تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان باردیگر یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانۀ ارزیابی فساد اداری، افغانستان را باردیگر یکی از فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرده‌است.

بربیناد این گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که امروز (پنج‎شنبه، ۳دلو) همه‌گانی شد، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور فاسد جهان در ردۀ ۱۷۳ قرار گرفته‌است.

حمیدالله عزیزی، موسسۀ شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نمرۀ ما همان نمره ۱۶است. از نگاه درجه بندی از ۱۷۲ به ۱۷۳تنزیل کرده‌ایم که یک خبر خوش به افغانستان نیست.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی را برای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات، از علت‌های اصلی شناخته شدن دوبارۀ افغانستان هم‌چون یک کشور فاسد در جهان می‌داند.

اکرام افضلی، مسؤول دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نهادهای کشفی مانند ادارۀ تفتیش که نهاد بسیار مهم و بنیادی است در قسنت جلوگیری از فساد که متأسفانه به این نهاد استقلالیت کامل داده نشده‌است.»

دیده‌بان شفافیت، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به پنهان کاری دربارۀ پرونده‌های فساد شماری از مقام‌ها متهم می‌سازد و می‌گوید که این نهادها دربارۀ پرونده‌های کلان فساد اداری اطلاعاتی بدست نمی‌دهند: «بیشتر از بیست پروندۀ وکیل و وزیر وجود دارد که متأسفانه از طرف حکومت به‌گونۀ جدی بررسی نشده‌اند.»

اما حکومت افغانستان می‌گوید که در راستای مبارزه با فساد، گام‌های اساسی را برداشته است.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت: «همان طوری که در گزارش سیگر آمده بود، حکومت افغانستان از ۷۶ شاخص مبارزه با فساد اداری ۵۷ شاخص آن را عملی کرده‌است و فلهذا نشر گزارش دیده‌بان شفافیت منصفانه نیست.»

دیده‌بان شفافیت از حکومت افغانستان می‌خواهد که برای کاهش فساد اداری در کشور باید کمیسیون عالی مبارزه با فساد را ایجاد کند و نهادها و کشورهای خارجی نیز از دادن پروژه‌های بزرگ به ناقضان حقوق بشر و فاسدان، خودداری کند.

افغانستان باردیگر یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد

گزارش سالانۀ شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است.

تصویر بندانگشتی

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانۀ ارزیابی فساد اداری، افغانستان را باردیگر یکی از فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرده‌است.

بربیناد این گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که امروز (پنج‎شنبه، ۳دلو) همه‌گانی شد، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور فاسد جهان در ردۀ ۱۷۳ قرار گرفته‌است.

حمیدالله عزیزی، موسسۀ شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نمرۀ ما همان نمره ۱۶است. از نگاه درجه بندی از ۱۷۲ به ۱۷۳تنزیل کرده‌ایم که یک خبر خوش به افغانستان نیست.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی را برای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات، از علت‌های اصلی شناخته شدن دوبارۀ افغانستان هم‌چون یک کشور فاسد در جهان می‌داند.

اکرام افضلی، مسؤول دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نهادهای کشفی مانند ادارۀ تفتیش که نهاد بسیار مهم و بنیادی است در قسنت جلوگیری از فساد که متأسفانه به این نهاد استقلالیت کامل داده نشده‌است.»

دیده‌بان شفافیت، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به پنهان کاری دربارۀ پرونده‌های فساد شماری از مقام‌ها متهم می‌سازد و می‌گوید که این نهادها دربارۀ پرونده‌های کلان فساد اداری اطلاعاتی بدست نمی‌دهند: «بیشتر از بیست پروندۀ وکیل و وزیر وجود دارد که متأسفانه از طرف حکومت به‌گونۀ جدی بررسی نشده‌اند.»

اما حکومت افغانستان می‌گوید که در راستای مبارزه با فساد، گام‌های اساسی را برداشته است.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت: «همان طوری که در گزارش سیگر آمده بود، حکومت افغانستان از ۷۶ شاخص مبارزه با فساد اداری ۵۷ شاخص آن را عملی کرده‌است و فلهذا نشر گزارش دیده‌بان شفافیت منصفانه نیست.»

دیده‌بان شفافیت از حکومت افغانستان می‌خواهد که برای کاهش فساد اداری در کشور باید کمیسیون عالی مبارزه با فساد را ایجاد کند و نهادها و کشورهای خارجی نیز از دادن پروژه‌های بزرگ به ناقضان حقوق بشر و فاسدان، خودداری کند.

هم‌رسانی کنید