Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعلامیۀ مشترک امریکا وافغانستان؛ زمان خروج سربازان امریکا مشخص شد

همزمان با امضای توافق‌ صلح میان امریکا و طالبان، افغانستان و امریکا نیز یک اعلامیۀ مشترکی را دربارۀ چگونگی هم‌کاری‌های آیندۀ دو کشور آماده کرده‌اند.

این اعلامیه که قرار است لحظات بعد از سوی رییس‌جمهور غنی، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا صادر شود، یک مقدمه و سه بخش دارد.

در مقدمۀ این اعلامیه دربارۀ تاریخ هم‌کاری‌های ایالات متحده و افغانستان، ادامۀ این هم‌کاری‌ها و نیز شرایط امضای توافق صلح آمده‌است؛ تضمین برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های هراس‌افگن، مشخص شدن جدول زمانی برای خروج همه نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف از افغانستان، توافق صلح در پی مذاکرات میان افغانان و برقرای آتش‌بس همیشه‌گی و جامع از شرایطی استند که در این مقدمه بر آن اشاره شده‌است.

بخش نخست این اعلامیه که زیر نام «تعهدات افغانستان و امریکا» مشخص شده‌است، چهار جز دارد؛ 

1.    جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده تصدیق می‌کنند که القاعده، شاخۀ خراسان داعش و سایر گروه‌ها یا افراد هراس‌افگن جهانی که همچنان از خاک افغانستان برای جذب اعضا، جمع‌آوری سرمایه، آموزش افراد وابسته و برنامه‌ریزی و تلاش برای انجام حملات که امنیت ایالات متحده، متحدانش و افغانستان را تهدید می‌کنند، استفاده می‌کنند. برای مقابله با این تهدید هراس‌افگنی مداوم، جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده اقدامات خود را برای شکست القاعده، وابستگان آن و سایر گروه‌ها یا افراد هراس‌افگن جهانی ادامه خواهند داد.

2.    ایالات متحده تعهدات خود در مورد پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان و سایر نهادهای دولتی را تأکید می‌کند؛ از جمله از طریق تلاش‌های مداوم برای ارتقاء توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در مهار و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی، مطابق با تعهدات خود تحت شرایط موجود توافق‌نامه‌های امنیتی بین دو دولت.  این تعهد شامل پشتیبانی نیروهای امنیتی افغانستان در برابر القاعده، شاخۀ خراسان داعش و سایر گروه‌های هراس‌افگن جهانی یا افرادی است که از خاک افغانستان برای تهدید ایالات متحده و متحدان آن استفاده می‌کنند.

3.     ایالات متحده آماده‌گی خود را برای ادامۀ فعالیت‌های نظامی در افغانستان با رضایت جمهوری اسلامی افغانستان تأیید می‌کند تا به‌منظور مختل کردن و تخریب تلاش‌های القاعده، شاخۀ خراسان داعش و سایر گروه‌های هراس‌افگن جهانی یا اشخاص برای انجام حملات در برابر ایالات متحده یا متحدین آن مطابق با تعهدات خود در توافق‌نامه‌های امنیتی موجود بین دو دولت و با درک موجود که عملیات ضد هراس‌افگنی ایالات متحده برای تکمیل و پشتیبانی از عملیات ضد هراس‌افگنی  نیروهای امنیتی افغانستان انجام می‌شود. احترام به حاکمیت افغانستان و توجه کامل به امنیت و امنیت مردم افغانستان و حمایت از غیرنظامیان.

4.    ایالات متحده متعهد می‌شود تا مذاکرات بین افغانستان و پاکستان را تسهیل کند.

بخش دوم این اعلامیه در پنج جزء دربارۀ چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته‌است؛ 

1.    ایالات متحده در ظرف ۱۳۵روز از اعلام این اعلامیۀ مشترک و توافق‌نامۀ امریکا و طالبان، تعداد نیروهای نظامی‌اش را در افغانستان به ۸۶۰۰ كاهش خواهد داد و سایر تعهدات در توافق‌نامه را نیز اجرا خواهد و با متحدین خود كار خواهد كرد. به همین ترتیب، کشورهای عضو ایتلاف، برای کاهش متناسب تعداد نیروهایش در افغانستان در یک دورۀ معادل - به شرط عملی شدن تعهدات طالبان در توافق‌نامه - عمل خواهند کرد.

2.    مطابق با ارزیابی مشترک ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغاسنتان، ایالات متحده، هم‌پیمانانش و ایتلاف، بیرون شدن نیروهای باقی مانده را از افغانستان در ۱۴ ماه پس از اعلام این اعلامیۀ مشترک و امضای توافق صلح امریکا باطالبان تکمیل خواهند کرد و تمامی نیروهای شان را از پایگاه‌های باقی مانده در افغانستان - با انجام تعهدات طالبان در این توافق‌نامه - بیرون خواهند کرد.

3.     ایالات متحده تعهد خود را مبنی‌بر جستجوی بودجۀ سالانه، آموزش، تجهیز، مشاوره و حفظ نیروهای امنیتی افغانستان تأیید می‌کند تا افغانستان بتواند به‌طور مستقل از تهدیدهای داخلی و خارجی دفاع کند.

4.    جمهوری اسلامی افغانستان برای ایجاد شرایط به‌منظور دستیابی به یک توافق سیاسی و دستیابی به آتش‌بس پایدار، در یک گفت‌وگوی امریکا با نماینده‌گان طالبان در مورد اقدامات اعتمادسازی شرکت خواهد کرد؛ این بحث‌ها شامل تعیین امکان سنجی رهایی تعداد قابل توجهی از زندانیان ازهر دوطرف است و ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان برای حمایت از این بحث از کمیتۀ جهانی صلیب سرخ  کمک خواهد خواست.

5.    با آغاز مذاکرات میان افغانان، جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می‌شود تعامل دیپلماتیک را با شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ فهرست تحریم‌های این سازمان بر طالبان آغاز کند. 

در بخش سوم این اعلامیه، دربارۀ گام‌های بعدی توافقات و تأیید آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل بحث شده‌است. این بخش نیز چهار جزء دارد. 

1.    ایالات متحده برای این توافق‌نامه و ترتیبات مربوطه، درخواست تصویب و تأیید شورای امنیت سازمان ملل خواهد کرد.

2.    ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به ادامۀ روابط مثبت از جمله همکاری‌های اقتصادی برای بازسازی هستند.

3.    ایالات متحده از تهدید یا استفاده از زور در برابر تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان یا مداخله در امور داخلی خودداری خواهد کرد.

4.    ایالات متحده به کار خود برای ایجاد اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی به‌منظور حمایت از تلاش مداوم برای دستیابی به یک توافق سیاسی در افغانستان ادامه خواهد داد.
 

اعلامیۀ مشترک امریکا وافغانستان؛ زمان خروج سربازان امریکا مشخص شد

وزیر دفاع امریکا و دبیرکل ناتو برای صدور این اعلامیه، به کابل آمده‌اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با امضای توافق‌ صلح میان امریکا و طالبان، افغانستان و امریکا نیز یک اعلامیۀ مشترکی را دربارۀ چگونگی هم‌کاری‌های آیندۀ دو کشور آماده کرده‌اند.

این اعلامیه که قرار است لحظات بعد از سوی رییس‌جمهور غنی، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا صادر شود، یک مقدمه و سه بخش دارد.

در مقدمۀ این اعلامیه دربارۀ تاریخ هم‌کاری‌های ایالات متحده و افغانستان، ادامۀ این هم‌کاری‌ها و نیز شرایط امضای توافق صلح آمده‌است؛ تضمین برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های هراس‌افگن، مشخص شدن جدول زمانی برای خروج همه نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف از افغانستان، توافق صلح در پی مذاکرات میان افغانان و برقرای آتش‌بس همیشه‌گی و جامع از شرایطی استند که در این مقدمه بر آن اشاره شده‌است.

بخش نخست این اعلامیه که زیر نام «تعهدات افغانستان و امریکا» مشخص شده‌است، چهار جز دارد؛ 

1.    جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده تصدیق می‌کنند که القاعده، شاخۀ خراسان داعش و سایر گروه‌ها یا افراد هراس‌افگن جهانی که همچنان از خاک افغانستان برای جذب اعضا، جمع‌آوری سرمایه، آموزش افراد وابسته و برنامه‌ریزی و تلاش برای انجام حملات که امنیت ایالات متحده، متحدانش و افغانستان را تهدید می‌کنند، استفاده می‌کنند. برای مقابله با این تهدید هراس‌افگنی مداوم، جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده اقدامات خود را برای شکست القاعده، وابستگان آن و سایر گروه‌ها یا افراد هراس‌افگن جهانی ادامه خواهند داد.

2.    ایالات متحده تعهدات خود در مورد پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان و سایر نهادهای دولتی را تأکید می‌کند؛ از جمله از طریق تلاش‌های مداوم برای ارتقاء توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در مهار و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی، مطابق با تعهدات خود تحت شرایط موجود توافق‌نامه‌های امنیتی بین دو دولت.  این تعهد شامل پشتیبانی نیروهای امنیتی افغانستان در برابر القاعده، شاخۀ خراسان داعش و سایر گروه‌های هراس‌افگن جهانی یا افرادی است که از خاک افغانستان برای تهدید ایالات متحده و متحدان آن استفاده می‌کنند.

3.     ایالات متحده آماده‌گی خود را برای ادامۀ فعالیت‌های نظامی در افغانستان با رضایت جمهوری اسلامی افغانستان تأیید می‌کند تا به‌منظور مختل کردن و تخریب تلاش‌های القاعده، شاخۀ خراسان داعش و سایر گروه‌های هراس‌افگن جهانی یا اشخاص برای انجام حملات در برابر ایالات متحده یا متحدین آن مطابق با تعهدات خود در توافق‌نامه‌های امنیتی موجود بین دو دولت و با درک موجود که عملیات ضد هراس‌افگنی ایالات متحده برای تکمیل و پشتیبانی از عملیات ضد هراس‌افگنی  نیروهای امنیتی افغانستان انجام می‌شود. احترام به حاکمیت افغانستان و توجه کامل به امنیت و امنیت مردم افغانستان و حمایت از غیرنظامیان.

4.    ایالات متحده متعهد می‌شود تا مذاکرات بین افغانستان و پاکستان را تسهیل کند.

بخش دوم این اعلامیه در پنج جزء دربارۀ چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته‌است؛ 

1.    ایالات متحده در ظرف ۱۳۵روز از اعلام این اعلامیۀ مشترک و توافق‌نامۀ امریکا و طالبان، تعداد نیروهای نظامی‌اش را در افغانستان به ۸۶۰۰ كاهش خواهد داد و سایر تعهدات در توافق‌نامه را نیز اجرا خواهد و با متحدین خود كار خواهد كرد. به همین ترتیب، کشورهای عضو ایتلاف، برای کاهش متناسب تعداد نیروهایش در افغانستان در یک دورۀ معادل - به شرط عملی شدن تعهدات طالبان در توافق‌نامه - عمل خواهند کرد.

2.    مطابق با ارزیابی مشترک ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغاسنتان، ایالات متحده، هم‌پیمانانش و ایتلاف، بیرون شدن نیروهای باقی مانده را از افغانستان در ۱۴ ماه پس از اعلام این اعلامیۀ مشترک و امضای توافق صلح امریکا باطالبان تکمیل خواهند کرد و تمامی نیروهای شان را از پایگاه‌های باقی مانده در افغانستان - با انجام تعهدات طالبان در این توافق‌نامه - بیرون خواهند کرد.

3.     ایالات متحده تعهد خود را مبنی‌بر جستجوی بودجۀ سالانه، آموزش، تجهیز، مشاوره و حفظ نیروهای امنیتی افغانستان تأیید می‌کند تا افغانستان بتواند به‌طور مستقل از تهدیدهای داخلی و خارجی دفاع کند.

4.    جمهوری اسلامی افغانستان برای ایجاد شرایط به‌منظور دستیابی به یک توافق سیاسی و دستیابی به آتش‌بس پایدار، در یک گفت‌وگوی امریکا با نماینده‌گان طالبان در مورد اقدامات اعتمادسازی شرکت خواهد کرد؛ این بحث‌ها شامل تعیین امکان سنجی رهایی تعداد قابل توجهی از زندانیان ازهر دوطرف است و ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان برای حمایت از این بحث از کمیتۀ جهانی صلیب سرخ  کمک خواهد خواست.

5.    با آغاز مذاکرات میان افغانان، جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می‌شود تعامل دیپلماتیک را با شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ فهرست تحریم‌های این سازمان بر طالبان آغاز کند. 

در بخش سوم این اعلامیه، دربارۀ گام‌های بعدی توافقات و تأیید آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل بحث شده‌است. این بخش نیز چهار جزء دارد. 

1.    ایالات متحده برای این توافق‌نامه و ترتیبات مربوطه، درخواست تصویب و تأیید شورای امنیت سازمان ملل خواهد کرد.

2.    ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به ادامۀ روابط مثبت از جمله همکاری‌های اقتصادی برای بازسازی هستند.

3.    ایالات متحده از تهدید یا استفاده از زور در برابر تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان یا مداخله در امور داخلی خودداری خواهد کرد.

4.    ایالات متحده به کار خود برای ایجاد اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی به‌منظور حمایت از تلاش مداوم برای دستیابی به یک توافق سیاسی در افغانستان ادامه خواهد داد.
 

هم‌رسانی کنید