Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افراد ناشناس یک کودک را در کابل کشتند

اعضای خانواده یک طفل هشت ساله بنام یوسف امروز (دوشنبه ۲۶حوت) می گویند که این عضو(یوسف) خانواده شان دیروز از نزدیک خانه شان در منطقه کارته نو شهر کابل  از سوی افراد ناشناس ربوده شد و چند ساعت پس، جسد او در ولسوالی بگرامی کابل پیدا شد اند.

پدر یوسف که توان صحبت کردن را ندارد، لباس‌های آغشته به خون یوسف را نشان میدهد.

عبدالصبور،  برادر یوسف کشته شده گفت:« از این حکومت ما چندان توقع نداریم. دل مان زمان آرام میکند که قاتل را بیاورد و رو به روی مان اعدام کند.»

عبدالسمیع قرلق، کاکای پسرجان باخته  گفت:« به ضرب کارد بسیار به شکل وحشیانه اولاد یک پولیس که ۳۵ سال خدمت کرده است به قتل رسیده است.»

مادر یوسف از رییس جمهور عدالت می‌خواهد، و می‌گوید قاتلان فرزند اش باید به کیفر اعمال شان برسند.

نفس گل، مادر یوسف کشته شده گفت:« بچه بیگناه! و طفل بیگناه من!... »

نزدیکان یوسف کشته شده حکومت را در تامین امنیت و عدالت به ناتوانی متهم می‌سازند.

منیر، نزدیکان یوسف کشته شده در این مورد گفت:«بعد از آن معلوم نیست که این طفل شاید او(مرد که کشته) بشناسد این کار را کرده است.»

یوسف صنف دوم مکتب بود، پدرش ۳۵ سال در وزارت امور داخله کشور کار کرده است و اکنون بازنشسته است.

در این میان پولیس کابل می‌گویند که یک تن در پیوند با این رویداد بازداشت شده است. 

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل در این مورد گفت:« در پیوند به قضیه شهادت یک طفل در مربوداط ولسوالی بگرامی، پولیس محض اطلاع دست به کار شده و فایل اصلی این قضیه بازداشت و به پنجه قانون سپرده شد.»
 
از سوی دیگر پولیس کابل از بازداشت « قاتلان» سه کودک که همراه با مادر شان در ساحه حوزه هفتم پولیس نزدیک به دو هفته پیش با تیشه کشته شده بودند، نیز خبر میدهد.

افراد ناشناس یک کودک را در کابل کشتند

مادر یوسف از رییس جمهور عدالت می‌خواهد، و می‌گوید قاتلان فرزند اش باید به کیفر اعمال شان برسند.

تصویر بندانگشتی

اعضای خانواده یک طفل هشت ساله بنام یوسف امروز (دوشنبه ۲۶حوت) می گویند که این عضو(یوسف) خانواده شان دیروز از نزدیک خانه شان در منطقه کارته نو شهر کابل  از سوی افراد ناشناس ربوده شد و چند ساعت پس، جسد او در ولسوالی بگرامی کابل پیدا شد اند.

پدر یوسف که توان صحبت کردن را ندارد، لباس‌های آغشته به خون یوسف را نشان میدهد.

عبدالصبور،  برادر یوسف کشته شده گفت:« از این حکومت ما چندان توقع نداریم. دل مان زمان آرام میکند که قاتل را بیاورد و رو به روی مان اعدام کند.»

عبدالسمیع قرلق، کاکای پسرجان باخته  گفت:« به ضرب کارد بسیار به شکل وحشیانه اولاد یک پولیس که ۳۵ سال خدمت کرده است به قتل رسیده است.»

مادر یوسف از رییس جمهور عدالت می‌خواهد، و می‌گوید قاتلان فرزند اش باید به کیفر اعمال شان برسند.

نفس گل، مادر یوسف کشته شده گفت:« بچه بیگناه! و طفل بیگناه من!... »

نزدیکان یوسف کشته شده حکومت را در تامین امنیت و عدالت به ناتوانی متهم می‌سازند.

منیر، نزدیکان یوسف کشته شده در این مورد گفت:«بعد از آن معلوم نیست که این طفل شاید او(مرد که کشته) بشناسد این کار را کرده است.»

یوسف صنف دوم مکتب بود، پدرش ۳۵ سال در وزارت امور داخله کشور کار کرده است و اکنون بازنشسته است.

در این میان پولیس کابل می‌گویند که یک تن در پیوند با این رویداد بازداشت شده است. 

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل در این مورد گفت:« در پیوند به قضیه شهادت یک طفل در مربوداط ولسوالی بگرامی، پولیس محض اطلاع دست به کار شده و فایل اصلی این قضیه بازداشت و به پنجه قانون سپرده شد.»
 
از سوی دیگر پولیس کابل از بازداشت « قاتلان» سه کودک که همراه با مادر شان در ساحه حوزه هفتم پولیس نزدیک به دو هفته پیش با تیشه کشته شده بودند، نیز خبر میدهد.

هم‌رسانی کنید