Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا برای خروج هزاران سربازش از افغانستان آماده‌گی می‌گیرد

ایالات متحده و طالبان به یک توافق نخستین برای خروج هزاران سرباز امریکایی از افغانستان دست یافته اند.

روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌هد که بربنیاد یک توافق نخستین، حکومت ایالات متحده در حال آماده‌گی برای بیرون ساختن شش هزار سرباز امریکایی از افغانستان است که با این کاهش شمار نیروهای امریکایی در کشور به هشت تا نه هزار تن خواهد رسید. 

مقام‌های امریکایی گفته اند که در مقابل کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان طالبان نیاز خواهند داشت تا یک آتش‌بس را اعلام کنند و رابطه شان را با القاعده قع کنند کنند.

یک مقام امریکایی گفته است که هشتاد تا نود درصد توافق امریکا با طالبان نهایی شده است اما کار روی بیست درصد دیگر دُشوار خواهد بود.

یک مقام دیگر امریکایی می‌گوید که نهایی شدن توافق، کاهش بیشتر سربازان امریکایی و رسیدن به یک توافق وسیع صلح در افغانستان، نیازمند آغاز مذاکرات  طالبان با حکومت افغانستان نیز خواهد بود. 

هرچند مقام‌های امریکایی گفته اند که یک توافق فراگیر صلح  پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دست آمده می‌تواند اما این مقام‌ها هشدار می‌دهند که ممکن است رهبران طالبان نهایی‌سازی آن را، به تأخیر بیندازند.

امریکا برای خروج هزاران سربازش از افغانستان آماده‌گی می‌گیرد

مقام‌های امریکایی گفته اند که در مقابل کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان طالبان نیاز خواهند داشت تا یک آتش‌بس را اعلام کنند. 

Thumbnail

ایالات متحده و طالبان به یک توافق نخستین برای خروج هزاران سرباز امریکایی از افغانستان دست یافته اند.

روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌هد که بربنیاد یک توافق نخستین، حکومت ایالات متحده در حال آماده‌گی برای بیرون ساختن شش هزار سرباز امریکایی از افغانستان است که با این کاهش شمار نیروهای امریکایی در کشور به هشت تا نه هزار تن خواهد رسید. 

مقام‌های امریکایی گفته اند که در مقابل کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان طالبان نیاز خواهند داشت تا یک آتش‌بس را اعلام کنند و رابطه شان را با القاعده قع کنند کنند.

یک مقام امریکایی گفته است که هشتاد تا نود درصد توافق امریکا با طالبان نهایی شده است اما کار روی بیست درصد دیگر دُشوار خواهد بود.

یک مقام دیگر امریکایی می‌گوید که نهایی شدن توافق، کاهش بیشتر سربازان امریکایی و رسیدن به یک توافق وسیع صلح در افغانستان، نیازمند آغاز مذاکرات  طالبان با حکومت افغانستان نیز خواهد بود. 

هرچند مقام‌های امریکایی گفته اند که یک توافق فراگیر صلح  پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دست آمده می‌تواند اما این مقام‌ها هشدار می‌دهند که ممکن است رهبران طالبان نهایی‌سازی آن را، به تأخیر بیندازند.

هم‌رسانی کنید