Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعضای حرکت مردمی صلح‌ خواهان با طالبان در باره صلح گفت‌وگو کردند

بیست و چهار عضو حرکت مردمی صلح خواهان پس از پنج روز حضور در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان دوباره با اعضای دیگر این حرکت یک‌جا شدند.

اقبال خیبر رییس و سه عضو دیگر این حرکت هفته پیش از سوی طالبان به موسی قلعه انتقال یافتند، اکنون آنان می‌گویند که طالبان در گفت‌وگوها از آنان خواسته اند تا برای پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان دادخواهی کنند.

آنان می‌گویند که در این پنج روز با رهبران محلی طالبان گفت‌وگوهایی رو در رو درباره صلح داشته اند.

ځیر احمد زندانی، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «آن‌ها می‌گفتند که جنگ در افغاستان بستر سازی کرده است برای نیروهای خارجی تا در این‌جا بمانند. ما در جواب به آنان گفتیم که بیایید و افغان‌ها در بین هم صلح کنید تا این بهانه را از نیروهای خارجی بگیریم.»

زمری ځلاند، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «تقاضای ما از طالبان این بود که اعضای کاروان صلح باید خود را به منطقه‌های مختلف افغانستان برسانند و پیام صلح را برسانند و نیز تقاضا کردیم که آتش بس کنند و مکان و آدرس را برای گفت‌وگوها مشخص کنند.»

یکی ازاعضای حرکت مردمی صلح خواهان می‌گوید که طالبان اعضای این حرکت را به علت اینکه بی اجازه آنان به بخش‌های زیرنفوذ این گروه در موسی قلعه وارد شده‌اند، آنان را با خود برده بودند.

عتیق الله افغان، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «رفتار طالبان و رفتار مردم آن‌جا با ما خوب بود. آن‌ها همان چیزی را که برای افطار خود آماده داشتند به ما نیز می‌دانند و یک‌جا می‌خوردیم.»

با این هم اعضای حرکت مردمی صلح خواهان می ‌گویند که پس از این نیز به بخش‌های گونه‌گون افغانستان خواهند رفت و به دادخواهی شان ازبهر پایان دادن به جنگ ادامه خواهند داد.

حرکت مردمی صلح خواهان یا کاروان صلح صلح هلمندیان  به دنبال یک رشته انفجارهای مرگبار در لشکرگاه، با پاهای برهنه از این شهر به کابل سفر کردند و سپس از کابل به مزارشریف و نیز شماری از ولایت‌های دیگر رفتند و برای پایان جنگ در کشور دادخواهی کردند.

اعضای حرکت مردمی صلح‌ خواهان با طالبان در باره صلح گفت‌وگو کردند

یکی از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان می‌گوید که طالبان اعضای این حرکت را به علت اینکه بی اجازه آنان به بخش‌های زیرنفوذ این گروه در موسی قلعه وارد شده‌اند، آنان را با خود برده بودند.

Thumbnail

بیست و چهار عضو حرکت مردمی صلح خواهان پس از پنج روز حضور در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان دوباره با اعضای دیگر این حرکت یک‌جا شدند.

اقبال خیبر رییس و سه عضو دیگر این حرکت هفته پیش از سوی طالبان به موسی قلعه انتقال یافتند، اکنون آنان می‌گویند که طالبان در گفت‌وگوها از آنان خواسته اند تا برای پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان دادخواهی کنند.

آنان می‌گویند که در این پنج روز با رهبران محلی طالبان گفت‌وگوهایی رو در رو درباره صلح داشته اند.

ځیر احمد زندانی، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «آن‌ها می‌گفتند که جنگ در افغاستان بستر سازی کرده است برای نیروهای خارجی تا در این‌جا بمانند. ما در جواب به آنان گفتیم که بیایید و افغان‌ها در بین هم صلح کنید تا این بهانه را از نیروهای خارجی بگیریم.»

زمری ځلاند، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «تقاضای ما از طالبان این بود که اعضای کاروان صلح باید خود را به منطقه‌های مختلف افغانستان برسانند و پیام صلح را برسانند و نیز تقاضا کردیم که آتش بس کنند و مکان و آدرس را برای گفت‌وگوها مشخص کنند.»

یکی ازاعضای حرکت مردمی صلح خواهان می‌گوید که طالبان اعضای این حرکت را به علت اینکه بی اجازه آنان به بخش‌های زیرنفوذ این گروه در موسی قلعه وارد شده‌اند، آنان را با خود برده بودند.

عتیق الله افغان، عضو حرکت مردمی صلح خواهان، گفت: «رفتار طالبان و رفتار مردم آن‌جا با ما خوب بود. آن‌ها همان چیزی را که برای افطار خود آماده داشتند به ما نیز می‌دانند و یک‌جا می‌خوردیم.»

با این هم اعضای حرکت مردمی صلح خواهان می ‌گویند که پس از این نیز به بخش‌های گونه‌گون افغانستان خواهند رفت و به دادخواهی شان ازبهر پایان دادن به جنگ ادامه خواهند داد.

حرکت مردمی صلح خواهان یا کاروان صلح صلح هلمندیان  به دنبال یک رشته انفجارهای مرگبار در لشکرگاه، با پاهای برهنه از این شهر به کابل سفر کردند و سپس از کابل به مزارشریف و نیز شماری از ولایت‌های دیگر رفتند و برای پایان جنگ در کشور دادخواهی کردند.

هم‌رسانی کنید