Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا هشت هواپیمای بی‎سرنشین دیگر به ارتش افغانستان می‏‌‎دهد

همزمان با شدت گرفتن حمله های هوایی نیروهای امنیتی افغان بر مواضع جنگ جویان طالبان و گروه داعش، ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته است که به منظور افزایش این حمله ها، هشت هواپیمای بی سرنشین دیگر را در اختیار ارتش افغانستان قرار دهد.

وزارت دفاع ایالات متحده، پیمانی را به ارزش ۴۷میلیون دالر با یک شرکت هواپیما سازی این کشور امضا کرده است که بربنیاد آن این شرکت هشت هواپیمای بی سرنشین نوع «سگن ایگل» را به نیروهای امنیتی افغانستان فراهم خواهد ساخت.

ایالات متحده پیش از این نیز شماری از این گونه هواپیماهای بی سرنشین را در اختیار نیروهای افغان قرار داده است.

سکن ایگل، هواپیماهای کوچک بی سرنشین استند که در سطح پایین پرواز می کنند و بیشتر در میدان های جنگ برای کشف واستخبارات کار گرفته می شوند.

این در حالی است که هفتۀ پیش، ارتش ایالات متحده، از سپردن نزدیک به ۲۰چرخبال «بلک هاک» تا کمتر از نُه ماه به نیروهای هوایی افغانستان خبر داده بود.

مقام های ارتش امریکا می گویند که در پنج ماۀ گذشته، یازده چرخبال بلک هاک به نیروهای هوایی افغانستان سپرده شده اند.

پنتاگون می خواهد که چرخبال های بلک هاک را جانشین چرخبال های «می ۱۷» روسی سازد، زیرا از دیدگاه پنتاگون، چرخبال های بلک هاک در مقایسه با می هفده، توانمندتر و سازگاتر به جنگ افغانستان استند.

نیروهای هوایی افغانستان، هم اکنون ۴۶چرخبال ترانسپورتی می هفده دارند، اما از این میان تنها ۲۵فروند فعال استند.

در کنار بلک هاک، ده ها فروند چرخبال سبک جنگی و اکتشافی «ای سی ۲۰۸» و چرخبال های «امی دی ۵۳۰» و هواپیماهای «ای ۲۹» نیز از سوی واشنگتن در اختیار نیروهای دولتی گرفته اند.

انتظار می رود تا پایان سال روان میلادی شمار چرخ بال های بلک هاک نیروهای افغان به ۲۰فروند برسد، اما تا سال ۲۰۲۳، در کل ۱۵۹چرخبال بلک هاک نیروهای افغان خواهند داشت.

امریکا هشت هواپیمای بی‎سرنشین دیگر به ارتش افغانستان می‏‌‎دهد

سکن ایگل، هواپیماهای کوچک بی سرنشین استند که در سطح پایین پرواز می کنند و بیشتر در میدان های جنگ برای کشف و استخبارات کار گرفته می شوند.

Thumbnail

همزمان با شدت گرفتن حمله های هوایی نیروهای امنیتی افغان بر مواضع جنگ جویان طالبان و گروه داعش، ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته است که به منظور افزایش این حمله ها، هشت هواپیمای بی سرنشین دیگر را در اختیار ارتش افغانستان قرار دهد.

وزارت دفاع ایالات متحده، پیمانی را به ارزش ۴۷میلیون دالر با یک شرکت هواپیما سازی این کشور امضا کرده است که بربنیاد آن این شرکت هشت هواپیمای بی سرنشین نوع «سگن ایگل» را به نیروهای امنیتی افغانستان فراهم خواهد ساخت.

ایالات متحده پیش از این نیز شماری از این گونه هواپیماهای بی سرنشین را در اختیار نیروهای افغان قرار داده است.

سکن ایگل، هواپیماهای کوچک بی سرنشین استند که در سطح پایین پرواز می کنند و بیشتر در میدان های جنگ برای کشف واستخبارات کار گرفته می شوند.

این در حالی است که هفتۀ پیش، ارتش ایالات متحده، از سپردن نزدیک به ۲۰چرخبال «بلک هاک» تا کمتر از نُه ماه به نیروهای هوایی افغانستان خبر داده بود.

مقام های ارتش امریکا می گویند که در پنج ماۀ گذشته، یازده چرخبال بلک هاک به نیروهای هوایی افغانستان سپرده شده اند.

پنتاگون می خواهد که چرخبال های بلک هاک را جانشین چرخبال های «می ۱۷» روسی سازد، زیرا از دیدگاه پنتاگون، چرخبال های بلک هاک در مقایسه با می هفده، توانمندتر و سازگاتر به جنگ افغانستان استند.

نیروهای هوایی افغانستان، هم اکنون ۴۶چرخبال ترانسپورتی می هفده دارند، اما از این میان تنها ۲۵فروند فعال استند.

در کنار بلک هاک، ده ها فروند چرخبال سبک جنگی و اکتشافی «ای سی ۲۰۸» و چرخبال های «امی دی ۵۳۰» و هواپیماهای «ای ۲۹» نیز از سوی واشنگتن در اختیار نیروهای دولتی گرفته اند.

انتظار می رود تا پایان سال روان میلادی شمار چرخ بال های بلک هاک نیروهای افغان به ۲۰فروند برسد، اما تا سال ۲۰۲۳، در کل ۱۵۹چرخبال بلک هاک نیروهای افغان خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید