Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش چهل درصدی بهای دام‌ها همزمان با فرارسیدن عید قربان

همزمان با فرارسیدن عید قربان، شماری از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که بهای دام‌ها به ویژه گاو و گوسفند، تا چهل برابر نسبت به سال گذشته، افزایش یافته‌اند.

فردا (یک‌شنبه، ۲۰ اسد) برابر است با روز نخست عید قربان؛ کابل معمولأ سه روز از این عید تجلیل می‌کند.

باشنده‌گان پایتخت، برای تجلیل از عید قربان، گوسفند و یا گاو قربانی می‌کنند و به همین دلیل، بهای این دام‌ها در کابل افزایش یافته‌اند.

دامداران در کابل، می‌گویند که هم‌اکنون یک گوسفندی که برای قربانی استاده شود، از هفت تا بیست هزار افغانی قیمت دارد.

این دامداران اما می‌گویند که خریدار نیز امسال کم است.

فضل الحق، یکی از این دامداران گفت: «نظر به پارسال، امسال مواشی بسیار زیاد است اما خرید بسیار کم است، همین حال من نتوانستم که چیزی بفرشم.»

شماری از پایتخت نشینان، از افزایش بهای دام‌ها در آستانۀ عید، انتقاد می‌کنند.

زلمی، باشندۀ کابل بیان داشت: «پارسال قیمت مال (دام) خوب بود، امسال که فراوانی هم است و کشت و کار هم خوب بود، جنس قیمت است.»

احمد شاه، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «پیش‌تر من یک گاو را انتخاب کردم برای من شصت و پنج هزار افغانی قیمت دارد، در حالی که من در عید گذشته همین قسم گاو را به چهل هزار خریده بودم.»

در این میان، وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که ازبهر بارنده‌گی‌های فراوان امسال و افزایش تولید غله دامداران امسال ناگزیر نیستند که به هر قیمتی دام‌های شان را بفروشند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری گفت: «فصل فروش مواشی در ایام عید قربان است، از همین خاطر قیمت‌ها بلند می‌رود.»

پارسال خشک‌سالی‌ها بهای دام‌ها را به‌گونۀ کم پیشینه‌یی در کشور کاهش داده بود. دامداران بخشی از دام‌های شان را از دست دادند و بخشی از آن‌ها را به علت نبود علوفه با بهای بسیار ناچیز فروختند.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، در حال حاضر در حدود سی میلیون دام در کشور پرورش داده می‌شود که بیست و یک میلیون آن را گوسفند و بز تشکیل می‌دهند.

افزایش چهل درصدی بهای دام‌ها همزمان با فرارسیدن عید قربان

دامداران در کابل، می‌گویند که هم‌اکنون یک گوسفندی که برای قربانی استاده شود، از هفت تا بیست هزار افغانی قیمت دارد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با فرارسیدن عید قربان، شماری از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که بهای دام‌ها به ویژه گاو و گوسفند، تا چهل برابر نسبت به سال گذشته، افزایش یافته‌اند.

فردا (یک‌شنبه، ۲۰ اسد) برابر است با روز نخست عید قربان؛ کابل معمولأ سه روز از این عید تجلیل می‌کند.

باشنده‌گان پایتخت، برای تجلیل از عید قربان، گوسفند و یا گاو قربانی می‌کنند و به همین دلیل، بهای این دام‌ها در کابل افزایش یافته‌اند.

دامداران در کابل، می‌گویند که هم‌اکنون یک گوسفندی که برای قربانی استاده شود، از هفت تا بیست هزار افغانی قیمت دارد.

این دامداران اما می‌گویند که خریدار نیز امسال کم است.

فضل الحق، یکی از این دامداران گفت: «نظر به پارسال، امسال مواشی بسیار زیاد است اما خرید بسیار کم است، همین حال من نتوانستم که چیزی بفرشم.»

شماری از پایتخت نشینان، از افزایش بهای دام‌ها در آستانۀ عید، انتقاد می‌کنند.

زلمی، باشندۀ کابل بیان داشت: «پارسال قیمت مال (دام) خوب بود، امسال که فراوانی هم است و کشت و کار هم خوب بود، جنس قیمت است.»

احمد شاه، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «پیش‌تر من یک گاو را انتخاب کردم برای من شصت و پنج هزار افغانی قیمت دارد، در حالی که من در عید گذشته همین قسم گاو را به چهل هزار خریده بودم.»

در این میان، وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که ازبهر بارنده‌گی‌های فراوان امسال و افزایش تولید غله دامداران امسال ناگزیر نیستند که به هر قیمتی دام‌های شان را بفروشند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری گفت: «فصل فروش مواشی در ایام عید قربان است، از همین خاطر قیمت‌ها بلند می‌رود.»

پارسال خشک‌سالی‌ها بهای دام‌ها را به‌گونۀ کم پیشینه‌یی در کشور کاهش داده بود. دامداران بخشی از دام‌های شان را از دست دادند و بخشی از آن‌ها را به علت نبود علوفه با بهای بسیار ناچیز فروختند.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، در حال حاضر در حدود سی میلیون دام در کشور پرورش داده می‌شود که بیست و یک میلیون آن را گوسفند و بز تشکیل می‌دهند.

هم‌رسانی کنید