تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

"امریکا از طالبان خواسته تا با کاهش دراز مدت خشونت‌ها توافق کنند"

یک منبع نزدیک به گروه طالبان از زبان اعضای دفتر طالبان در قطر می‌گوید که به تازه‌گی ایالات متحده امریکا از طالبان خواسته تا از بهر امضای توافقنامه صلح، گروه طالبان در باره کاهش خشونت‌ها به گونه درازمدت  توافق کنند.

طالبان اکنون این خواست امریکاییان را با رهبری شان در میان گذاشته و رای زنی‌ها در این باره ادامه دارند.

مولانا جلال‌الدین شینواری، لوی سارنوال در زمان طالبان در این باره گفت:«از طرف خلیل‌زاد صاحب در آنجا خواسته شد که کاهش خشونت‌ها بگونه دایمی توافق شود که طالبان در این باره با رهبران شان مشوره می‌کنند، امیدواری‌های زیادی وجود دارند که نتیجه آن مثبت خواهد بود.»

درهمین حال، منابع در قطر می‌گویند که نشست‌ها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در این روزها به گونه وقفه‌یی به پیش برده می‌شوند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد در این مورد گفت:« گفته می‌شود که گفتگوها میان طالبان و امریکا در این روز ها در قطر آهسته تر شده است و با گذشت هر روز فضای اعتماد میان دو طرف فاصله می‌گیرد.»
با این همه، احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که حکومت در باره ایجاد یک هیئت گفتگوکننده با آنان مشوره یی نکرده است و این احزاب پس از ایجاد یک اجماع ملی از حکومت می‌خواهند که از بهر گفتگو با طالبان با این اجماع بپیوندد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت:« ترجیح ما این است که این هیئت جامع باشد و ارگ نشینان نیز مشمول آن باشد، اگر حکومت به هیچ وجه حاضر نشود که با اجماع ملی یکجا شود، مذاکره می‌تواند که از طرف اجماع ملی صورت بگیرد.»

از سوی دیگر، ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که هیئت گفتگوکننده حکومت افغانستان با طالبان یک هیئت جامع است و برای ایجاد این هیئت با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی گفتگو و مشوره شده است.

انوری افزود:« هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان حدود پنج ماه قبل در اثر مشوره گسترده با تمامی سیاسیون مطرح، نهادهای جامعه مدنی و نماینده‌گان مردم افغانستان انتخاب شده است.»

افغانستان

"امریکا از طالبان خواسته تا با کاهش دراز مدت خشونت‌ها توافق کنند"

حکومت افغانستان طرح کاهش خشونت‌ها را عملی نمی‌داند و از بهر آغاز گفتگوها میان افغانان بر پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان تاکید می ورزد.

Thumbnail

یک منبع نزدیک به گروه طالبان از زبان اعضای دفتر طالبان در قطر می‌گوید که به تازه‌گی ایالات متحده امریکا از طالبان خواسته تا از بهر امضای توافقنامه صلح، گروه طالبان در باره کاهش خشونت‌ها به گونه درازمدت  توافق کنند.

طالبان اکنون این خواست امریکاییان را با رهبری شان در میان گذاشته و رای زنی‌ها در این باره ادامه دارند.

مولانا جلال‌الدین شینواری، لوی سارنوال در زمان طالبان در این باره گفت:«از طرف خلیل‌زاد صاحب در آنجا خواسته شد که کاهش خشونت‌ها بگونه دایمی توافق شود که طالبان در این باره با رهبران شان مشوره می‌کنند، امیدواری‌های زیادی وجود دارند که نتیجه آن مثبت خواهد بود.»

درهمین حال، منابع در قطر می‌گویند که نشست‌ها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در این روزها به گونه وقفه‌یی به پیش برده می‌شوند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد در این مورد گفت:« گفته می‌شود که گفتگوها میان طالبان و امریکا در این روز ها در قطر آهسته تر شده است و با گذشت هر روز فضای اعتماد میان دو طرف فاصله می‌گیرد.»
با این همه، احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که حکومت در باره ایجاد یک هیئت گفتگوکننده با آنان مشوره یی نکرده است و این احزاب پس از ایجاد یک اجماع ملی از حکومت می‌خواهند که از بهر گفتگو با طالبان با این اجماع بپیوندد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت:« ترجیح ما این است که این هیئت جامع باشد و ارگ نشینان نیز مشمول آن باشد، اگر حکومت به هیچ وجه حاضر نشود که با اجماع ملی یکجا شود، مذاکره می‌تواند که از طرف اجماع ملی صورت بگیرد.»

از سوی دیگر، ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که هیئت گفتگوکننده حکومت افغانستان با طالبان یک هیئت جامع است و برای ایجاد این هیئت با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی گفتگو و مشوره شده است.

انوری افزود:« هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان حدود پنج ماه قبل در اثر مشوره گسترده با تمامی سیاسیون مطرح، نهادهای جامعه مدنی و نماینده‌گان مردم افغانستان انتخاب شده است.»

هم‌رسانی کنید