تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا: فعالیت‌های طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان محدود نشده‌اند

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گزارش سالانه‌اش را نشر کرد که بربنیاد آن، فعالیت‌های گروه طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان محدود نشده اند.

در این گزارش، آمده است که هرچند اسلام آباد برای کمک به گفت وگوهای صلح افغانستان تعهد سپرده است، اما فعالیت‌های طالبان را که از پناهگاه‌های امن درپاکستان نیروهای امریکایی و افغان را در افغانستان تهدید می‌کنند، محدود نساخته است: «طالبان و شبکۀ حقانی شماری از حمله‌های تهاجمی و پیچیده را در برابر نیروهای امریکایی و افغان از پناهگاه‌های امن در پاکستان طرح ریزی می‌کنند. نیروهای امنیتی افغانستان به گونۀ کامل مسؤولیت‌های امنیتی را به دوش دارند. این نیروها با پشتیبانی نیروهای خارجی اقدامات تهاجمی در برابر هراس افگنان در افغانستان به شمول گروۀ داعش داشته اند.»

در بخش دیگری این گزارش، آمده است که ایران نیز از گروه‌های هراس افگن در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

در این گزارش، از فعالیت‌های شبکۀ القاعده و نیز پنهان شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان در برخی از بخش‌های مرزی ناامن افغانستان و پاکستان ابزار نگرانی شده است.

در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۷میلادی حمله‌های هراس افگنانه در جهان ۲۷درصد در مقایسه به سال پیش از آن کاهش یافته است اما گفته شده است که ۷۰درصد کل این حمله ها در پنج کشور افغانستان، عراق، نایجریا، سومالیا و سوریه رخ داده اند.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی در افغانستان باور دارند که اگر ایالات متحده فشارها بر پاکستان را بیشتر نسازد، این کشور به پشتیبانی اش از هراس افگنان ادامه خواهد داد – روندی که به باور آنان نخست افغانستان و سپس جهان را ناامن خواهد ساخت.

امریکا: فعالیت‌های طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان محدود نشده‌اند

وزارت خارجۀ ایالات متحده که فعالیت هراس افگنان و افراط گرایی خشونت آمیز را در سال گذشتۀ میلادی بررسی کرده، در گزارشی می‌گوید که طالبان، شبکۀ حقانی وهراس افگنان دیگر حمله‌های تهاجمی را در افغانستان، از پناه‌گاه های امن این گروه‌ها در پاکستان برنامه ریزی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گزارش سالانه‌اش را نشر کرد که بربنیاد آن، فعالیت‌های گروه طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان محدود نشده اند.

در این گزارش، آمده است که هرچند اسلام آباد برای کمک به گفت وگوهای صلح افغانستان تعهد سپرده است، اما فعالیت‌های طالبان را که از پناهگاه‌های امن درپاکستان نیروهای امریکایی و افغان را در افغانستان تهدید می‌کنند، محدود نساخته است: «طالبان و شبکۀ حقانی شماری از حمله‌های تهاجمی و پیچیده را در برابر نیروهای امریکایی و افغان از پناهگاه‌های امن در پاکستان طرح ریزی می‌کنند. نیروهای امنیتی افغانستان به گونۀ کامل مسؤولیت‌های امنیتی را به دوش دارند. این نیروها با پشتیبانی نیروهای خارجی اقدامات تهاجمی در برابر هراس افگنان در افغانستان به شمول گروۀ داعش داشته اند.»

در بخش دیگری این گزارش، آمده است که ایران نیز از گروه‌های هراس افگن در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

در این گزارش، از فعالیت‌های شبکۀ القاعده و نیز پنهان شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان در برخی از بخش‌های مرزی ناامن افغانستان و پاکستان ابزار نگرانی شده است.

در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۷میلادی حمله‌های هراس افگنانه در جهان ۲۷درصد در مقایسه به سال پیش از آن کاهش یافته است اما گفته شده است که ۷۰درصد کل این حمله ها در پنج کشور افغانستان، عراق، نایجریا، سومالیا و سوریه رخ داده اند.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی در افغانستان باور دارند که اگر ایالات متحده فشارها بر پاکستان را بیشتر نسازد، این کشور به پشتیبانی اش از هراس افگنان ادامه خواهد داد – روندی که به باور آنان نخست افغانستان و سپس جهان را ناامن خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید