تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

'امریکا و طالبان روی خروج کامل نیروهای خارجی توافق کرده‌اند'

منابع آگاه از گفت‌وگوهای نهمین دور ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، می‌گویند که دوطرف دربارۀ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و نیز تضمین طالبان دربارۀ قطع روابط با گروه‌های هراس‌افگن توافق کرده‌اند.

به گفتۀ این منابع، طالبان و امریکا توافق کرده‌اند که تمامی نیروهای خارجی، در مدت پانزده تا بیست ماه از افغانستان خارج شوند.

دور نهمین گفت‌وگوهای میان نماینده‌گان امریکا و طالبان، روز پنج‌شنبه (۳۱ اسد) در دوحه آغاز شدند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه گفت: «قرار است توافق صلح تا سه روز دیگر به میان بیاید و دربارۀ خروج نیروهای خارجی هردو طرف به توافق رسیده‌اند.»

این در حالی است که امروز، الجزیره در گزارشی گفت که طالبان و امریکا روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان توافق کرده‌اند، اما سهیل شاهین، از سخن‌گویان طالبان این گزارش را رد کرده‌است.

قرار است پس از امضای تفاهم‌نامه میان امریکا و طالبان، گفت‌وگوهای میان افغانان در اسلو آغز شوند. حکومت افغانستان، در حدود یک ماه پیش هیئت پانزده نفری برای گفت‌وگوهای اسلو را مشخص ساخت.

اکنون، وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که رأی‌زنی‌ها دربارۀ اولویت بندی موضوعاتی که باید این هیئت در گفت‌وگوهای میان افغانان به بحث بگیرد ادامه دارند.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح بیان داشت: «ما از تمام امکانات و فرصت‌ها استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا این تیم به یک همکاری و انسجام خوب به مذاکراتی که بین دولت افغانستان و طالبان است حضور پیدا بکند.»

منابع آگاه، می‌گویند که به اعضای پانزده نفری هیئت مذاکره کننده، اطلاع داده شده است تا دربارۀ این مذاکرات آماده‌گی بگیرند و نیز اعضای این هیئت چند نشست غیررسمی داشته‌اند.

همزمان با این، امرالله صالح، معاون دستۀ انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید که توافق میان امریکا و طالبان، تنها سرنوشت طالبان را روشن خواهد ساخت نه سرنوشت افغان‌ها را: «ما از طالبی که هیزوم سوخت است، ترس نداریم. نگرانی ما از آن چهار تنی است که خارج از خاک افغانستان، خارج از فرهنگ افغانستان، خارج از هویت افغانستان به مشورۀ بسیار اساسی تخنیکی و بیست و چهار ساعته استخبارات پاکستانی‌ها با امریکایی‌ها مذاکره می‌کنند.»

افغانستان

'امریکا و طالبان روی خروج کامل نیروهای خارجی توافق کرده‌اند'

الجزیره در گزارشی گفته‌است که طالبان و امریکا روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان توافق کرده‌اند، اما طالبان این گزارش را رد کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

منابع آگاه از گفت‌وگوهای نهمین دور ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، می‌گویند که دوطرف دربارۀ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و نیز تضمین طالبان دربارۀ قطع روابط با گروه‌های هراس‌افگن توافق کرده‌اند.

به گفتۀ این منابع، طالبان و امریکا توافق کرده‌اند که تمامی نیروهای خارجی، در مدت پانزده تا بیست ماه از افغانستان خارج شوند.

دور نهمین گفت‌وگوهای میان نماینده‌گان امریکا و طالبان، روز پنج‌شنبه (۳۱ اسد) در دوحه آغاز شدند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه گفت: «قرار است توافق صلح تا سه روز دیگر به میان بیاید و دربارۀ خروج نیروهای خارجی هردو طرف به توافق رسیده‌اند.»

این در حالی است که امروز، الجزیره در گزارشی گفت که طالبان و امریکا روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان توافق کرده‌اند، اما سهیل شاهین، از سخن‌گویان طالبان این گزارش را رد کرده‌است.

قرار است پس از امضای تفاهم‌نامه میان امریکا و طالبان، گفت‌وگوهای میان افغانان در اسلو آغز شوند. حکومت افغانستان، در حدود یک ماه پیش هیئت پانزده نفری برای گفت‌وگوهای اسلو را مشخص ساخت.

اکنون، وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که رأی‌زنی‌ها دربارۀ اولویت بندی موضوعاتی که باید این هیئت در گفت‌وگوهای میان افغانان به بحث بگیرد ادامه دارند.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح بیان داشت: «ما از تمام امکانات و فرصت‌ها استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا این تیم به یک همکاری و انسجام خوب به مذاکراتی که بین دولت افغانستان و طالبان است حضور پیدا بکند.»

منابع آگاه، می‌گویند که به اعضای پانزده نفری هیئت مذاکره کننده، اطلاع داده شده است تا دربارۀ این مذاکرات آماده‌گی بگیرند و نیز اعضای این هیئت چند نشست غیررسمی داشته‌اند.

همزمان با این، امرالله صالح، معاون دستۀ انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید که توافق میان امریکا و طالبان، تنها سرنوشت طالبان را روشن خواهد ساخت نه سرنوشت افغان‌ها را: «ما از طالبی که هیزوم سوخت است، ترس نداریم. نگرانی ما از آن چهار تنی است که خارج از خاک افغانستان، خارج از فرهنگ افغانستان، خارج از هویت افغانستان به مشورۀ بسیار اساسی تخنیکی و بیست و چهار ساعته استخبارات پاکستانی‌ها با امریکایی‌ها مذاکره می‌کنند.»

هم‌رسانی کنید