تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امنیت ملی: حمله طالبان در کندهار در پاکستان طرح‌ریزی شده بود

ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که حمله طالبان بر فرماندهی پولیس ولایت کندهار، در جنوب کشور، در پاکستان طرح ریزی شده بود. 

در این خبرنامه آمده است که حمله دیروز شهر کندهار در منطقه چمن، پاکستان برنامه ریزی شده بود.

خبرنامه می‌افزاید که مهاجمان حمله به گونه منظم توسط شخص به نام ملا آغا، از پاکستان سوق و اداره و رهبری می‌شدند. 

امنیت ملی با فرستادن نوارهای شنیداری می‌گوید که این نوارها گفتگوی تلیفونی میان مهاجمان حمله و طراحان این حمله در پاکستان استند.

به گفته امنیت ملی، چنین اعمال تلاش‌ها برای برهم‌زدن تلاش‌های کنونی صلح انجام می‌شوند.

مسوولیت حمله دیروز فرماندهی پولیس کندهار را که دوازده کشته و بیش ازصد زخمی به‌جا گذاشت، طالبان به دوش گرفته اند.

طالبان با رد این گفته‌های امنیت ملی می‌گویند که تمامی عملیات‌های این گروه در داخل کشور برنامه‌‍ریزی می‌شوند. 

امنیت ملی: حمله طالبان در کندهار در پاکستان طرح‌ریزی شده بود

امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که چنین اعمال تلاش‌ها برای برهم‌زدن تلاش‌های کنونی صلح انجام می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که حمله طالبان بر فرماندهی پولیس ولایت کندهار، در جنوب کشور، در پاکستان طرح ریزی شده بود. 

در این خبرنامه آمده است که حمله دیروز شهر کندهار در منطقه چمن، پاکستان برنامه ریزی شده بود.

خبرنامه می‌افزاید که مهاجمان حمله به گونه منظم توسط شخص به نام ملا آغا، از پاکستان سوق و اداره و رهبری می‌شدند. 

امنیت ملی با فرستادن نوارهای شنیداری می‌گوید که این نوارها گفتگوی تلیفونی میان مهاجمان حمله و طراحان این حمله در پاکستان استند.

به گفته امنیت ملی، چنین اعمال تلاش‌ها برای برهم‌زدن تلاش‌های کنونی صلح انجام می‌شوند.

مسوولیت حمله دیروز فرماندهی پولیس کندهار را که دوازده کشته و بیش ازصد زخمی به‌جا گذاشت، طالبان به دوش گرفته اند.

طالبان با رد این گفته‌های امنیت ملی می‌گویند که تمامی عملیات‌های این گروه در داخل کشور برنامه‌‍ریزی می‌شوند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره