تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افغانستان در حال از دست دادن سک‌ها تنها اقلیت غیرمسلمان خود است

افغانستان در حال از دست دادن تنها اقلیت غیرمسلمان خود است؛ نماینده‌گان مردم سک و هندوی کشور می‌گویند که هرچند جمعیت سک و هندوی افغانستان زمانی رو به رشد بود، اما اکنون شمار آنان رو به کاهش است و بسیاری از این شهروندان در حال فرار از زادگاهشان هستند.

نابرابری‌های مدنی، تبعیض اجتماعی، غصب خانه‌ها و دارایی‌ها از سوی زورمندان و فراهم نبودن زمینه‌ی کار ازعلت‌های اصلی فرار هندوها و سک‌های کشور است.

انارکلی هنریار سناتور و فعال حقوق بشر اظهارداشت: "اقلیت هندو و سک افغانستان اکنون در شمار کوچک هستند و بسیار مشکل دارند، یکی از مشکلات بزرگ آنان تبعیض اجتماعی است. با وجود این همه جنبه‌های منفی ما هنوز هم روابط خوب با برادران و خواهران مسلمان‌مان داریم؛ اما در برابر تبعیض اجتماعی ناتوان هستیم."

چالش‌ها در برابر این اقلیت اکنون به اندازه‌ای است که حتا آنان جایی برای سوزاندن مردگان خود ندارند. این چالش‌ها باعث شده که شمار هندوان و سک‌ها در افغانستان به ۲هزارو ۵۰۰ تن برسد در حالی که شمار آنان در دههی ۱۹۹۰ به ۱۰۰هزار تن میرسید.

هنریار ادامه داد: "در تمامی ولایت‌ها سک‌ها زمین دارند؛ اما متأسفانه زمین‌هایشان از سوی زورمندان در جریان جنگ گرفته شده است. اما مشکل بزرگ دیگر ما این است که افراد و اشخاصی با سندهای جعلی دارایی‌های هندوان و سک‌ها را به نام خود کرده‌اند".

اریندر سنگ یکی از شهروندان سک افغانستان که با روس‌ها جنگیده است از سرگذشت تلخ هم مذهبانش سخن گفت.

اریندر سنگ دانشمند مذهبی خاطرنشان کرد: "هنگامی که ما به نهادهای حکومتی مراجعه می‌کنیم برای ما گفته می‌شود که شما اینجا چه می‌کنید شما خو افغان نیستید؛ هرچند ما شناسنامه‌هایمان را برایشان نشان می‌دهیم اما باور نمی‌کنند و می‌گویند به هند بروید. اما این افغانستان وطن ما است ما درهمین جا به دنیا آمده‌ایم."

جسمیت سنگ کودک هشت ساله‌ای است که همه روزه از سوی کودکان مسلمان آزار و اذیت می‌شود.

وی گفت: "هنگامی که ما بیرون می‌رویم کودکان دیگر دستارهایمان را پس می‌کنند و حتا برخی اوقات ما را می‌زنند و داشته‌هایمان را از نزدمان می‌گیرند."

هندوان و سک‌ها، هیچ نماینده‌ی منتخبی در مجلس نماینده‌گان ندارند تا صدای آنان را بلند کند، هرچند حامد کرزی ۲ سال پیش خواستار اختصاص یک کرسی مجلس نمایندهگان به این اقلیت شد اما اعضای مجلس این خواست را رد کردند.

افغانستان

افغانستان در حال از دست دادن سک‌ها تنها اقلیت غیرمسلمان خود است

افغانستان در حال از دست دادن تنها اقلیت غیرمسلمان خود است؛ نماینده‌گان مردم سک و هندوی کشور می‌گوی

Thumbnail

افغانستان در حال از دست دادن تنها اقلیت غیرمسلمان خود است؛ نماینده‌گان مردم سک و هندوی کشور می‌گویند که هرچند جمعیت سک و هندوی افغانستان زمانی رو به رشد بود، اما اکنون شمار آنان رو به کاهش است و بسیاری از این شهروندان در حال فرار از زادگاهشان هستند.

نابرابری‌های مدنی، تبعیض اجتماعی، غصب خانه‌ها و دارایی‌ها از سوی زورمندان و فراهم نبودن زمینه‌ی کار ازعلت‌های اصلی فرار هندوها و سک‌های کشور است.

انارکلی هنریار سناتور و فعال حقوق بشر اظهارداشت: "اقلیت هندو و سک افغانستان اکنون در شمار کوچک هستند و بسیار مشکل دارند، یکی از مشکلات بزرگ آنان تبعیض اجتماعی است. با وجود این همه جنبه‌های منفی ما هنوز هم روابط خوب با برادران و خواهران مسلمان‌مان داریم؛ اما در برابر تبعیض اجتماعی ناتوان هستیم."

چالش‌ها در برابر این اقلیت اکنون به اندازه‌ای است که حتا آنان جایی برای سوزاندن مردگان خود ندارند. این چالش‌ها باعث شده که شمار هندوان و سک‌ها در افغانستان به ۲هزارو ۵۰۰ تن برسد در حالی که شمار آنان در دههی ۱۹۹۰ به ۱۰۰هزار تن میرسید.

هنریار ادامه داد: "در تمامی ولایت‌ها سک‌ها زمین دارند؛ اما متأسفانه زمین‌هایشان از سوی زورمندان در جریان جنگ گرفته شده است. اما مشکل بزرگ دیگر ما این است که افراد و اشخاصی با سندهای جعلی دارایی‌های هندوان و سک‌ها را به نام خود کرده‌اند".

اریندر سنگ یکی از شهروندان سک افغانستان که با روس‌ها جنگیده است از سرگذشت تلخ هم مذهبانش سخن گفت.

اریندر سنگ دانشمند مذهبی خاطرنشان کرد: "هنگامی که ما به نهادهای حکومتی مراجعه می‌کنیم برای ما گفته می‌شود که شما اینجا چه می‌کنید شما خو افغان نیستید؛ هرچند ما شناسنامه‌هایمان را برایشان نشان می‌دهیم اما باور نمی‌کنند و می‌گویند به هند بروید. اما این افغانستان وطن ما است ما درهمین جا به دنیا آمده‌ایم."

جسمیت سنگ کودک هشت ساله‌ای است که همه روزه از سوی کودکان مسلمان آزار و اذیت می‌شود.

وی گفت: "هنگامی که ما بیرون می‌رویم کودکان دیگر دستارهایمان را پس می‌کنند و حتا برخی اوقات ما را می‌زنند و داشته‌هایمان را از نزدمان می‌گیرند."

هندوان و سک‌ها، هیچ نماینده‌ی منتخبی در مجلس نماینده‌گان ندارند تا صدای آنان را بلند کند، هرچند حامد کرزی ۲ سال پیش خواستار اختصاص یک کرسی مجلس نمایندهگان به این اقلیت شد اما اعضای مجلس این خواست را رد کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره