزینه این می تواند نیروهای امنیتی کشور را بیشتر حمایت و تجهیز کند و این کار سبب خود کفایی نیروهای امنیتی کشور شود".

حکومت افغانستان از راهبرد تازه ایالات متحده امریکا در افغانستان استقبال می کند.

دواخان مینه پال  معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است:" چرا مبارزه گذشته کامیاب نبود، به این معنی که باید بر منابع، مراجع و لانه های هراس افگنی فشار بیشتر آورده شود، تا اینکه این مبارزه موثر و سومند شود".

به باور آگاهان گسترش نقش جنگی امریکا درافغانستان باعث کمک به نبرد نظامیان کشور درجنگ با هراس افگنی خواهد شد اما به گفته این آگاهان  ناتوانی در رهبردی نهادهای امنیتی، فساد اداری و کوتاهی در رسیده گی به مشکلات نظامیان در میدان های نبرد، هنوزهم جدی ترین چالش در برابر نیروهای امنیتی استند.

اعزام سرباز اضافی به افغانستان بخشی از راهبرد جدید جنگی ترمپ

براساس این اطلاعات، افزون بر افزایش نظامیان امریکایی در افغانستان، به ارتش امریکا صلاحیت های بیشتری برای انجام حمله‌های هوایی در برابر مواضع طالبان داده شده است.

Thumbnail

اطلاعاتی که از راهبرد جدید جنگی ایالات متحده امریکا در افغانستان به رسانه‌ها درز کرده‌ نشان می‌دهند که ادارۀ رییس‌جمهور دونالد ترمپ تغییرات مهمی را در راهبرد تازه جنگی این کشور در افغانستان روی دست گرفته است.

براساس این اطلاعات، افزون بر افزایش نظامیان امریکایی در افغانستان، به ارتش امریکا صلاحیت های بیشتری برای انجام حمله‌های هوایی در برابر مواضع طالبان داده شده است.

وزیردفاع و مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا دوهفته پیش در باره اوضاع امنیتی افغانستان راهبرد تازه جنگی نیروهای خارجی در افغانستان، با رهبران و مقام های امنیتی حکومت افغانستان رای زنی کردند.

اطلاعات که درباره این راهبرد به رسانه ها درز کرده اند نشان می دهند که  این راهبرد آماده شده است وقراراست هفته آینده به رییس جمهور ترمپ سپرده شود وسپس ازسوی او رسمآ اعلام خواهد شد.

در راهبرد تازه  کاخ سفید  افزوده شدن تا به پنج هزار نظامی امریکایی ونیز آوردن فشار بیشتر بر طالبان درنظرگرفته شده است.

نظیفه ذکی، عضوکمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان گفته است:" تا زمانی که بر کشورهای حمایت کننده هراس افگنان تحریم ها وضع نشود، تا اینکه سازمان ملل متحد بر این کشور ها فشار وارد نکند، من فکر می کنم که این نمی تواند زیاد کارساز باشد".

نابود سازی لانه های هراس افگنان در بیرون از مرزهای کشور، یک نیازجدی برای تأمین امنیت درافغانستان شناخته می شود.

عتیق الله امرخیل   نظامی پیشین گفت:"  بجای فرستادن نیروهای خارجی، هزینه این می تواند نیروهای امنیتی کشور را بیشتر حمایت و تجهیز کند و این کار سبب خود کفایی نیروهای امنیتی کشور شود".

حکومت افغانستان از راهبرد تازه ایالات متحده امریکا در افغانستان استقبال می کند.

دواخان مینه پال  معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است:" چرا مبارزه گذشته کامیاب نبود، به این معنی که باید بر منابع، مراجع و لانه های هراس افگنی فشار بیشتر آورده شود، تا اینکه این مبارزه موثر و سومند شود".

به باور آگاهان گسترش نقش جنگی امریکا درافغانستان باعث کمک به نبرد نظامیان کشور درجنگ با هراس افگنی خواهد شد اما به گفته این آگاهان  ناتوانی در رهبردی نهادهای امنیتی، فساد اداری و کوتاهی در رسیده گی به مشکلات نظامیان در میدان های نبرد، هنوزهم جدی ترین چالش در برابر نیروهای امنیتی استند.

هم‌رسانی کنید