Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا: راه اندازی تظاهرات از سوی نور مسأله داخلی افغانستان است

پس از هشدارهای عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، از راه اندازی تظاهرات گسترده و بزرگ در پانزده ولایت کشور، ایالات متحده امریکا، اما می گوید که این، یک مسأله داخلی افغانستان است.

هیدر ناوَرت، سخن گوی وزارت خارجه امریکا در این باره بیشتر نمی گوید، اما پیش از این واشگتن بر حل مسالمت آمیز تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت تأکید کرده است

او، در پاسخ به این پرسش که آیا راه اندازی این تظاهرات، افغانستان را بی ثبات نخواهد ساخت، چنین گفت: «من از این اعتراضاتی که شما یاد آور شدید آگاهی ندارم؛ فکر می کنم که احتمالآ یک موضوع داخلی است.»

این در حالی است که ده روز دیگر تا زمان تعیین شده از سوی عطا محمد نور، برای راه اندازی این تظاهرات بزرگ در برابر حکومت مانده است.

آقای نور هشدار داده است که خودش با یک کاروان ده هزار موتری به کابل خواهد آمد و همزمان با این، هوادارانش در پانزده ولایت دیگر کشور به جاده ها خواهند ریخت: «ما نمی خواهیم سکوت اختیار بکنیم؛ ما چنان حرکت مدنی و نافرمانی مدنی راه بیاندازیم، نه تنها کاخ (ریاست جمهوری) بلرزد، بلکه بریزد و بشکند.»

یک و نیم ماه پیش، تنش ها میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهور پس از آن بالا گرفتند که رییس جمهور استعفای پیشنهادی آقای نور را از ولایت بلخ، امضا کرد، اما نور این تصمیم را نپذیرفت و گفت که استعفای وی مشروط بوده است.

وی تاکنون که کارش در دفتر ولایت بلخ ادامه داده است، تأکید دارد که باید خواست هایش از سوی حکومت پذیرفته شوند.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی، هشدار می دهند که اگر این تنش ها از راه گفت و گو حل نشوند، پیامدهای منفی در پی خواهند داشت.

داوود ناجی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت:«این خوب است که امریکا به عنوان متحد دولت و نظام افغانستان به مسایل داخلی از این دست، دخالت نکند. بخاطر این که دخالت بی طرفانه در چنین مواردی، ممکن نیست و گرفتن هر طرف از این جناح داخلی، پیامد بسیار جدی دارد.»

پیش از این، واشنگتن در واکنش به تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت بر حل مسالمت آمیز و بی درنگ این تنش ها تأکید کرده است. اما، تا کنون که نماینده گان جمعیت و حکومت برای بیشتر از ده بار گفت و گو کرده اند، این گفت و گوها به یک نتیجه نهایی نرسیده اند.

امریکا: راه اندازی تظاهرات از سوی نور مسأله داخلی افغانستان است

عطامحمد نور، هشدار داده است که تا چند روز دیگر تظاهرات گسترده یی را در پانزده ولایت کشور راه اندازی خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

پس از هشدارهای عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، از راه اندازی تظاهرات گسترده و بزرگ در پانزده ولایت کشور، ایالات متحده امریکا، اما می گوید که این، یک مسأله داخلی افغانستان است.

هیدر ناوَرت، سخن گوی وزارت خارجه امریکا در این باره بیشتر نمی گوید، اما پیش از این واشگتن بر حل مسالمت آمیز تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت تأکید کرده است

او، در پاسخ به این پرسش که آیا راه اندازی این تظاهرات، افغانستان را بی ثبات نخواهد ساخت، چنین گفت: «من از این اعتراضاتی که شما یاد آور شدید آگاهی ندارم؛ فکر می کنم که احتمالآ یک موضوع داخلی است.»

این در حالی است که ده روز دیگر تا زمان تعیین شده از سوی عطا محمد نور، برای راه اندازی این تظاهرات بزرگ در برابر حکومت مانده است.

آقای نور هشدار داده است که خودش با یک کاروان ده هزار موتری به کابل خواهد آمد و همزمان با این، هوادارانش در پانزده ولایت دیگر کشور به جاده ها خواهند ریخت: «ما نمی خواهیم سکوت اختیار بکنیم؛ ما چنان حرکت مدنی و نافرمانی مدنی راه بیاندازیم، نه تنها کاخ (ریاست جمهوری) بلرزد، بلکه بریزد و بشکند.»

یک و نیم ماه پیش، تنش ها میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهور پس از آن بالا گرفتند که رییس جمهور استعفای پیشنهادی آقای نور را از ولایت بلخ، امضا کرد، اما نور این تصمیم را نپذیرفت و گفت که استعفای وی مشروط بوده است.

وی تاکنون که کارش در دفتر ولایت بلخ ادامه داده است، تأکید دارد که باید خواست هایش از سوی حکومت پذیرفته شوند.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی، هشدار می دهند که اگر این تنش ها از راه گفت و گو حل نشوند، پیامدهای منفی در پی خواهند داشت.

داوود ناجی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت:«این خوب است که امریکا به عنوان متحد دولت و نظام افغانستان به مسایل داخلی از این دست، دخالت نکند. بخاطر این که دخالت بی طرفانه در چنین مواردی، ممکن نیست و گرفتن هر طرف از این جناح داخلی، پیامد بسیار جدی دارد.»

پیش از این، واشنگتن در واکنش به تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت بر حل مسالمت آمیز و بی درنگ این تنش ها تأکید کرده است. اما، تا کنون که نماینده گان جمعیت و حکومت برای بیشتر از ده بار گفت و گو کرده اند، این گفت و گوها به یک نتیجه نهایی نرسیده اند.

هم‌رسانی کنید