Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش برگشت مهاجران افغان از ایران درپی شیوع ویروس کرونا

در پی گسترش ویروس کرونا در ایران، روند برگشت مهاجران افغان از این کشور به افغانستان افزایش یافته‌است.

بربنیاد گفته‌های سید حسن عالمی بلخی، وزیر مهاجران روزانه تا ۱۵هزار مهاجر افغان از ایران به کشور بر می‌گردند.

ویروس کرونا، تاکنون جان‌های ۴۲۹ تن را در ایران گرفته‌است و هزاران تن دیگر به این ویروس آلوده شده‌اند.

وزیر مهاجران که امروز (پنج‌شنبه، ۲۲حوت) به مرز اسلام قلعه در هرات رفته بود، گفت که شش مهاجر افغان نیز در نتیجۀ ویروس کرونا در ایران جان باخته‌اند: «در حدود شش مورد فوتی از مهاجران در ایران داریم؛ اما رقم دقیق کسانی را که به این ویروس مبتلا اند، نداریم.»

این در حالی است که هفت رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان نیز ثبت شده‌اند؛ وزارت صحت می‌گوید که مبتلاشده‌گان به ایران سفر داشته بوده‌اند.

با وجود نگرانی‌های جدی از احتمال ورود افراد آلوده به ویروس کرونا از ایران، نور احمد محمدی، مسؤول مرکز بهداشتی بندر اسلام قلعه هرات می‌گوید که تنها پنج دستگاۀ تب سنج و دوموتر آمبولانس در اسلام قلعه اختصاص یافته‌اند.

شماری از بازگشت کننده‌گان از ایران، می‌‎گویند که تمام دار و ندار شان را در آن کشور رها کرده و برای نجات از ویروس کرونا، به افغانستان برگشته‌اند.

شیرین سلجوقی، یکی از این بازگشت کننده‌گان گفت: «ترس افغان‌ها از ویروس بیشتر شده. ایران‌ها از خانه‌های شان بیرون نمی‌شوند، تنها افغان‌ها در بیرون می‌گردند. تلفات بسیار زیاد است اما اعلام نمی‌کنند»

سید محمد، بازگشت کنندۀ دیگر نیز افزود: «کارخانه‌ها در ایران رو به سقوط بودند؛ افغان‌ها از ترس ویروس و وضعیت بد، دوباره به افغانستان برگشتند.»

در سه روز پسین، بیش از سی هزار تن از مهاجران افغان در ایران به علت آنچه که ترس از ویروس کرونا خوانده می‌شود از مرز اسلام قلعه وارد کشور شده‌اند. این میزان بازگشت کننده‌گان از ایران به کشور در یک دهه پسین بی پیشینه خوانده می‌شود.

افزایش برگشت مهاجران افغان از ایران درپی شیوع ویروس کرونا

ویروس کرونا، تاکنون جان‌های ۴۲۹ تن را در ایران گرفته‌است و هزاران تن دیگر به این ویروس آلوده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی گسترش ویروس کرونا در ایران، روند برگشت مهاجران افغان از این کشور به افغانستان افزایش یافته‌است.

بربنیاد گفته‌های سید حسن عالمی بلخی، وزیر مهاجران روزانه تا ۱۵هزار مهاجر افغان از ایران به کشور بر می‌گردند.

ویروس کرونا، تاکنون جان‌های ۴۲۹ تن را در ایران گرفته‌است و هزاران تن دیگر به این ویروس آلوده شده‌اند.

وزیر مهاجران که امروز (پنج‌شنبه، ۲۲حوت) به مرز اسلام قلعه در هرات رفته بود، گفت که شش مهاجر افغان نیز در نتیجۀ ویروس کرونا در ایران جان باخته‌اند: «در حدود شش مورد فوتی از مهاجران در ایران داریم؛ اما رقم دقیق کسانی را که به این ویروس مبتلا اند، نداریم.»

این در حالی است که هفت رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان نیز ثبت شده‌اند؛ وزارت صحت می‌گوید که مبتلاشده‌گان به ایران سفر داشته بوده‌اند.

با وجود نگرانی‌های جدی از احتمال ورود افراد آلوده به ویروس کرونا از ایران، نور احمد محمدی، مسؤول مرکز بهداشتی بندر اسلام قلعه هرات می‌گوید که تنها پنج دستگاۀ تب سنج و دوموتر آمبولانس در اسلام قلعه اختصاص یافته‌اند.

شماری از بازگشت کننده‌گان از ایران، می‌‎گویند که تمام دار و ندار شان را در آن کشور رها کرده و برای نجات از ویروس کرونا، به افغانستان برگشته‌اند.

شیرین سلجوقی، یکی از این بازگشت کننده‌گان گفت: «ترس افغان‌ها از ویروس بیشتر شده. ایران‌ها از خانه‌های شان بیرون نمی‌شوند، تنها افغان‌ها در بیرون می‌گردند. تلفات بسیار زیاد است اما اعلام نمی‌کنند»

سید محمد، بازگشت کنندۀ دیگر نیز افزود: «کارخانه‌ها در ایران رو به سقوط بودند؛ افغان‌ها از ترس ویروس و وضعیت بد، دوباره به افغانستان برگشتند.»

در سه روز پسین، بیش از سی هزار تن از مهاجران افغان در ایران به علت آنچه که ترس از ویروس کرونا خوانده می‌شود از مرز اسلام قلعه وارد کشور شده‌اند. این میزان بازگشت کننده‌گان از ایران به کشور در یک دهه پسین بی پیشینه خوانده می‌شود.

هم‌رسانی کنید