Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت امارات به نماینده‌گان طالبان اجازۀ ورود به این کشور را نداد

 بر بنیاد گزارش‌ها، قرار بود دو تن از مسوولان دفتر طالبان در قطر به امارات متحده عربی بروند و در مراسم فاتحه خوانی سفیر امارات در افغانستان  که در کندهار زخمی شد و به روز چهارشنبه جان باخت، شرکت کنند، اما حکومت امارات متحده عربی به این دوتن اجازه ورود  نداد.

ملا شیر محمد عباس استانکزی و مولوی مدنی، دو تن از مسوولان دفتر طالبان در قطر که می خواستند برای شرکت در مراسم فاتحه خوانی سفیر امارات متحده عربی شرکت کنند؛ اما امارات متحده عربی از ورود آنان جلوگیری کرد.
 
این افراد مأموریت داشتند تا ضمن شرکت در مراسم دعا و فاتحه، نقش طالبان در انفجار کندهار را نیز رد کنند، اما اجازۀ ورود به آنان از سوی حکومت امارات داده نشد.
 
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «اکثریت حمله‍‌های تروریستی در افغانستان توسط طالبان انجام می‌شود. این گروپ برای امنیت جهانی و امنیت منطقه بسیار خطرناک است و ما امیدواریم تمام کشورها بالای این گروه فشارها را وارد بکنند.»
 
امارات متحده عربی، نخستین کشوری بود که نظام طالبان را به رسمیت شناخت، ولی به باور برخی از آگاهان نظامی، روابط کشورهای خلیج، رفته رفته با طالبان تیره می‌شود.
 
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی، گفت: «این نشانه بی‌اعتمادی و قطع رابطه با طالبان می‌باشد که کشورهای خلیح باید در روابط شان با طالبان و شبکه‌های هراس افگن تجدید نظر بکنند.»
 
برخی از منابع و رسانه‌ها گفته‌اند که ملا عباس آخند، رییس دفتر طالبان در اسلام آباد نیز می‌خواست با پاسپورت پاکستانی به امارات برود، اما به او نیز اجازه ورود به این کشور داده نشد.
 
فدا محمد نظری، آگاه امور سیاسی، گفت: «شورای کویته برای فرماندهی و مسایل داخلی شان بود و روابط بین المللی شان از قبل توسط پاکستان و آی اس آی تدوین می‌شد. تنها در این اواخر طالبان با روسیه، چین و یک سلسله کشورها ارتباط گرفته.»
 
طالبان این خبر را رد کرده و گفته است که همچون چیزی اتفاق نیافتده است.
 
پیش از این کابل اعلام کرده است که انفجار بیست و یکم ماه جدی درمهمان‌خانه والی کندهار از سوی یک فرمانده طالبان  در نزدیکی چمن پاکستان طرح ریزی شده بود، اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده‌اند.

حکومت امارات به نماینده‌گان طالبان اجازۀ ورود به این کشور را نداد

برخی از منابع و رسانه‌ها گفته‌اند که ملا عباس آخند، رییس دفتر طالبان در اسلام آباد نیز می‌خواست با پاسپورت پاکستانی به امارات برود، اما به او نیز اجازه ورود به این کشور داده نشد.

Thumbnail

 بر بنیاد گزارش‌ها، قرار بود دو تن از مسوولان دفتر طالبان در قطر به امارات متحده عربی بروند و در مراسم فاتحه خوانی سفیر امارات در افغانستان  که در کندهار زخمی شد و به روز چهارشنبه جان باخت، شرکت کنند، اما حکومت امارات متحده عربی به این دوتن اجازه ورود  نداد.

ملا شیر محمد عباس استانکزی و مولوی مدنی، دو تن از مسوولان دفتر طالبان در قطر که می خواستند برای شرکت در مراسم فاتحه خوانی سفیر امارات متحده عربی شرکت کنند؛ اما امارات متحده عربی از ورود آنان جلوگیری کرد.
 
این افراد مأموریت داشتند تا ضمن شرکت در مراسم دعا و فاتحه، نقش طالبان در انفجار کندهار را نیز رد کنند، اما اجازۀ ورود به آنان از سوی حکومت امارات داده نشد.
 
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «اکثریت حمله‍‌های تروریستی در افغانستان توسط طالبان انجام می‌شود. این گروپ برای امنیت جهانی و امنیت منطقه بسیار خطرناک است و ما امیدواریم تمام کشورها بالای این گروه فشارها را وارد بکنند.»
 
امارات متحده عربی، نخستین کشوری بود که نظام طالبان را به رسمیت شناخت، ولی به باور برخی از آگاهان نظامی، روابط کشورهای خلیج، رفته رفته با طالبان تیره می‌شود.
 
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی، گفت: «این نشانه بی‌اعتمادی و قطع رابطه با طالبان می‌باشد که کشورهای خلیح باید در روابط شان با طالبان و شبکه‌های هراس افگن تجدید نظر بکنند.»
 
برخی از منابع و رسانه‌ها گفته‌اند که ملا عباس آخند، رییس دفتر طالبان در اسلام آباد نیز می‌خواست با پاسپورت پاکستانی به امارات برود، اما به او نیز اجازه ورود به این کشور داده نشد.
 
فدا محمد نظری، آگاه امور سیاسی، گفت: «شورای کویته برای فرماندهی و مسایل داخلی شان بود و روابط بین المللی شان از قبل توسط پاکستان و آی اس آی تدوین می‌شد. تنها در این اواخر طالبان با روسیه، چین و یک سلسله کشورها ارتباط گرفته.»
 
طالبان این خبر را رد کرده و گفته است که همچون چیزی اتفاق نیافتده است.
 
پیش از این کابل اعلام کرده است که انفجار بیست و یکم ماه جدی درمهمان‌خانه والی کندهار از سوی یک فرمانده طالبان  در نزدیکی چمن پاکستان طرح ریزی شده بود، اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید