تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا درآستانه نهایی سازی خروج نیمی از سربازانش از افغانستان است

ایالات متحده در آستانه نهایی سازی بیرون کردن نیمی ازسربازان اش از افغانستان است.

تلویزیون سی ان ان گزارش می دهد که حکومت دانلد ترمپ درحال نهایی سازی چهار هزار سرباز اش ازافغانستان است.

هم اکنون شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به ۸ هزار و ۶۰۰ تن می‎رسد اما بر بنیاد طرح کنونی که در حال نهایی سازی است شمار آنان به ۴ هزار و ۵۰۰ تن کاهش خواهد یافت. 
در این صورت شمار نیروهای امریکایی در کشور در نزدیک به جنگ دوحه واشنگتن در افغانستان به پایین ترین سطح خواهد رسید.

اما سی ان ان گزارش می‎دهد که تصمیم درباره کاهش این نیروها با افزایش حمله‎های طالبان در برابر حکومت افغانستان تاکنون نهایی نشده است.

در حالی که تصمیم نهایی نیست، وزیر دفاع مارک اسپر هفته گذشته در این باره با هم پیمانان ناتو و در نشست دیروز با دبیرکل این پیمان در بروکسل رایزنی کرد.

بربنیاد توافق نامه‎یی که در بیست و نهم ماه فبروری میان امریکا و طالبان امضا شد واشنگتن تعهد سپرده است که در صورت عملی شدن تعهدات طالبان، سربازان اش را در جریان ۱۴ ماه از افغانستان بیرون می‎کند.

به گزارش سی ان ان هرگاه این چهار هزار سرباز از افغانستان بیرون شوند، مأموریت‌های آموزش و پشتیبانی نیروهای افغان و پیکار با هراس افگنی صدمه خواهند دید و چالش‌های نیروهای افغان که با افزایش حمله‌ها و تلفات بلند روبه رو اند بیشتر از این خواهند شد.

امریکا درآستانه نهایی سازی خروج نیمی از سربازانش از افغانستان است

تلویزیون سی ان ان گزارش می دهد که حکومت دانلد ترمپ درحال نهایی سازی چهار هزار سرباز اش ازافغانستان است.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده در آستانه نهایی سازی بیرون کردن نیمی ازسربازان اش از افغانستان است.

تلویزیون سی ان ان گزارش می دهد که حکومت دانلد ترمپ درحال نهایی سازی چهار هزار سرباز اش ازافغانستان است.

هم اکنون شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به ۸ هزار و ۶۰۰ تن می‎رسد اما بر بنیاد طرح کنونی که در حال نهایی سازی است شمار آنان به ۴ هزار و ۵۰۰ تن کاهش خواهد یافت. 
در این صورت شمار نیروهای امریکایی در کشور در نزدیک به جنگ دوحه واشنگتن در افغانستان به پایین ترین سطح خواهد رسید.

اما سی ان ان گزارش می‎دهد که تصمیم درباره کاهش این نیروها با افزایش حمله‎های طالبان در برابر حکومت افغانستان تاکنون نهایی نشده است.

در حالی که تصمیم نهایی نیست، وزیر دفاع مارک اسپر هفته گذشته در این باره با هم پیمانان ناتو و در نشست دیروز با دبیرکل این پیمان در بروکسل رایزنی کرد.

بربنیاد توافق نامه‎یی که در بیست و نهم ماه فبروری میان امریکا و طالبان امضا شد واشنگتن تعهد سپرده است که در صورت عملی شدن تعهدات طالبان، سربازان اش را در جریان ۱۴ ماه از افغانستان بیرون می‎کند.

به گزارش سی ان ان هرگاه این چهار هزار سرباز از افغانستان بیرون شوند، مأموریت‌های آموزش و پشتیبانی نیروهای افغان و پیکار با هراس افگنی صدمه خواهند دید و چالش‌های نیروهای افغان که با افزایش حمله‌ها و تلفات بلند روبه رو اند بیشتر از این خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره