تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

امسال بیش از ۳هزار هراس‌افگن در ۸۸ عملیات در شمال کشور کشته شدند

مقام‌های ارتش در شمال ‌کشور می‌گویند که در ‌سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۸۸ عملیات پاکسازی‌ را از بهر نابودسازی پایگاه‌های هراس‌افگنان در حوزه‌ی شمال‌ و شمال شرق کشور اجرا کرده‌اند.

قول اردوی دوصدو نه شاهین می‌گوید که در این عملیات‌ها که زیر نام عملیات نصرت ۹۷ در ولایت‌های شمال و شمال‌ شرق راه اندازی شده‌اند، تلفات سنگینی بر طالبان و  گروه‌های هراس‌افگن دیگر وارد شده‌است.

معاون این قول اردو می‌گوید که در یک‌ سال بیش از ۳ هزار هراس‌افگن در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور کشته شده‌اند که ۶۴ تن از  جنگ‌جویان خارجی نیز مشمول کشته شده‌گان‌اند.

جنرال آدم‌خان متین، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «جمعن در قالب عملیات نصرت نودوهفت، هشتاد و هشت عملیات اجرا کردیم که این عملیات‌ها به خاطر تحکیم قانون، به خاطر به وجود آمدن امنیت و به خاطر ایجاد محیط امن به راه انداخته شدند. تقریبن سه هزار و هفت صد و هفتاد و یک هراس‌افگن کشته شدند که از این جمله تقریبن شصت و چهار نفر آن اتباع خارجی است.»

هر چند منابعی می‌گویند که در جریان سال ۱۳۹۷ خورشیدی در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور به نیروهای دولتی نیز تلفات سنگین وارد شده‌است و نیز شماری از پاسگاه‌های نیروهای دولتی در برخی از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق در محاصره‌ی طالبان گیر افتاده‌اند، اما مقام‌های ارتش آن‌را رد می‌کنند.

جنرال آدم‌خان متین،   معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «هیچ پاسگاه نیروهای امنیتی و دفاعی در زون شمال و شمال شرق محاصره نیست..»

بر بنیاد اطلاعات مقام‌های قول اردوی ۲۰۹ شاهین، هم‌اکنون عملیات ولید ۴۰ در بلخ، عملیات طوفان ۲۵ در کندز و عملیات شاهین ۱ در بغلان ادامه دارند.

در این میان، شماری از سربازان و افسران ارتش از آماده‌گی‌های شان برای پاسداری از کشور سخن می‌گویند.

ضمیر سیدخیلی، افسر ارتش، گفت: «ما از نگاه تجهیزات نظامی هیچ کمبودی نداریم و در هر حالت در مقابل دشمن ایستاد استیم.»

توی‌ محمد، افسر ارتش، گفت: «ما در هر نوع شرایط آماده استیم که از خاک خود و از وطن خود دفاع کنیم. ما کسی را نمی‌مانیم که در وطن ما مردم ما را آزار و اذیت کند و ما شب و روز آماده دفاع از خاک و وطن استیم.»

این در حالیست که ولسوالی کوهستانات سرپل، ولسوالی درزآب جوزجان و بخش‌های دیگری از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور به دست طالبان است و گفته می‌شود که با گرم شدن هوا فصل تازه‌ی جنگ آغاز خواهد شد.

افغانستان

امسال بیش از ۳هزار هراس‌افگن در ۸۸ عملیات در شمال کشور کشته شدند

مقام‌های قول اردوی دوصد و نه شاهین می‌گویند که امسال بیش از سه هزار هراس‌افگن در عملیات‌های نیروهای امنیتی در شمال کشور کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ارتش در شمال ‌کشور می‌گویند که در ‌سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۸۸ عملیات پاکسازی‌ را از بهر نابودسازی پایگاه‌های هراس‌افگنان در حوزه‌ی شمال‌ و شمال شرق کشور اجرا کرده‌اند.

قول اردوی دوصدو نه شاهین می‌گوید که در این عملیات‌ها که زیر نام عملیات نصرت ۹۷ در ولایت‌های شمال و شمال‌ شرق راه اندازی شده‌اند، تلفات سنگینی بر طالبان و  گروه‌های هراس‌افگن دیگر وارد شده‌است.

معاون این قول اردو می‌گوید که در یک‌ سال بیش از ۳ هزار هراس‌افگن در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور کشته شده‌اند که ۶۴ تن از  جنگ‌جویان خارجی نیز مشمول کشته شده‌گان‌اند.

جنرال آدم‌خان متین، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «جمعن در قالب عملیات نصرت نودوهفت، هشتاد و هشت عملیات اجرا کردیم که این عملیات‌ها به خاطر تحکیم قانون، به خاطر به وجود آمدن امنیت و به خاطر ایجاد محیط امن به راه انداخته شدند. تقریبن سه هزار و هفت صد و هفتاد و یک هراس‌افگن کشته شدند که از این جمله تقریبن شصت و چهار نفر آن اتباع خارجی است.»

هر چند منابعی می‌گویند که در جریان سال ۱۳۹۷ خورشیدی در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور به نیروهای دولتی نیز تلفات سنگین وارد شده‌است و نیز شماری از پاسگاه‌های نیروهای دولتی در برخی از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق در محاصره‌ی طالبان گیر افتاده‌اند، اما مقام‌های ارتش آن‌را رد می‌کنند.

جنرال آدم‌خان متین،   معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «هیچ پاسگاه نیروهای امنیتی و دفاعی در زون شمال و شمال شرق محاصره نیست..»

بر بنیاد اطلاعات مقام‌های قول اردوی ۲۰۹ شاهین، هم‌اکنون عملیات ولید ۴۰ در بلخ، عملیات طوفان ۲۵ در کندز و عملیات شاهین ۱ در بغلان ادامه دارند.

در این میان، شماری از سربازان و افسران ارتش از آماده‌گی‌های شان برای پاسداری از کشور سخن می‌گویند.

ضمیر سیدخیلی، افسر ارتش، گفت: «ما از نگاه تجهیزات نظامی هیچ کمبودی نداریم و در هر حالت در مقابل دشمن ایستاد استیم.»

توی‌ محمد، افسر ارتش، گفت: «ما در هر نوع شرایط آماده استیم که از خاک خود و از وطن خود دفاع کنیم. ما کسی را نمی‌مانیم که در وطن ما مردم ما را آزار و اذیت کند و ما شب و روز آماده دفاع از خاک و وطن استیم.»

این در حالیست که ولسوالی کوهستانات سرپل، ولسوالی درزآب جوزجان و بخش‌های دیگری از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور به دست طالبان است و گفته می‌شود که با گرم شدن هوا فصل تازه‌ی جنگ آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید