تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'امریکا برای خروج کامل نیروهایش از افغانستان برنامه‌ریزی نکرده‌'

وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) یک سوم از ۱۳هزار سرباز جنگی‌اش را تا تابستان امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد؛ اما بیرون شدن باقی این نیروها - ۸۶۰۰ تن - با موجی از شک و تردیدها روبه‌رو است.

کنیت مک کینزی، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده می‌گوید که هیچ برنامه‌یی برای بیرون ساختن ۸۶۰۰ سرباز امریکایی از افغانستان طرح‌ریزی نشده‌است.

او که در یک نشست کمیتۀ تسلیحاتی سنای امریکا سخن می‌زد، هرگونه کاهش بیشتر را در شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را وابسته به عملی شدن وعده‌های طالبان و اوضاع امنیتی افغانستان دانست.

مک کینزی، تأکید کرد که به تمایل طالبان برای ادامۀ روند صلح با حکومت افغانستان، اطمینان ندارد: «ما تاکنون برنامه‌یی برای کاهش نیروهای مان از مرز ۸۶۰۰ تاکنون نداریم. اوضاع افغانستان روشن خواهد ساخت که آیا پایین‌‎تر از این سطح برویم یا نه. اگر اوضاع افغانستان اجازه ندهد، توصیۀ من این است که این کاهش را ادامه ندهیم.»

این جنرال امریکایی، در بخش دیگر از سخنانش از کمک اندک نیروهای امریکایی با طالبان در عقب راندن جنگجویان داعش از شرق افغانستان خبر داد، اما جزییات دربارۀ چگونگی این همکاری بدست نداد: «در چند ماه گذشته در شرق افغانستان، ما گواه فشار طالبان بر داعش و برهم خوردن حضور داعش در ولایت شرقی ننگرهار بوده‌ایم و طالبان در انجام این کار بسیار مؤثر بوده‌اند. و آنان پشتیبانی محدود ما را در این کار داشتند.»

از سویی دیگر، لورل میلر، سرپرست پیشین نماینده‌گی ویژۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که اگر امریکا به‌گونۀ کامل از افغانستان بیرون شود جنگ در این کشور شدت خواهد گرفت: «اگر امریکا بی یک توافق نامۀ صلح میان افغانان به‌گونۀ کامل از افغانستان بیرون شود، جنگ بسیار شدت خواهد گرفت و به یک جنگ داخلی خواهد انجامید. ممکن است سفارت امریکا تخلیه شود و کمک‌ها به افغانستان بسیار زیاد کاهش یابند.»

داگلاس لوت، نمایندۀ پیشین امریکا در ناتو نیز اظهار داشت: «توافق‌نامۀ صلح با طالبان، صلح نخواهد آورد؛ اما یک گام در مسیر درست است. مسیر طولانی و دشوار خواهد بود اما ما از یک توافق‌نامۀ صلح در میان افغانان به‌‎شمول طالبان سال‌ها دور استیم.»

لورل میلر، به این باور است که طالبان باید بپذیرند که ممکن است امریکا تا زمانی که این گروه به یک توافق با طرف‌های افغانی جنگ نرسند، از این کشور بیرون نخواهد شد.

نیروهای امریکایی به تازه‌گی خروج شماری از نیروهای شان را از افغانستان اعلام کرده‌اند و بربنیاد توافق نامۀ صلح امریکا با طالبان تمامی نیروهای امریکایی و ناتو تا چهارده ماه پس از امضای این توافق‌نامه افغانستان را ترک خواهند کرد.

'امریکا برای خروج کامل نیروهایش از افغانستان برنامه‌ریزی نکرده‌'

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان، قرار است در ۱۳۵ روز نیروهای امریکایی از ۱۳ هزار به ۸۶۰۰ تن در افغانستان کاهش یابند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) یک سوم از ۱۳هزار سرباز جنگی‌اش را تا تابستان امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد؛ اما بیرون شدن باقی این نیروها - ۸۶۰۰ تن - با موجی از شک و تردیدها روبه‌رو است.

کنیت مک کینزی، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده می‌گوید که هیچ برنامه‌یی برای بیرون ساختن ۸۶۰۰ سرباز امریکایی از افغانستان طرح‌ریزی نشده‌است.

او که در یک نشست کمیتۀ تسلیحاتی سنای امریکا سخن می‌زد، هرگونه کاهش بیشتر را در شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را وابسته به عملی شدن وعده‌های طالبان و اوضاع امنیتی افغانستان دانست.

مک کینزی، تأکید کرد که به تمایل طالبان برای ادامۀ روند صلح با حکومت افغانستان، اطمینان ندارد: «ما تاکنون برنامه‌یی برای کاهش نیروهای مان از مرز ۸۶۰۰ تاکنون نداریم. اوضاع افغانستان روشن خواهد ساخت که آیا پایین‌‎تر از این سطح برویم یا نه. اگر اوضاع افغانستان اجازه ندهد، توصیۀ من این است که این کاهش را ادامه ندهیم.»

این جنرال امریکایی، در بخش دیگر از سخنانش از کمک اندک نیروهای امریکایی با طالبان در عقب راندن جنگجویان داعش از شرق افغانستان خبر داد، اما جزییات دربارۀ چگونگی این همکاری بدست نداد: «در چند ماه گذشته در شرق افغانستان، ما گواه فشار طالبان بر داعش و برهم خوردن حضور داعش در ولایت شرقی ننگرهار بوده‌ایم و طالبان در انجام این کار بسیار مؤثر بوده‌اند. و آنان پشتیبانی محدود ما را در این کار داشتند.»

از سویی دیگر، لورل میلر، سرپرست پیشین نماینده‌گی ویژۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که اگر امریکا به‌گونۀ کامل از افغانستان بیرون شود جنگ در این کشور شدت خواهد گرفت: «اگر امریکا بی یک توافق نامۀ صلح میان افغانان به‌گونۀ کامل از افغانستان بیرون شود، جنگ بسیار شدت خواهد گرفت و به یک جنگ داخلی خواهد انجامید. ممکن است سفارت امریکا تخلیه شود و کمک‌ها به افغانستان بسیار زیاد کاهش یابند.»

داگلاس لوت، نمایندۀ پیشین امریکا در ناتو نیز اظهار داشت: «توافق‌نامۀ صلح با طالبان، صلح نخواهد آورد؛ اما یک گام در مسیر درست است. مسیر طولانی و دشوار خواهد بود اما ما از یک توافق‌نامۀ صلح در میان افغانان به‌‎شمول طالبان سال‌ها دور استیم.»

لورل میلر، به این باور است که طالبان باید بپذیرند که ممکن است امریکا تا زمانی که این گروه به یک توافق با طرف‌های افغانی جنگ نرسند، از این کشور بیرون نخواهد شد.

نیروهای امریکایی به تازه‌گی خروج شماری از نیروهای شان را از افغانستان اعلام کرده‌اند و بربنیاد توافق نامۀ صلح امریکا با طالبان تمامی نیروهای امریکایی و ناتو تا چهارده ماه پس از امضای این توافق‌نامه افغانستان را ترک خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید