Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا: طالبان زیان‌های سنگین مالی در حملات هوایی دیده‌اند

جنرال لینس بنج، معاون فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان، میگوید که تا به پیش آغاز آتشبس یکجانبه با گروه طالبان افغان، نیروهای امریکایی،۱۵۴موضع طالبان را بمباران و نابود کردند و به ارزش ۴۵میلیون دالر به این گروه زیان وارد شد.

این جنرال امریکایی می‌گوید که اکنون بیشتر منابع تمویلی گروه طالبان از جمله کارخانه‌های تولید مواد مخدر در هیچ‌جایی از افغانستان، مصوون نیستند.

او همچنان از نیرومندشدن تدریجی نیروهای هوایی کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که ۱۹ حملۀ هوایی بر پایگاه‌های طالبان، ازسوی این نیروها انجام داده‌اند و در نتیجه‌ی فعالیت‌های ضد مخدرات نیروهای افغانستان، حدود ۱۱میلیون دالر به طالبان زیان وارد آمده‌است.

او، گفت: «نیروی هوایی افغانستان، همچنان به توانایی‌های تازه از پرتاب بم‌های هدایت‌شده لیزری گرفته تا مبارزه هوایی برای تکمیل چرخ‌بال یو ایچ –‌۶۰ به عملیات خود ادامه می‌دهند.»

او افزود که این یک نیروی هوایی‌ است که هرروز بهتر می‌شود.

او اضافه کرد که بر بنیاد راهبرد تازه‌ی رییس‌جمهور این کشور برای آسیای جنوبی و افغانستان، آماج قراردادن منابع طالبان، یکی‌از موارد تازه این راهبرد است.

فشار برای مصالحه

او، در این باره گفت: «تمام هدف در مبارزات هوایی‌مان این است تا بر طالبان فشار وارد کنیم تا به مصالحه بیایند و کمک کنیم تا درک کنند که صلح برای‌شان بهترین گزینه است.»

او افزود: «ما آنان (طالبان) را از زمستان تا به‌حال زیر فشار قرار داده‌ایم و پیش‌از برگزاری آتش‌بس اخیر، ما توانسته‌ایم که ۱۵۴موضع طالبان را نابود سازیم.»

او تأکید کرد که نیروهای هوایی افغانستان در این حملات هوایی نیز سهیم بودند و ۱۹حمله‌ی هوایی در برابر منابع مالی طالبان، راه‌اندازی کرده‌اند که این هدف‌ها شامل مرکز تولید مواد مخدر، محل نگهداری و قاچاق، انبارهای جنگ‌افزار و مواد انفجاری و مرکزی‌های فرماندهی‌شان بوده‌است.

او در ادامه‌ گفت که راهبرد تازه برای ما اجازه می‌دهد تا فشارهای نظامی را افزایش دهیم که این سبب فشارهای دیپلماتیک و اجتماعی نیز شده‌اند و مردم در سراسر این کشور، خواهان صلح شده‌اند.

نبود تلفات غیرنظامیان

معاون فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که با وجود ۱۵۴حمله‌های هوایی بر طالبان، تاکنون هیچ‌شواهدی وجود ندارد که در جریان این حمله‌ها، غیرنظامیان آسیب دیده باشند.

او، در این باره گفت: «حمله‌های‌مان بسیار به‌گونه‌ی مشخص هدف‌ها را آماج قرار داده‌اند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد.»

او افزود که اگر طالبان وارد مصالحه با حکومت افغانستان و نیز آتش‌بس را تمدید نکنند، نیروهای ائتلاف به حملات‌شان علیه این گروه، ادامه خواهند داد.

امریکا: طالبان زیان‌های سنگین مالی در حملات هوایی دیده‌اند

یک مقام امریکایی می‌گوید که نیروی هوایی افغانستان، همچنان به توانایی‌های تازه در عملیات‌های‌شان می‌افزایند.

Thumbnail

جنرال لینس بنج، معاون فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان، میگوید که تا به پیش آغاز آتشبس یکجانبه با گروه طالبان افغان، نیروهای امریکایی،۱۵۴موضع طالبان را بمباران و نابود کردند و به ارزش ۴۵میلیون دالر به این گروه زیان وارد شد.

این جنرال امریکایی می‌گوید که اکنون بیشتر منابع تمویلی گروه طالبان از جمله کارخانه‌های تولید مواد مخدر در هیچ‌جایی از افغانستان، مصوون نیستند.

او همچنان از نیرومندشدن تدریجی نیروهای هوایی کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که ۱۹ حملۀ هوایی بر پایگاه‌های طالبان، ازسوی این نیروها انجام داده‌اند و در نتیجه‌ی فعالیت‌های ضد مخدرات نیروهای افغانستان، حدود ۱۱میلیون دالر به طالبان زیان وارد آمده‌است.

او، گفت: «نیروی هوایی افغانستان، همچنان به توانایی‌های تازه از پرتاب بم‌های هدایت‌شده لیزری گرفته تا مبارزه هوایی برای تکمیل چرخ‌بال یو ایچ –‌۶۰ به عملیات خود ادامه می‌دهند.»

او افزود که این یک نیروی هوایی‌ است که هرروز بهتر می‌شود.

او اضافه کرد که بر بنیاد راهبرد تازه‌ی رییس‌جمهور این کشور برای آسیای جنوبی و افغانستان، آماج قراردادن منابع طالبان، یکی‌از موارد تازه این راهبرد است.

فشار برای مصالحه

او، در این باره گفت: «تمام هدف در مبارزات هوایی‌مان این است تا بر طالبان فشار وارد کنیم تا به مصالحه بیایند و کمک کنیم تا درک کنند که صلح برای‌شان بهترین گزینه است.»

او افزود: «ما آنان (طالبان) را از زمستان تا به‌حال زیر فشار قرار داده‌ایم و پیش‌از برگزاری آتش‌بس اخیر، ما توانسته‌ایم که ۱۵۴موضع طالبان را نابود سازیم.»

او تأکید کرد که نیروهای هوایی افغانستان در این حملات هوایی نیز سهیم بودند و ۱۹حمله‌ی هوایی در برابر منابع مالی طالبان، راه‌اندازی کرده‌اند که این هدف‌ها شامل مرکز تولید مواد مخدر، محل نگهداری و قاچاق، انبارهای جنگ‌افزار و مواد انفجاری و مرکزی‌های فرماندهی‌شان بوده‌است.

او در ادامه‌ گفت که راهبرد تازه برای ما اجازه می‌دهد تا فشارهای نظامی را افزایش دهیم که این سبب فشارهای دیپلماتیک و اجتماعی نیز شده‌اند و مردم در سراسر این کشور، خواهان صلح شده‌اند.

نبود تلفات غیرنظامیان

معاون فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که با وجود ۱۵۴حمله‌های هوایی بر طالبان، تاکنون هیچ‌شواهدی وجود ندارد که در جریان این حمله‌ها، غیرنظامیان آسیب دیده باشند.

او، در این باره گفت: «حمله‌های‌مان بسیار به‌گونه‌ی مشخص هدف‌ها را آماج قرار داده‌اند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد.»

او افزود که اگر طالبان وارد مصالحه با حکومت افغانستان و نیز آتش‌بس را تمدید نکنند، نیروهای ائتلاف به حملات‌شان علیه این گروه، ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید