تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای عطامحمد نور هنوز در ادارات دولتی اعتبار دارد

هرچند ارگان های محلی گفته است که امضای عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، دیگر در نهادهای دولتی اعتبار ندارد، اما گزارش طلوع نیوز نشان می دهد که امضای آقای نور، همچون گذشته در نهادهای دولتی اعتبار دارد.

خبرنگار طلوع نیوز در بلخ می گوید که آقای نور، روزانه ده ها درخواستی مردم را امضا می کند و کارهای اداری بلخ با امضای وی به پیش برده می شوند.

وحدت، روزانه تا صد برگۀ درخواستی را گردآوری می کند که در آن ها به نهادهای دولتی بلخ، دستورهایی با امضای عطامحمد نور که  نهادهای دولتی مکلف به عملی ساختن آن ها استند: «عرایض مردم است که در بخش های مختلف، مشکلات شان مختلف است؛ احکام کرده و امضای والی صاحب (عطامحمد نور) را گرفته به مردم تسلیم می کنم.»

آقای نور، پیش از این کمتر به دفتر کارش می آمد و از همین رو بخشی از صلاحیت هایش را به معاونش سپرده بود، اما اکنون هر روز به دفترش می آید و کارهای اداری مربوط به والی بلخ را خودش انجام می دهد.

مولدالدین، رییس شورای انکشافی ولسوالی مارمل است. او که از بهر یک سری کارهای اداری به مزار آمده است می گوید: «بعضی قریه جات ما از برق محروم مانده به مقام ولایت مراجعه کردیم و از طریق ولایت به شرکت برشنا درخواست مارا راجع کردند.»

 برهان الدین، باشندۀ ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ است. او پس از گرفتن امضای عطامحمد نور، به ریاست معارف بلخ می رود. وی و شماری از باشنده ولسوالی چهار بولک در یک برگه، خواهان برکناری مدیر یک مکتب شده اند. سرپرست ریاست معارف بلخ به زیر دستانش دستور می دهد که به این خواست رسیده گی شود.

محمد همایون نبی زاده، سرپرست ریاست معارف بلخ بیان داشت: «زد و بندهایی که در مرکز وجود دارد، مربوط و منوط به خودشان است؛ ما در اینجا زیر حیطه و صلاحیت مقام ولایت بلخ استیم و تمامی اجرأت خودرا طبق هدایت والی ولایت بلخ آقای نور انجام می دهیم.»

پیش از این اداره ارگان های محلی گفته است که امضای عطا محمد نور دیگر اعتبار ندارد. اما آقای نور که خودش والی بر حال بلخ می داند در این باره سخت واکنش نشان داد.

او در یکی از سخنرانی هایش گفت: «هستم و امرم نافذ است؛ هیچ کس به من مشکل خلق کرده نمی تواند؛ (حکومت کاری) نکند که وزارت خانه دیگر امرش در بلخ نچلد!»

با گذشت بیش از یک ماه، هنوز تنش ها میان رییس جمهور وعطا محمد نور پایان نیافته اند. هرچند رییس جمهورغنی مهندس داوود را جایگزین آقای نور معرفی کرده است، اما وی هنوز نتوانسته است که کارش را رسمأ آغاز کند.

امضای عطامحمد نور هنوز در ادارات دولتی اعتبار دارد

خبرنگار طلوع نیوز در بلخ می گوید که آقای نور، روزانه ده ها درخواستی مردم را امضا می کند و کارهای اداری بلخ با امضای وی به پیش برده می شوند.

تصویر بندانگشتی

هرچند ارگان های محلی گفته است که امضای عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، دیگر در نهادهای دولتی اعتبار ندارد، اما گزارش طلوع نیوز نشان می دهد که امضای آقای نور، همچون گذشته در نهادهای دولتی اعتبار دارد.

خبرنگار طلوع نیوز در بلخ می گوید که آقای نور، روزانه ده ها درخواستی مردم را امضا می کند و کارهای اداری بلخ با امضای وی به پیش برده می شوند.

وحدت، روزانه تا صد برگۀ درخواستی را گردآوری می کند که در آن ها به نهادهای دولتی بلخ، دستورهایی با امضای عطامحمد نور که  نهادهای دولتی مکلف به عملی ساختن آن ها استند: «عرایض مردم است که در بخش های مختلف، مشکلات شان مختلف است؛ احکام کرده و امضای والی صاحب (عطامحمد نور) را گرفته به مردم تسلیم می کنم.»

آقای نور، پیش از این کمتر به دفتر کارش می آمد و از همین رو بخشی از صلاحیت هایش را به معاونش سپرده بود، اما اکنون هر روز به دفترش می آید و کارهای اداری مربوط به والی بلخ را خودش انجام می دهد.

مولدالدین، رییس شورای انکشافی ولسوالی مارمل است. او که از بهر یک سری کارهای اداری به مزار آمده است می گوید: «بعضی قریه جات ما از برق محروم مانده به مقام ولایت مراجعه کردیم و از طریق ولایت به شرکت برشنا درخواست مارا راجع کردند.»

 برهان الدین، باشندۀ ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ است. او پس از گرفتن امضای عطامحمد نور، به ریاست معارف بلخ می رود. وی و شماری از باشنده ولسوالی چهار بولک در یک برگه، خواهان برکناری مدیر یک مکتب شده اند. سرپرست ریاست معارف بلخ به زیر دستانش دستور می دهد که به این خواست رسیده گی شود.

محمد همایون نبی زاده، سرپرست ریاست معارف بلخ بیان داشت: «زد و بندهایی که در مرکز وجود دارد، مربوط و منوط به خودشان است؛ ما در اینجا زیر حیطه و صلاحیت مقام ولایت بلخ استیم و تمامی اجرأت خودرا طبق هدایت والی ولایت بلخ آقای نور انجام می دهیم.»

پیش از این اداره ارگان های محلی گفته است که امضای عطا محمد نور دیگر اعتبار ندارد. اما آقای نور که خودش والی بر حال بلخ می داند در این باره سخت واکنش نشان داد.

او در یکی از سخنرانی هایش گفت: «هستم و امرم نافذ است؛ هیچ کس به من مشکل خلق کرده نمی تواند؛ (حکومت کاری) نکند که وزارت خانه دیگر امرش در بلخ نچلد!»

با گذشت بیش از یک ماه، هنوز تنش ها میان رییس جمهور وعطا محمد نور پایان نیافته اند. هرچند رییس جمهورغنی مهندس داوود را جایگزین آقای نور معرفی کرده است، اما وی هنوز نتوانسته است که کارش را رسمأ آغاز کند.

هم‌رسانی کنید