Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش خشونت با زنان؛ وزارت زنان ۵۱ رویداد را درسال روان ثبت کرده

وزارت امور زنان، می‌گوید که در سال روان هجری خورشیدی، ۵۱ رویداد خشین خشونت در برابر زنان ثبت این نهاد شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، دوازده رویداد آن در فاریاب، ده رویداد در بادغیس، هفت رویداد در سرپل و پنج رویداد در بامیان ثبت شده‌اند.

سپوژمی وردک، معین پالیسی و پلان وزارت امور زنان امروز (یک‌شنبه، ۱۳ دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که این رویدادها شامل قتل، تجاوز جنسی، خودکشی، حلق آویز و محکمۀ صحرایی استند و عامل بنیادی آن، رسم و رواج‌های ناپسندیده، فقر، تعدد زوج‌ها و آگاهی پایین شهروندان درباره ازدواج از دین، است.

رویداد ترور مینه منگل، کارمند رسانه‌یی در کابل، تجاوز گروهی بر قابله‌یی در سمنگان، تجاوز بر خاطرۀ ده ساله در مدرسه‌یی در بادغیس، لت‌وکوب لعل بی بی در فاریاب و لت وکوب حمیده در بامیان از رویدادهای برجستۀ خشونت در برابر زنان استند.

بربنیاد گفته‌های معین وزارت امور زنان، عاملان تمامی این رویدادها به جز رویداد لت و کوب لعل بی بی بازداشت و زیر پیگرد قرار دارند.

خانم وردک اما از تلاش‌های برخی از زورمندان برای رهایی افراد زیرپیگرد، نگران است.

وزارت امور زنان، می‌گوید که آمارهای خشین خشونت در برابر زنان در سال روان در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشتۀ میلادی (۰.۱) افزایش را نشان می‌دهد.

هرچند وزارت امور زنان، آمار کلی خشونت‌ها را در برابر زنان تاکنون پخش نکرده‌است اما آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان داده‌است که در هفت ماه سال روان، دو هزار و ۷۶۲ رویداد خشونت در برابر زنان در کشور ثبت شده‌اند که یک افزایش هشت درصدی را درمقایسه به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

همزمان با این، آمارهای ریاست‌ امور زنان ولایت هلمند نشان می‌دهند که خشونت‌ها در برابر زنان در این ولایت ۲۰ درصد امسال در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته‌است.

بربنیاد این آمارها، در سال روان هجری خورشیدی ۹۷ رویداد خشونت در برابر زنان در این ولایت ثبت شده‌اند.

افزایش خشونت با زنان؛ وزارت زنان ۵۱ رویداد را درسال روان ثبت کرده

از میان ۵۰ رویداد خشونت در برابر زنان، ۱۲ رویداد آن در فاریاب، ۱۰ رویداد در بادغیس، هفت رویداد در سرپل و پنج رویداد در بامیان ثبت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور زنان، می‌گوید که در سال روان هجری خورشیدی، ۵۱ رویداد خشین خشونت در برابر زنان ثبت این نهاد شده‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزارت، دوازده رویداد آن در فاریاب، ده رویداد در بادغیس، هفت رویداد در سرپل و پنج رویداد در بامیان ثبت شده‌اند.

سپوژمی وردک، معین پالیسی و پلان وزارت امور زنان امروز (یک‌شنبه، ۱۳ دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که این رویدادها شامل قتل، تجاوز جنسی، خودکشی، حلق آویز و محکمۀ صحرایی استند و عامل بنیادی آن، رسم و رواج‌های ناپسندیده، فقر، تعدد زوج‌ها و آگاهی پایین شهروندان درباره ازدواج از دین، است.

رویداد ترور مینه منگل، کارمند رسانه‌یی در کابل، تجاوز گروهی بر قابله‌یی در سمنگان، تجاوز بر خاطرۀ ده ساله در مدرسه‌یی در بادغیس، لت‌وکوب لعل بی بی در فاریاب و لت وکوب حمیده در بامیان از رویدادهای برجستۀ خشونت در برابر زنان استند.

بربنیاد گفته‌های معین وزارت امور زنان، عاملان تمامی این رویدادها به جز رویداد لت و کوب لعل بی بی بازداشت و زیر پیگرد قرار دارند.

خانم وردک اما از تلاش‌های برخی از زورمندان برای رهایی افراد زیرپیگرد، نگران است.

وزارت امور زنان، می‌گوید که آمارهای خشین خشونت در برابر زنان در سال روان در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشتۀ میلادی (۰.۱) افزایش را نشان می‌دهد.

هرچند وزارت امور زنان، آمار کلی خشونت‌ها را در برابر زنان تاکنون پخش نکرده‌است اما آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان داده‌است که در هفت ماه سال روان، دو هزار و ۷۶۲ رویداد خشونت در برابر زنان در کشور ثبت شده‌اند که یک افزایش هشت درصدی را درمقایسه به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

همزمان با این، آمارهای ریاست‌ امور زنان ولایت هلمند نشان می‌دهند که خشونت‌ها در برابر زنان در این ولایت ۲۰ درصد امسال در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته‌است.

بربنیاد این آمارها، در سال روان هجری خورشیدی ۹۷ رویداد خشونت در برابر زنان در این ولایت ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید