Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی سوگند یادکردند

اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، پیش از چاشت روز (دوشنبه، ۱۳حوت) در حضور رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ ریاست‌جمهوری، سوگند وفاداری به قانون یادکردند.

هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات، پنج عضو کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی و دو تن رییسان دارالانشاهای این دو کمیسیون، شب گذشته از سوی رییس‌جمهور معرفی شدند.

این افراد از میان ۸۱ تن که از سوی احزاب و جامعۀ مدنی معرفی شده بودند، از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بلندترین رأی را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته بودند.

رییس‌جمهور غنی، پس از ادای مراسم سوگند این کمیشنران، گفت که اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی تا دو روز دیگر باید رییس کمیسیون مستقل انتخابات و رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را برگزینند.

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، بربنیاد رأی‌گیری رییسان این کمیسیون‌ها را بر می‌گزینند.

آقای غنی، از اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که برای اعادۀ اعتماد مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به‌گونۀ جدی کار کنند.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، یک ماه پیش از سوی رییس‌جمهور برکنار و به لوی سارنوالی معرفی شدند. آنان متهم به فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های شان در این کمیسیون‌ها استند.

رییس جمهور غنی، می‌گوید که تمامی اتهام‌های این افراد از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهند شد و عاملان فساد به کیفر خواهند رسید: «تمام اشتباهات گذشتۀ انتخاباتی بررسی و به متخلفین جزا داده خواهد شد.»

آقای غنی هم‌چنان گفت که اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی حق ندارند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند: «طبق قانون انتخابات، هیچ عضو کمیسیون حق ندارد که در یک حزب سیاسی فعال باشد؛ ارتباطاتی که قبلأ با احزاب سیاسی داشتید، از امروز قطع می‌شود و هر نوع ارتباطات تان تخلف پنداشته می‌شود.»

درهمین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این مراسم، گفت که برگزاری به موقع انتخابات به معنای نادیده گرفتن روند صلح نیست بل تحقق خواست مردم است: «تأکید روی برگزاری انتخابات به موقع به معنای نادیده گرفتن پروسه صلح نیست، بلکه هردو تعهدات بزرگ مردم افغانستان است.»

 

اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی سوگند یادکردند

هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات، پنج عضو کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی و دو تن رییسان دارالانشاهای این دو کمیسیون، شب گذشته از سوی رییس‌جمهور معرفی شدند.

تصویر بندانگشتی

اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، پیش از چاشت روز (دوشنبه، ۱۳حوت) در حضور رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ ریاست‌جمهوری، سوگند وفاداری به قانون یادکردند.

هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات، پنج عضو کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی و دو تن رییسان دارالانشاهای این دو کمیسیون، شب گذشته از سوی رییس‌جمهور معرفی شدند.

این افراد از میان ۸۱ تن که از سوی احزاب و جامعۀ مدنی معرفی شده بودند، از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بلندترین رأی را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته بودند.

رییس‌جمهور غنی، پس از ادای مراسم سوگند این کمیشنران، گفت که اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی تا دو روز دیگر باید رییس کمیسیون مستقل انتخابات و رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را برگزینند.

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، بربنیاد رأی‌گیری رییسان این کمیسیون‌ها را بر می‌گزینند.

آقای غنی، از اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که برای اعادۀ اعتماد مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به‌گونۀ جدی کار کنند.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، یک ماه پیش از سوی رییس‌جمهور برکنار و به لوی سارنوالی معرفی شدند. آنان متهم به فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های شان در این کمیسیون‌ها استند.

رییس جمهور غنی، می‌گوید که تمامی اتهام‌های این افراد از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهند شد و عاملان فساد به کیفر خواهند رسید: «تمام اشتباهات گذشتۀ انتخاباتی بررسی و به متخلفین جزا داده خواهد شد.»

آقای غنی هم‌چنان گفت که اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی حق ندارند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند: «طبق قانون انتخابات، هیچ عضو کمیسیون حق ندارد که در یک حزب سیاسی فعال باشد؛ ارتباطاتی که قبلأ با احزاب سیاسی داشتید، از امروز قطع می‌شود و هر نوع ارتباطات تان تخلف پنداشته می‌شود.»

درهمین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این مراسم، گفت که برگزاری به موقع انتخابات به معنای نادیده گرفتن روند صلح نیست بل تحقق خواست مردم است: «تأکید روی برگزاری انتخابات به موقع به معنای نادیده گرفتن پروسه صلح نیست، بلکه هردو تعهدات بزرگ مردم افغانستان است.»

 

هم‌رسانی کنید