تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

امنیت ملی اعضای داعش را که در ۲۹ حمله دست داشتند بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که «خطرناک‌ترین» شبکۀ سه نفری گروۀ داعش را در کابل بازداشت کرده‌است.

 این نهاد، در یک خبرنامه‌یی که پس از چاشت امروز(پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) به رسانه‌ها فرستاده، می‌افزاید که این افراد گروۀ داعش در ۲۹ حمله در شهر کابل دست داشته‌اند.

در خبرنامۀ امنیت ملی آمده‌است که این افراد در حمله‌های انتحاری بر خبرنگاران در شش درک کابل و حملۀ انتحاری بر جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل نیز دست داشتند.

امنیت ملی، می‌گوید که این افراد اعتراف کرده‌اند که در رویدادهای تروریستی زیر دست داشته‌اند؛ «پرتاب هاوان بالای ریاست‌جمهوری در روز عید، انتقال پنج تن افراد انتحاری بالای مراکز اردوی ملی در چهاراهی قمبر، پرتاب یک فیر مرمی بی ام یک از ساحه پنجصد فامیلی بالای سفارت امریکا در کابل، انتقال فرد انتحاری به ساحه شش درک کابل و حمله بالای خبرنگاران، حمله انتحاری در پل محمود خان، حمله انتحاری بالای محصلین پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم در دروازه پوهنتون، پرتاب هاوان بالای مصلی شهید مزاری، حمله انتحاری در پارک شهر نو بالای تظاهرکننده‌گان، حمله بالای منزل استاد محقق، حمله بالای کاستر محصلین در سرک سیلو، حمله بالای موتر مامورین حج واوقاف واقع چهارراهی برکی شهر کابل، حمله انتحاری بالای خیمه خانم های معترض، حمله بالای دیپلومات های وزارت خارجه در وزیراکبرخان، ترصد مسیر رفت و آمد جهت انجام حمله انتحاری بالای مسجد امام زمان در ناحیه یازده شهر کابل، حمله انتحار بالای مظاهره کننده‌گان وکلا در نزدیک کمیسیون انتخابات، حمله دومی بالای تظاهر کننده‌گان در پارک شهر نو، ماین‌گذاری بالای مفتی نعمان، یکتن از علمای جید کشور واقع ولسوالی شکردرۀ کابل، هدف قرار دادن تجمع جنبش روشنایی در ساحه دهمزنگ شهر کابل، آماج قرار دادن واسطه نوع کاستر حاملین اتباع نیپال واقع سرک عمومی پلچرخی شهر کابل، انتقال افراد انتحاری بالای عزاداران محرم در زیارت کارته سخی، حمله انتحاری بالای حاجی رمضان یکتن از تجاران ملی، حمله انتحار و تهاجمی توسط دوتن مهاجمین آماده به انتحار بالای سفارت کشور عراق در شهر کابل، هدف قرار دادن نیروهای خارجی واقع مکروریان چهارم، جابجایی و انفجاری سه حلقه ماین در سرک میدان هوایی مقابل وزارت امور داخله، انجام حمله انتحاری بالای شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داودخان، هدف قرار دادن تجمع جمیعت اسلامی واقع لب جر خیرخانه، حمله انتحاری بالای حوزه سیزدهم امنیتی پولیس و پرتاب راکت بالای میدان هوایی کابل و سفارت امریکا در کابل.»

افغانستان

امنیت ملی اعضای داعش را که در ۲۹ حمله دست داشتند بازداشت کرد

در خبرنامۀ امنیت ملی آمده‌است که این افراد در حمله‌های انتحاری بر خبرنگاران در شش درک کابل و حملۀ انتحاری بر جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل نیز دست داشتند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که «خطرناک‌ترین» شبکۀ سه نفری گروۀ داعش را در کابل بازداشت کرده‌است.

 این نهاد، در یک خبرنامه‌یی که پس از چاشت امروز(پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) به رسانه‌ها فرستاده، می‌افزاید که این افراد گروۀ داعش در ۲۹ حمله در شهر کابل دست داشته‌اند.

در خبرنامۀ امنیت ملی آمده‌است که این افراد در حمله‌های انتحاری بر خبرنگاران در شش درک کابل و حملۀ انتحاری بر جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل نیز دست داشتند.

امنیت ملی، می‌گوید که این افراد اعتراف کرده‌اند که در رویدادهای تروریستی زیر دست داشته‌اند؛ «پرتاب هاوان بالای ریاست‌جمهوری در روز عید، انتقال پنج تن افراد انتحاری بالای مراکز اردوی ملی در چهاراهی قمبر، پرتاب یک فیر مرمی بی ام یک از ساحه پنجصد فامیلی بالای سفارت امریکا در کابل، انتقال فرد انتحاری به ساحه شش درک کابل و حمله بالای خبرنگاران، حمله انتحاری در پل محمود خان، حمله انتحاری بالای محصلین پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم در دروازه پوهنتون، پرتاب هاوان بالای مصلی شهید مزاری، حمله انتحاری در پارک شهر نو بالای تظاهرکننده‌گان، حمله بالای منزل استاد محقق، حمله بالای کاستر محصلین در سرک سیلو، حمله بالای موتر مامورین حج واوقاف واقع چهارراهی برکی شهر کابل، حمله انتحاری بالای خیمه خانم های معترض، حمله بالای دیپلومات های وزارت خارجه در وزیراکبرخان، ترصد مسیر رفت و آمد جهت انجام حمله انتحاری بالای مسجد امام زمان در ناحیه یازده شهر کابل، حمله انتحار بالای مظاهره کننده‌گان وکلا در نزدیک کمیسیون انتخابات، حمله دومی بالای تظاهر کننده‌گان در پارک شهر نو، ماین‌گذاری بالای مفتی نعمان، یکتن از علمای جید کشور واقع ولسوالی شکردرۀ کابل، هدف قرار دادن تجمع جنبش روشنایی در ساحه دهمزنگ شهر کابل، آماج قرار دادن واسطه نوع کاستر حاملین اتباع نیپال واقع سرک عمومی پلچرخی شهر کابل، انتقال افراد انتحاری بالای عزاداران محرم در زیارت کارته سخی، حمله انتحاری بالای حاجی رمضان یکتن از تجاران ملی، حمله انتحار و تهاجمی توسط دوتن مهاجمین آماده به انتحار بالای سفارت کشور عراق در شهر کابل، هدف قرار دادن نیروهای خارجی واقع مکروریان چهارم، جابجایی و انفجاری سه حلقه ماین در سرک میدان هوایی مقابل وزارت امور داخله، انجام حمله انتحاری بالای شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داودخان، هدف قرار دادن تجمع جمیعت اسلامی واقع لب جر خیرخانه، حمله انتحاری بالای حوزه سیزدهم امنیتی پولیس و پرتاب راکت بالای میدان هوایی کابل و سفارت امریکا در کابل.»

هم‌رسانی کنید