Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امنیت ملی از کشته‌شدن چندین عضو کلیدی گروۀ القاعده خبر می‌دهد

یک روز پس از آن‌که ریاست امنیت ملی، خبر کشته‌شدن عاصم عمر، رهبر شبکلۀ القاعده برای شبۀ قارۀ هند را تأیید کرد، این نهاد می‌گوید که چندین عضو کلیدی دیگر این شبکه نیز در عملیات نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

ریاست امنیت ملی، روز چهارشنبه (۱۷میزان) گفت در این عملیات که در ولسوالی موسی قلعۀ ولایت هلمند به تاریخ ۳۰ماه سنبلۀ سال جاری هجری خورشیدی انجام شد، بر علاوۀ عاصم عمر، ابوریحان، شخص رابط میان عاصم عمر و ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده و نیز در حدود چهار تن دیگر از اعضای رهبری این گروه و نیز پانزده عضو گروۀ طالبان کشته شدند.

امنیت ملی، افزوده‌است که در این عملیات بی بی ثروت، همسر عاصم عمر و پنج زن دیگر که تمامی شان مسلح بودند و با نیروهای امنیتی می‌جنگیدند گرفتار شده‌اند.

عاصم عمر، در سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی، از سوی ایمن الظواهری هم‌چون رهبر شبکۀ اقاعده در شبۀ قارۀ هند معرفی شد.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، می‌گوید که عاصم عمر نخست با گروه‌های تروریستی کار می‌کرد و پس از آن به شبکه القاعده پیوست: «شاخۀ شبۀ قارۀ هند وقتی که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد، این [عاصم عمر] مسؤول تعیین شد. این شاخه در قسمت‌های مختلف فعال است. بیشتر تروریست‌های شبۀ قارۀ هند درآنجا فعالیت دارند. سه سال قبل عملیاتی در پکتیا شد که تعداد زیاد این‌ها کشته شدند، پاکستانیان زیادی. بعد از این‌که حکومت وحدت ملی تصمیم گرفت و موسی قلعه را تخلیه کردند و رها کردند؛ [موسی قلعه] به یک مرکز تجارتی مواد مخدر تبدیل شد و رفت و آمد [تروریستان] آسان شد. گروپ عاصم به موسی قلعه رفت و یکی از افراد مهم القاعده بود و روابط نزدیک با ایمن الظواهری داشت.»

آقای نبیل افزود: «شاخۀ بسایر مهم است و چون سربازگیری شان آسان بود فعالیت‌هایی که در شبۀ قارۀ هند برنامه داشتند بیشتر از اینجا می‌خواستند فعالیت کنند. روابط تنگاتنگ با طالبان داشتند و دارند به این خاطر این شاخه برای شان بسیار مهم است.»

ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده هنگامی که شاخۀ القاعده را در شبۀ قارۀ هند تأسیس کرد، عاصم عمر را به‌حیث رهبر این شاخه اعلام کرد.

به گفتۀ امنیت ملی، عاصم عمر روابط بسیار تنگاتنگ با طالبان و لشکر طیبه داشت و در سال ۲۰۱۵ میلادی به افغانستان آمده بود.
 
امنیت ملی، از روابط نزدیک عاصم عمر با سازمان‌های استخبارات ایران و پاکستان و شورای کویته سخن می‌زند و می‌گوید که عاصم عمر در سقوط شهر غزنی و حمله بر ولایت فراه نقش داشت.

عاصم عمر، کتابی زیر نام «ارتش ضد صلیب» دربارۀ شرکت بلک واتر نوشته‌است. وی در این کتابش بر جهاد با امریکا در سطح جهان تأکید ورزیده‌است. عمر، با طالبان پاکستانی نیز پیوندهایی داشته‌است.

ایالات متحده که عاصم عمر را تحریم کرده بود، از او هم‌چون شهروند هند یاد کرده‌است - کسی که به گفتۀ واشنگتن در اترا پرادیش هند زاده شد، اما در کراچی پاکستان آموزش دید و سپس از سوی ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده مسؤول شاخۀ شبۀ قارۀ هند، یکی از شاخته‌های اصلی در این گروه گماشته شد.

امنیت ملی، از روابط نزدیک عاصم عمر با سازمان های استخبارات ایران و پاکستان و شورای کویته سخن می‌زند و می‌گوید که عاصم عمر در سقوط شهر غزنی و حمله بر ولایت فراه نقش داشت.

در همین حال طالبان کشته شدن عاصم عمر را در عملیات نیروهای امنتی در هلمند رد می‌‎کنند و می‌گویند که در این عملیات تنها به غیرنظامیان آسیب رسیده‌است.

امنیت ملی از کشته‌شدن چندین عضو کلیدی گروۀ القاعده خبر می‌دهد

ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده هنگامی که شاخۀ القاعده را در شبۀ قارۀ هند تأسیس کرد، عاصم عمر را به‌حیث رهبر این شاخه اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از آن‌که ریاست امنیت ملی، خبر کشته‌شدن عاصم عمر، رهبر شبکلۀ القاعده برای شبۀ قارۀ هند را تأیید کرد، این نهاد می‌گوید که چندین عضو کلیدی دیگر این شبکه نیز در عملیات نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

ریاست امنیت ملی، روز چهارشنبه (۱۷میزان) گفت در این عملیات که در ولسوالی موسی قلعۀ ولایت هلمند به تاریخ ۳۰ماه سنبلۀ سال جاری هجری خورشیدی انجام شد، بر علاوۀ عاصم عمر، ابوریحان، شخص رابط میان عاصم عمر و ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده و نیز در حدود چهار تن دیگر از اعضای رهبری این گروه و نیز پانزده عضو گروۀ طالبان کشته شدند.

امنیت ملی، افزوده‌است که در این عملیات بی بی ثروت، همسر عاصم عمر و پنج زن دیگر که تمامی شان مسلح بودند و با نیروهای امنیتی می‌جنگیدند گرفتار شده‌اند.

عاصم عمر، در سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی، از سوی ایمن الظواهری هم‌چون رهبر شبکۀ اقاعده در شبۀ قارۀ هند معرفی شد.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، می‌گوید که عاصم عمر نخست با گروه‌های تروریستی کار می‌کرد و پس از آن به شبکه القاعده پیوست: «شاخۀ شبۀ قارۀ هند وقتی که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد، این [عاصم عمر] مسؤول تعیین شد. این شاخه در قسمت‌های مختلف فعال است. بیشتر تروریست‌های شبۀ قارۀ هند درآنجا فعالیت دارند. سه سال قبل عملیاتی در پکتیا شد که تعداد زیاد این‌ها کشته شدند، پاکستانیان زیادی. بعد از این‌که حکومت وحدت ملی تصمیم گرفت و موسی قلعه را تخلیه کردند و رها کردند؛ [موسی قلعه] به یک مرکز تجارتی مواد مخدر تبدیل شد و رفت و آمد [تروریستان] آسان شد. گروپ عاصم به موسی قلعه رفت و یکی از افراد مهم القاعده بود و روابط نزدیک با ایمن الظواهری داشت.»

آقای نبیل افزود: «شاخۀ بسایر مهم است و چون سربازگیری شان آسان بود فعالیت‌هایی که در شبۀ قارۀ هند برنامه داشتند بیشتر از اینجا می‌خواستند فعالیت کنند. روابط تنگاتنگ با طالبان داشتند و دارند به این خاطر این شاخه برای شان بسیار مهم است.»

ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده هنگامی که شاخۀ القاعده را در شبۀ قارۀ هند تأسیس کرد، عاصم عمر را به‌حیث رهبر این شاخه اعلام کرد.

به گفتۀ امنیت ملی، عاصم عمر روابط بسیار تنگاتنگ با طالبان و لشکر طیبه داشت و در سال ۲۰۱۵ میلادی به افغانستان آمده بود.
 
امنیت ملی، از روابط نزدیک عاصم عمر با سازمان‌های استخبارات ایران و پاکستان و شورای کویته سخن می‌زند و می‌گوید که عاصم عمر در سقوط شهر غزنی و حمله بر ولایت فراه نقش داشت.

عاصم عمر، کتابی زیر نام «ارتش ضد صلیب» دربارۀ شرکت بلک واتر نوشته‌است. وی در این کتابش بر جهاد با امریکا در سطح جهان تأکید ورزیده‌است. عمر، با طالبان پاکستانی نیز پیوندهایی داشته‌است.

ایالات متحده که عاصم عمر را تحریم کرده بود، از او هم‌چون شهروند هند یاد کرده‌است - کسی که به گفتۀ واشنگتن در اترا پرادیش هند زاده شد، اما در کراچی پاکستان آموزش دید و سپس از سوی ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده مسؤول شاخۀ شبۀ قارۀ هند، یکی از شاخته‌های اصلی در این گروه گماشته شد.

امنیت ملی، از روابط نزدیک عاصم عمر با سازمان های استخبارات ایران و پاکستان و شورای کویته سخن می‌زند و می‌گوید که عاصم عمر در سقوط شهر غزنی و حمله بر ولایت فراه نقش داشت.

در همین حال طالبان کشته شدن عاصم عمر را در عملیات نیروهای امنتی در هلمند رد می‌‎کنند و می‌گویند که در این عملیات تنها به غیرنظامیان آسیب رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید