تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان برعلیه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد

افغانستان از نقض حاکمیتش از سوی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که ارتش پاکستان در نزدیک به دونیم ماه گذشته  ۵۹ بار حاکمیت ارضی افغانستان را نقض کرده است.

وی گفت: «ازماه جنوری تاکنون ما پنجاه و نه مورد نقض حاکمیت ارضی افغانستان را از سوی نیروهای ارتش پاکستان ثبت کرده‌ایم که شامل سه مورد نقض حریم هوایی و شلیک بیش از یک هزار و سه صد وهفتاد و پنج موشک نیز می‌شود.این حمله‌ها در کنار تلفات جانی چهار صد و پنجاه خانواده را در هوای سرد زمستان ناگذیر به فرار ازخانه‌های شان کرده‌اند.»

محمود صیقل همچنان پاکستان را هنوزهم پناهگاه امن هراس افگنان می‌داند و می‌گوید که بدون نابود نشدن این پناه‌گاها رسیدن به صلح در افغانستان ممکن  نیست.

صیقل اضافه کرد: «اوضاع کنونی به گونه فاجعه باری باعث یک جنگ اعلام ناشده با یکی از کشورهای همسایه مان شده است که هنوزهم این کشور خشونت‌ها را در افغانستان توسط بیش از بیست گروه هراس افگن یا ابزارهای جنگ نیابتی هماهنگ، زمینه سازی وطرح‌ریزی می‌کند.» 

در همین حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل، از بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه این سازمان ابراز تاسف می‌کند.

سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «ما از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بیرون کشیدن نام گلبدین از فهرست سیاه و نیز عفو شدن آشکار او و فرمانده‌هان‌اش از سوی حکومت افغانستان مآیوس شده‌ایم، زیرا ما باور داریم که گلبدین و فرمانده‌هان‌اش در چهار دهه گذشته قوانین را نقض کرده‌اند.» 

از سویی هم، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان تاکید می‌ورزد که نیاز است تا حکومت افغانستان با فساد مبارزه کند و اصلاحات لازم را به میان آورد.
اوضاع افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت جهانی، موضوع این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
 
سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۳ هزار و ۷۱۲ رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵میلادی، پنج درصد افزایش را نشان می دهد.

بربنیاد این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان درگیری های طالبان با نیروهای امنیتی افغان ۲۲ درصد افزایش داشته است.

نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل، با نکوهش حمله های هراس افگنانه اخیر در پاکستان، می گوید که کارگیری از گروه های هراس افگن همچون ابزار جنگ نیابتی، کشورها را با چنین سرنوشتی رو به رو می سازد.
  
از سویی هم، بربنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۶ میلادی کشت خشخاش در کشور ۱۰ درصد افزایش داشته و تولید تریاک هم ۴۵ درصد بیشتر شده است.

روند تخریب کشت زارهای کوکنار نیز  در این سال، ۹۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

افغانستان برعلیه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد

محمود صیقل همچنان پاکستان را هنوزهم پناهگاه امن هراس افگنان می‌داند و می‌گوید که بدون نابود نشدن این پناه‌گاها رسیدن به صلح در افغانستان ممکن  نیست

Thumbnail

افغانستان از نقض حاکمیتش از سوی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که ارتش پاکستان در نزدیک به دونیم ماه گذشته  ۵۹ بار حاکمیت ارضی افغانستان را نقض کرده است.

وی گفت: «ازماه جنوری تاکنون ما پنجاه و نه مورد نقض حاکمیت ارضی افغانستان را از سوی نیروهای ارتش پاکستان ثبت کرده‌ایم که شامل سه مورد نقض حریم هوایی و شلیک بیش از یک هزار و سه صد وهفتاد و پنج موشک نیز می‌شود.این حمله‌ها در کنار تلفات جانی چهار صد و پنجاه خانواده را در هوای سرد زمستان ناگذیر به فرار ازخانه‌های شان کرده‌اند.»

محمود صیقل همچنان پاکستان را هنوزهم پناهگاه امن هراس افگنان می‌داند و می‌گوید که بدون نابود نشدن این پناه‌گاها رسیدن به صلح در افغانستان ممکن  نیست.

صیقل اضافه کرد: «اوضاع کنونی به گونه فاجعه باری باعث یک جنگ اعلام ناشده با یکی از کشورهای همسایه مان شده است که هنوزهم این کشور خشونت‌ها را در افغانستان توسط بیش از بیست گروه هراس افگن یا ابزارهای جنگ نیابتی هماهنگ، زمینه سازی وطرح‌ریزی می‌کند.» 

در همین حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل، از بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه این سازمان ابراز تاسف می‌کند.

سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «ما از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بیرون کشیدن نام گلبدین از فهرست سیاه و نیز عفو شدن آشکار او و فرمانده‌هان‌اش از سوی حکومت افغانستان مآیوس شده‌ایم، زیرا ما باور داریم که گلبدین و فرمانده‌هان‌اش در چهار دهه گذشته قوانین را نقض کرده‌اند.» 

از سویی هم، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان تاکید می‌ورزد که نیاز است تا حکومت افغانستان با فساد مبارزه کند و اصلاحات لازم را به میان آورد.
اوضاع افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت جهانی، موضوع این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
 
سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۳ هزار و ۷۱۲ رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵میلادی، پنج درصد افزایش را نشان می دهد.

بربنیاد این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان درگیری های طالبان با نیروهای امنیتی افغان ۲۲ درصد افزایش داشته است.

نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل، با نکوهش حمله های هراس افگنانه اخیر در پاکستان، می گوید که کارگیری از گروه های هراس افگن همچون ابزار جنگ نیابتی، کشورها را با چنین سرنوشتی رو به رو می سازد.
  
از سویی هم، بربنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۶ میلادی کشت خشخاش در کشور ۱۰ درصد افزایش داشته و تولید تریاک هم ۴۵ درصد بیشتر شده است.

روند تخریب کشت زارهای کوکنار نیز  در این سال، ۹۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

هم‌رسانی کنید